АЕЦ Белене : КРАЙ НА ЛЪЖИТЕ НА ГЕРБ, БСП И Т.Н.

ГРИГОР ЛИЛОВ

Неподозирана откровеност от руска страна. Защо ли?

Давам извадки от интервюто на Кирил Комаров, първи заместник-генерален директор на руската "Атомстройекспорт" пред bgnes. Отговорите са директни - пълно опровержение на лъжите на правителството, БСП, др. партии и всякакви "експерти". 
Единствения уклончив отговор ще го видите накрая. 
Запитах се и защо се появи това интервю и с това съдържание? Отговорите са много, различни са и според мен всичките са верни.

~~~~~~~~За държавния ангажимент~~~~~~~~
(дето у нас можели да минат без него и АЕЦ-а щял да бъде частен проект, без никакво участие на държавата ни)

Днес в нито една страна в света не е възможно изграждането на атомна електроцентрала, ако държавата не участва под една или друга форма в гарантирането като минимум за възвръщаемостта на парите, вложени от инвеститорите в този проект. 
Формите на държавно участие са различни.
Това е въпрос на икономическа целесъобразност. Ще ви отговоря по аналогия. 
Откакто проектът „Белене“ беше прекратен, географски съвсем недалече, в съседна страна – в Турция, ние се договорихме за изпълнение на проект, в който участваме със собствени пари. Но, обърнете внимание, там условията са съвършено различни. Там строим 4 блока и при това имаме твърда гаранция, оформена като междуправителствено споразумение, че турското правителство ще изкупува произведената от нас електроенергия по много добра цена – 12,35 американски цента за киловатчас. При това за достатъчно продължително време. Ще се изкупува не цялата електроенергия – 70% от първите два блока и 30% от вторите два. Това ни позволява да имаме много ясна гаранция, че ние ще възстановим вложените в проекта пари.
Великобритания, както знаем, се насочи към т.н. Contract for Difference, т.е „договор за разлика в цените“. В този случай на инвеститорите се казва: няма значение каква ще бъде цената на електроенергията на пазара, във всички случаи ние, държавата ви гарантираме, че ще ви я платим не по-ниско от определено ниво.

~~~~~~~~~~~ За рестарта на АЕЦ "Белене"~~~~~~~~~~~~~
(дето ни бил много изгоден според родните политици от ГЕРБ, БСП, редица "експерти" и корифеи)

Едно мога да кажа със сигурност: цената, която беше преди 7 години, днес не може да съществува. Защото към днешна дата никой няма да построи съвременна АЕЦ с два 1000-мегаватови енергоблока за 6,3 млрд. евро. Тогава това беше възможно, защото преди 7 години условията бяха различни. И проектът се намираше във висока степен на готовност. За да се пресметне днес колко би струвала АЕЦ „Белене“ - това е сериозна и голяма по обем работа. Ние, естествено, не сме правили изчисления, защото никой не ни е молил. Но аз съм сигурен, че ще бъде много по-скъпо. 
Затова, ако правителството на България формулира привлекателни условия, които гарантират възвращаемост на нашите инвестиции, ние сме готови да разгледаме този въпрос. Не казвам, че сме готови да вземем положително решение, защото досега не съм виждал никакви предложения да се включим в нещо. Но, отбелязвам още един път – това е нормално. Във всяка страна правителството, ако иска да построи атомна електроцентрала, трябва да създаде условия за това проектът да се реализира.

~~~~~~ За продажбата на реакторите и оборудването~~~~~
(дето ги продавахме на Иран до незнам си къде и дето сме щели лесно да я договорим с Русия)

Не казвам, че не може, а че е сложно. Първо, някъде трябва да се изпълнява проект със същите параметри, със същата мощност и същия тип реакторна установка. Ние имаме различни реактори. За "Белене“ бяха 1000-мегаватови, а сега ние строим главно 1200-мегаватови. Но не е изключено на някой от клиентите ни да му потрябва 1000-мегаватова мощност. По-нататък процесът много зависи от клиента – ще поиска ли той да вземе оборудване, което е било произведено за друг. Дори и да поиска, много зависи от законодателството на страната. В редица държави има изискване регулаторът да бъде допуснат до производствения процес на оборудването, включително в момента, когато се изливат металите за него. Даже на този ранен стадий трябва да бъде поканен националният контролен орган, той да постави знак, че всичко е направено качествено“
(Опаа!!! - Я виж ти как проверяват и контролират др. държави, а ние дори не знаем има ли реактори)

~~~~~~~~ За арбитража~~~~~~~~~~~~
(дето сме се разбрали до края на годината да платим 400 млн., а останалите догодина и дето заедно търсим решение, за да оправим съвместно сумата)

Фактът е, че има решение, определена е сума по това решение – 620 милиона евро. И както знаете, всеки ден тя се увеличава с около 167 хиляди евро. 
Парите трябва да се платят! При това мисля, че е абсолютно в интерес на българската държава да ги плати, колкото се може по-бързо. Защото иначе броячът цъка и тази сума се увеличава всеки ден. 
Друг е въпросът, че в никакъв случай разговорите за нов старт на проекта не могат да се смесват с темата за заплащането на парите въз основа на решението на Арбитража.
Първо трябва да се спре нарастването на дълга и колкото по-бързо стане това, толкова по-изгодно ще бъде за България. Това е моята твърда позиция!
Тъкмо затова съм твърдо убеден, че абсолютно в интерес на България е колкото се може по-скоро да плати тези средства, а после вече може да се обсъди какво да се прави с оборудването, къде да се използва, да се строи ли централа в България или не.
(значи правилно съм ви информирал в началото на септември за руската позиция - първо платете, а после всичко останало)

~~~Има ли готов реактор и втори - почти завършен?~~~~
(според правителството и министърката единият бил приет 2012, а сега поставили въпроса пред руснаците за оглед и приемане)

Този въпрос ми прозвуча малко странно. За това оборудване ние имаме договор. Там всичко подробно е описано: как се извършва приемането на оборудването, как се проверява неговото качество. 
Това е договор между НЕК и „Атомстройекспорт“. „Атомстройекспорт“ е абсолютно открит по този въпрос и е готов по установения ред да предостави всяка информация, да даде възможност за физически оглед. 
Когато постъпят съответните запитвания от българска страна, ние обезателно ще им отговорим положително. 
Единствената задача, която работната група има, е да осигури изплащането на парите. Тя няма никакви други задачи.
**** т..е. нито оглед е имало някога, нито каквото и да е искане от правителството ни за такъв оглед сега, ако се доверим на този шеф на "Атомстройинженеринг"

- Вие лично виждали ли сте това оборудване?
Не ходя често в нашите машиностроителни заводи, но при едно от пътуванията ми видях това оборудване, включително в процеса на производство. Пак ще кажа: руската страна няма никакви проблеми да изпълни своите задължения – да достави това оборудване при условие, че България изплати своя дълг, определен от Арбитража.

************************************************
Първо плащаме, после получаваме. Това си е в реда на нещата. Но не е в реда на нещата, че България не иска да провери какво ще получи евентуално. 
Смущава ме, че г-н Комаров избегна да отговори има ли въобще готово оборудване или почти напълно готово

facebook.com/grigor.lilov