Анализаторите от център, обслужващ Пентагона, ЦРУ и Белия дом: КАК ДА СПРЕМ РУСКАТА МЕЧКА?

Grigor Lilov

Чисто военно решение в Черноморския регион няма

Черноморският регион е централно място на конкуренцията между Русия и Запада за бъдещето на Европа.
Въпреки това предизвикателствата (бел.: от Русия) в областта на сигурността в региона не получиха толкова голямо внимание от страна на САЩ и европейските им партньори както тези в Североизточна Европа.

Това резюмира семинара на прочутата организация (както аз ги наричам „фабрика за мисли”) „RAND Corporation”, която обслужва с анализите си Белия дом, Пенгагона, ЦРУ и др. 24 експерти са достигнали до следните изводи:

КОНСТАТАЦИИ

 

Черноморският регион е на първо място в общата цел на Русия да възстанови влиянието и контрола по периферията си
Различните и често различни интереси на страните в региона затрудняват създаването на единна, устойчива западна стратегия за противодействие на злонамереното руско влияние и сплашване в района

Тъй като няма чисто военно решение за сигурността в Черно море, ефективната западна стратегия трябва първо да се справи по-добре в конкуренцията с Русия как да отговори на въжделенията и стремежите на гражданите в региона.

ПРЕПОРЪКИ

Това изисква по-ефективни и по-добре интегрирани стратегически комуникационни усилия, както и усилия за противодействие на кибер и хибридните заплахи.

Всяка западна стратегия трябва първо да бъде по-ефективна в противодействието на руските информационни операции, злокачественото влияние и хибридните заплахи.

По-видимото ангажиране на ЕС и Запада по невоенни въпроси, включително възстановяване на мирните преговори и подкрепа на икономически проекти, регионална инфраструктура и инициативи за интеграция, би помогнало за противодействие на руското влияние.

Надеждното военно сдържане не трябва да огледално копие на руското военно ангажиране в района. Усилията трябва да се съсредоточат в противовъздушната и бреговата отбрана на Румъния и България, както и в засилване на отбранителните способности на армиите на Украйна и Грузия.

Намирането на начини да се премести „борбата“ извън Черноморския регион е друга възможност. Съюзници и партньори с единомислие могат да се опитат да идентифицират други региони и проблеми, при които руските интереси са уязвими, и след това да уведомят Кремъл, че на по-нататъшната агресия в Черноморския регион ще бъде противодействано в други проблемни области.

Фейсбук