Багер подравнява дюните в Ахтопол, а имотът е в границите на Натура 2000 защитена зона Странджа.

Тома Белев

Багер подравнява в момента дюните в Ахтопол.
Снимката е от преди половин час. Имотът е в границите на Натура 2000 защитена зона Странджа.
вчера беше европейският ден на Натура 2000, а днес е световният ден за опазване на биологичното разнообразие.

Фейсбук