Антон Танев Югов - комунистически терорист и убиец, пръв министър на вътрешните работи в правителството на ОФ след 9.09.1944г.

Янко Гочевъ

Антон Танев Югов - комунистически терорист и убиец, пръв министър на вътрешните работи в правителството на ОФ след 9.09.1944г.
Роден е през 1904г. в Карасуле (днес Ругуновец, Егейска Македония, в Гърция). Сестрин син е на Иванчо Карасулията - войвода на ВМОРО и ВМОК.
След Първата световна война семейството му се заселва в Пловдив. През 1919 г. завършва прогимназия, след което работи в тютюневата промишленост. От 1921 г. е член на Българския комунистически младежки съюз, а от 1928 г. на БКП. С това започва неговата дългогодишна противодържавна престъпна дейност.
До 1933 г. участва в дейността на нелегалната БКП в Пловдивско, както и в прокомунистическата ВМОРО (обединена), като през 1933-1934 г. е секретар на нейния Централен комитет с псевдоним ''Рашко''.
От 1934 до 1936 г. учи в Международната ленинска школа в СССР. След завръщането си в България през 1937 г. е член на ЦК и на Политбюро на ЦК на БКП. През 1940 г. е сред ръководителите на ръководи голямата стачка на тютюноработниците в Пловдив. През септември 1941 г. е интерниран в концлагера Гонда вода. Успява обаче скоро след това да избяга и през октомври с.г. става секретар на ЦК на БКП.
После другарят Антон Югов става ръководител на Военната комисия при ЦК на БКП (1941-1943) и член на Главния щаб на НОВА - терористичната структура на комунистите (1943-1944). През 1942г. е задочно осъден на смърт в процеса срещу ЦК на БКП.
След преврата на 9 септември 1944г. става министър на вътрешните работи.
Заедно със звенаря министър-председател Кимон Георгиев и произведения набързо в генерал Дамян Велчев е един от ръководната тройка в МС на ОФ веднага след 9 септември 1944г. Като министър извършва масова чистка в МВР и го комунизира изцяло. Чрез него БКП бързо овладява МВР, което става инструмент на репресивната политика за десетилетия напред. Фактически той е създателят на "Народната милиция" на 10 септември 1944г. Въвежда последователно прилаганият кадрови принцип в МВР на ръководни постове да влизат "най - добрите партизани".
Другарят Антон Югов е пряко отговорен за реперсиите и масовите убийствата в цяла България. Създава практиката на незаконните арести, безследните изчезвания на "враговете на народа" и масовите репресии.

След като напуска поста МВР през 1949г. продължава да заема високи постове в комунистическа България.
След Априлския пленум от 1956 г. другарят Антон Югов от 18 април 1956г. до 27 ноември 1962г. е министър-председател на НРБ. През ноември 1962г., поради вътрешни противоречия в ръководството на БКП, с мотива ''груби нарушения на социалистическата законност и антипартийна дейност“ е отстранен от всички ръководни постове. Отзован от Народното събрание (1964), а през 1972г. е дори изключен от БКП. През януари 1990 г. членството му в партията е възстановено.
Той е един от персоналните пенсионери на БКП с всевъзможни и огромни пожизнени привилегии.
През 1984 г. е награден със званието ''Герой на социалистическия труд'', а през 1989г. и ''Герой на НРБ. За него УБО чак до смъртта му през 1991г. полага големи грижи. 

Фейсбук