Аркад който се оказа шел-кутия компания вкарала руска компания и руски работници /от тези с пагони под цивилните дреги/ да строят стратегически обект.

Ilian Vasilev
По отношение на изпълнението на 100 км участък до сръбската граница на Турски поток у нас от руската компания IDC да обърнем внимание на прессъобщение на Булгартрансгаз, в стил ни чул, ни видял, ни разбрал. Показва и защо е избрана "матрьошкината" система от изпълнители и подизпълнители.
„Съгласно българското законодателство, отговорност за изпълнението на обекта изцяло лежи на изпълнителя на договора /Аркад който се оказа шел-кутия компания/, както по отношение на гарантирането на пълния обем на доставки на оборудване и материали, така и по отношение на изпълнението на строителството. До днес „Булгартрансгаз“ ЕАД не е уведомена за привличането на подизпълнител /IDC???/ за изпълнение на дейност по договора".
Колко "изкусни" в подхода си да се измъкнат от отговорност пред ЕС и САЩ, и най-вече пред българския закон и народ - не знаели!?! Не искали, насила Аркадската версия на българска компания, която няма лице, няма отговорност, утре ще я закрият, вкарала руска компания и руски работници /от тези с пагони под цивилните дреги/ да строят стратегически обект.
Отдавна пиша по темата - радвам се че ставаме все повече.
 
Фейсбук