Архивите проговарят: Когато Политбюро решава кой и как да бъде съден

Свидетелство за това е решение, публикувано в сборника „Държавна сигурност – войникът на партията”, издание на Комисията по досиетата, 2015 г.

 

 

В един от най-мрачните периоди на тоталитарното управление на Българската комунистическа партия върхушката в компартията – Политбюро – е решавала кой и как да бъде осъден. 

За това свидетелства препис на решение на Политбюро на ЦК на БКП от 15 февруари 1951 г.В него се „постановява” как да се подходи по следствието срещу група арестувани високопоставени членове на партията, обвинени в „трайчокостовския заговор”. Преписът от документа е запазен в архивите на ДС, откъдето desebg.com го публикува.

По това време начело на БКП и комунистическото правителство Вълко Червенков (подписал документа), към който тоталитарната диктатура е изградила култ подобно на Сталин в СССР.

Той има богато минало на терорист в нелегалните терористични групи на компартията през 20-те години, а след това е съветски агент в Коминтерна (женен за сестрата на друг виден коминтерновец Георги Димитров).

От документа се разбира как в началото на 50-те години Политбюро играе роля на държавно обвинение и решава кои от разследваните партийни членове, набедени като трайчокостовисти, следва да бъдат предадени на съд.

Такива са видните комунистически фигури Петко Кунин, Иван Масларов, Георги Ганев, Стефан Богданов, Петър Семерджиев и др.

Дадени са указания и как да бъдат съдени някои от лицата, подложени на следствие.

Например, е указано комунистическият главорез Лев Главинчев, избил над 200 души без съд и присъда, да бъде съден отделно от гореизброената група като „авантюрист, чужд агент и за злоупотребление” (Главинчев е реабилитиран от Тодор Живков през 1956 г. и дори му кумува, а освен това го прави депутат, б.а.).

Дадени са указания и кои паритйци да бъдат освободени и кои да се доразследват.

Решението на политбюро завършва с указание към министъра на вътрешните работи „в борбата за разкриване и разгром на вражеските елементи” да „се пресичат  и изкореняват всякакви тенденции, останали от миналото, да се заобикаля ЦК на Партията под каквато и да е форма”.

Документът е включен в сборника „Държавна сигурност – войникът на партията”, издание на Комисията по досиетата, 2015 г.

ds_sudi_1.jpg

ds_sudi_2.jpg

https://faktor.bg/bg/articles/arhivite-progovaryat-kogato-politbyuro-reshava-koy-i-kak-da-bade-saden