Архивите са живи, но защо няма реакция

EVN – база на чужда спецслужба, министър Трайков и той в шпионажа

( А дали е така, кой да ни каже ? -б. ред.)

В редакцията на afera.bg се получиха няколко сканирани документа, които имат претенцията да разкрият схемата за приватизацията на електро-разпределителните дружества у нас. В тях е посочено, че бившият прокурист на ЕВН – България и сегашен министър Трайчо Трайков е забъркан с австрийското разузнаване.

Borisov-Traykovснимка: Фейсбук

В редакцията на afera.bg се получиха няколко сканирани документа, които имат претенцията да разкрият схемата за приватизацията на електро-разпределителните дружества у нас.

Публикуваме докладна записка до шефа на ДАНС – Пловдив и Обяснителна записка от МВР, в които са описани скандални подробности от приватизацията и навлизането на EVN в България.

Afera.bg не се наема да твърди, че изпратените документи са автентични, но ги публикува, тъй като открехват завесата за гнилата приватизация на електро-разпределителните дружества ( към тази декларация се присъединява и „Под лупа“-бел. ред.)

Ако всичко описано обаче е истина, спецслужбите на страната моментално трябва дадат отговор

Първият изпратен докумен е докладна записка до началника на ДАНС – Пловдив. Подписана е от „гражданин на Република България”.

Докладна записка до Началника на ДАНС – Пловдив,

Относно: Сигнал на гражданин от гражданин на Република България, свързан с евентуално вмешаване в политическия живот и в българската икономика от чуждестранна разузнавателна служба.

Г- Началник, моля да бъде взето под внимание фактите, които ще изложа по-долу подробно. А именно документът, който прилагам, представлява доклад, който е написан на дата 12.06.2009 г.от господин Трайчо Трайков. Към момента на написване на писмения доклад г-н Трайчо Трайков е работил към фирма „ЕVN България Електроразпределение”АД на длъжност прокурист на дружеството.

Документът, който прилагам е написан на Microsoft Word Document, той не е подписан, както се вижда от приложението, защото е бил в подготвителна форма за печат, подписът е бил поставен след разпечатката, след момента на копиране.

От текста на приложеният документ, който е на английски език, става ясно, че Трайчо Трайков прави писмен писмен доклад до началникът на отдел /А/ и чрез препращане на вниманието на началник отдел /С/.

След обстойно обследване на информацията и предвид познанията си по английски език от моя страна, както се вижда и от текста, става ясно, че

Трайчо Трайков е взел писмени показания от господин с кодовото име Рибентроп / Ribentrop/, който към момента на даването на информацията 12.06.2009, както се казва в текста на английски, е висш служител на Министерството на икономиката и енергетиката на България. Към момента не бе установено кой е този служител от моя страна.

В писмения доклад на Трайчо Трайков се споменават и още две имена, които и към настоящия момент са представителите на борда на директорите съответно на EVN/ЕВН/ България Електроразпределение” АД – господин Щефан Шишковиц и EVN /ЕВН/ Топлофикация”ЕАД – господин Йорг Золфернер.

В обстойни изследвания от моя страна и на базата на моите знания и фактите, с които разполагам, и най-вече на ключовата за мен дума, използвана в доклада – Brigadier – която идва от немски език и означава „висш служител – комисар”. И след като се заинтересувах къде се използва тази титла, а също така и че доклада е използван за сведение до началниците на отделите /А/ и /С/, стана ясно, че гореспоменатите господа Щефан Шишковиц и Йорг Золфернер са австрийски граждани и проверката от моя страна установи, че Австрия има само една служба, която има отдели от типа /А/ и /С/

Това е австрийското външноразузнавателна служба, която е в състава на министерството на федералната отбрана или на немски Bundes Verteidigung Ministerium /Ausnachrichten Dienst/ - или на български външно-разузнавателна служба.

Единствено в тази служба в Република Австрия отделите се наименоват с /А/ и /С/.

Отделите, от които аз се заинтересувах, защото докладът е адресиран до тях, иначе в службата същестував и отдел /B/, който в настоящия момент не ни интересува.

От направената проверка от мен бе установено следното:

1.Отдел /А/ на външноразузнавателната служба на Австрия се нарича на немски Abteilung /A/ - Firmen uberprufngen/Arsland – т.е. в превод на български отдел за разузнаване на фирми, намиращи се в чужбина.

2.Отдел /С/ на външноразузнавателната служба на Австрия се нарича на немски Abteilung /C/ Technishe Elektonishe Dienste – на български означава отдел за технически и електронни база данни.

3. Документът на английски език, писменния доклад, е бил изпратен на електронен адрес – електронна поща със сървър, базиран в Австрия а електронния адрес [email protected] След направената от мен проверка се установи, че електронния адрес принадлежи на лицето Гюнтер Козе, който към момента е член на федералния парламент на Австрия от партийна група OVP – Австрийска Народна партия.

Бе установено, че Гюнтер Козе е работел преди стане член на парламента в Австрийското вътрешно министерство и също така е бил няколко години началник на австрийската жандармерия. 4. От писмения документ става ясно още, че Гюнтер Козе е наречен с титлата Brigadier пред името си, което значи, че е висш началник във австрийското външноразузнавателна служба.

5.За точка 4 можем да съдим за написаното там, защото към момента шефът на австрийската външноразузнавателна служба е Фил Волфганг и притежава същото звание, а именно brigadier

6. Заместник началникът на същата служба Евалд Иби също притежава званието brigadier 7. Към момента на писането на този доклад Трайчо Трайков е вече министър на икономиката, енергетиката и туризма.

В най-кратка информационна форма излагам какво е съдържанието на писменния рапорт, който е бил изпратен до Австрийската външно-разузнавателна служба. А именно – там настоящият министър на икономиката, енергетиката и туризма взима писменни сведения от високопоставен служител на вече бившето Министрество на икономиката и енергетиката, където се казва, че финансирането по български енергийни проекти ще продължи по предвидения план.

И по този начин консорциумът в България ЕВН чрез свързаните си фирми ще влияе на политическия и икономически живот, защото интересите на ЕВН в тази сфера не бива да бъдат накърнени. В документа много ясно е казано, че Щефан Шишковиц,понястоящем председател на борда на „ЕВН Електроразпределение” е представителят на отдела за фирмено разузнаване на австрийската разузнавателна служба. Също така планът за енергийни политики на България щял да бъде обсъждан с експертът Йорг Золфренер, председател на ЕВН Топлофикация.

Най-тревожното в случая е, че се дават за сведение писмените рапорти на Румънския енергиен холдинг, който беше собственост преди няколко години на ЕВН.

Тоест и преди са давани такива писмени отчети за други държави.

Надявам се текстът на английски, който е копиран от оригиналния файл да бъде обстойно прегледан от вашата служба. Защото ДАНС към момента е основна контраразузнавателна служба в България и се бори с влиянието на чужди служби на териториите на България.

И ЕВН е едно законно представителство на Австрийската външно- разузнавателна служба в България.

ЕВН и служиелите, които бяха изброени по-горе, трябва да им бъдат направени необходимите проверки.

Защото според чл.104 и 105 о НК те нарушават с цялата си тежест закона за разузнавателната дейност в полза начужда служба на територията на Република България.

С уважение: Гражданин на Република България

Министерство на вътрешните работи

Обяснителна записка

Относно: Докладна записка /REPORT NOTE/ на английски

Написана от Трайчо Димитров Трайков на 12.06.2009 г.

В записката пише, че на среща, състояла се във Виена между фирмата A.T.Kearnеy GmbH, регистрирана във Федерална република Германия, с предмет на дейност – бизнес конуслутации в областта на енергетиката, енегрийната ефективност и високотехнологичните проекти, а именно на адрес Виена А – 1010 Wien. На състоялата се среща се е консултирало начинът на управление и взаимодействие на новопридобитите ЕРП – енерго разпределителни предприятия. Единственият участник на срещата, който е бил от български произход, т.е. български гражданин е бил член на политическия кабинет на тогавашния министър на министерството на икономиката и енергетиката, отговарящ за европейската интеграция в лицето на Нина Радева, която на срещата си с Трайчо Трайков дава точно същите сведения, които са се обсъждали на гореспоменатата среща във Виена, които се описват и от докладната записка на английски език – като към този момент не е установено точната дата на срещата с консултантската фирма във Виена.

2. Нина Радев е работила няколко години преди да стане зам-министър на икономиката и енергетиката и преди мандатът и на народен представител 2001 – 2005 в Консултантска компания Хирон – МК в клонът в Пловдив. Радева се е занимавала там с оценки на предприятия и предприватизационни оценки, както и с проекти за регионално развитие. Като именно през този си период на работа във фирмата Хирон – МК е установила много тесни контакти с фирмата A.T.Kearnеy GmbH

3. Фирмата A.T.Kearnеy GmbH чрез Хирон – МК в България, и по-точно в Пловдив, за първи път информира за начинът как Енергийната Компания ЕVN AG може да участва в търга за пуловете за наддаване за Българските ЕРП – електро рацпределителни предпрития.

4. На гореспомената среща във Виена Нина Радева се е срещнала с лицата Мартин Зонненщайн, който към момента оглавява бюрото на фирмата за Центална и Източна Европа,

свързано с енергийни проекти, както и с лицето Петер Пфайфер – отговярящ за бъдещите енергийни проекти за Централна и Източна Еропа.Тема на разговора е бил за начина на влияние в политическия живот на дадена държава, в частност България и Македония, чрез вкарване на личности, които ще бъдат на високи оперативни нива в правителстовот и изпълнителните агенции. И чрез които оперативни сътрудници ще имат вляние в повечето сфери на на живот и използването на природните ресурси на държавата.

5. На срещата е присъствал и Доктор Бюркхард Хофер – генерален изпълнителен директор на EVN AG към момента и бивш сътрудник на отдел /А/ на Австрийската външноразузнавтелна служба. Който и към момента е пряк начарник на описаните лица в /REPORT NOTE/ докладна записка, а именно лицата Щефан Шишковиц – председател на борда на директорите на елетроразпределение „ЕВН България” АД и Йорг Золфернер – председател на борда на директорите на ЕВН Топлофикация Бълагария ЕАД. А именно, че лицето Трайчо Трайков към датата на взимане на писменните сведения от лицето с кодовото име Ribentrop, а именно лицето Нина Радева, Трайчо Трайков е прокурист в ЕВН Електроразпределение България АД и ЕВН Топлофикация България”АД.

Именно това съчетание на факти доказва, че Трайчо Трайков към момента министър на иконимиката, енергетиката и туризма е в подчинено положение на лицата, споменати по горе като директори на управителни съвети, съответно в Австрия и България от друга страна.

6. Всичко написано в по горните точки показва, че австрийската разузнавателна служба е успяла да внедри много свои хора в управлението на държавата до най-висши нива. Чрез дъщерните си предприятия в България.

7. Доктор Бюркхард Хофер – генерален изпълнителен директорна EVN AG е в много билзки отношения с лицето Петер Войсерхалтер, който е бивш председател на палртията BZO – Съюз за бъдещето на Австрия, която по същество е партия наследник на Нацистката партия на Австрия – след аншлуса на Германия и Австрия, тя става част от NSDAP – национал социалстическа германска работническа партия. И сега лицето Бюрхард Хофер има доста силни нацистки възгледи, особено за народите от Източна Европа.

8. Тоест чрез подчинените си личности от компаниите от групата на ЕВН и чрез сегашния министър Трайчо Трайков – който по всички данни е сътрудник на Австрийсака разузнавателна външно политическа служба имаме вмешателство в стопанския живот на страната, което ще доведе и до силна зависимост един ден от чужда държава финансово.

9. Нина Радев чрез бивщия министър председател Симеон Сакскобурготски,който е в много близки отношения с финансовите лобита в енергетиката и особено в Австрия – като имаме предвид историческите и политическите отношения на семейството на Сакскобурготите с Австрийката държава и личните отнощения на Бюркхард Хофер с него и като погледнем датите на взетото рещение на Министерски съвет от 16 юли 2004 година Решение №583 за определяне на участник, спечелил конкурса за продажба на 104 788 броя акции, представлаващи 67 на сто от капитала на Електроразпределение Пловдив ЕАД и 126 094 броя акции, представляващи 67 на сто от капитала на Електроразпределение Стара Загора ЕАД ни става ясно, че всичко е било много добре пранирано и добре структурирано.

Нина Радева всъщност допринася за избирането на победител в пула за Южна и Югоизточна България да е именно EVN AG.

Можем само да кажем, че точно с тази сделка е осъществена първата стъпка на бъдещото стопанско и политическо вмешателство на австрийското разузнаване чрез EVN AG – точно една година по-късно след като EVN AG влиза в реалното управление на горе посочените дружества Трайчо Трайков се завръща от подготовката си в австрийското разузнаване отдел /А /– фирмено разузнаване и става управляващ орган в ЕВН, а после и прокурист, а сега министър на икономикета енергетиката и туризва.

Горното за сведение$

Afera.bg

PTснимка : "Под тепето"

 

А защо нямаше реакция по подобна взривоопасна информация може би става ясно от скоршна публикация на „Под тепето“:

 „Най-богатата българка Цветелина Бориславова, която е и бивша приятелка на премиера Бойко Борисов, бе изловена на ски уикенд в Пампорово с разжалвания и категорично заклеймен от правителството бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Компания им правил финансовият министър Симеон Дянков. Бориславова, която е собственик на курорта, ги поканила на обяд в ресторант „Бохеми“ на междинката над „Студенец“ след поредното спускане.

На специално и постоянно резервираната маса в култовото заведение, което е любимо на експоловинката на премиера (по обясненията на Бойко Борисов) се настанили още половин дузина нейни близки.“

Така се случва при Буда и будистите ...

Екип „Под лупа“

 П.П. Редакцията на "Под лупа" се извинява за  евентуално допуснати неточности и грешки. Засегнатите имат право на отговор.