БАНКАТА ЗА РАЗВИТИЕ КАТО ЛИЧЕН СЕЙФ

Grigor Lilov
-С подкрепата на министерства, БНБ, Агенцията по вписванията и... Прокуратурата
При фалита на Корпоративна банка и на фона на отказа на държавата да оповести кой и как се е облажил от нея пуснах няколко списъка с почти всички кредитополучатели, както и с нейните вложители. Волю-неволю, държавата пооткрехна малко завесата на тайната.
Сега новият икономически министър дръпна завесата пред случилото се там. Но правомощията му не са безкрайни.
Затова давам списък на кредитополучатели на Българската банка за развитие. По моя информация е имало и е правено прочистване на документация в банката и този списък ще помогне да се види кое и как. В него не съм включил редица дружества, които нашумяха в публичното пространство или такива, които макар и засега неспоменати в скандала са от същото естество, понеже ги проучвам отделно поради скандалния финансов характер на кредитирането.
Не съм отбелязал изпадналите в неплатежоспособност фирми, които са десетки и десетки, защото сега проверявам реалността на обезпеченията по тях.
Посочил съм номерата на регистрация на фирмите, за да може всеки, който желае, да ги види в Търговския регистър. Това ще облекчи и колегите, които на тази основа могат да търсят свързаните с тях лица. В тази връзка според анализа, който извършвам, основната част суми е е насочена към четири стопански групировки, свързани с два от трите политико-финансово-икономически кланове, които управляват България от началото на прехода и досега.
.
ОЩЕ РАЗКРИТИЯ
.
Призовавам европейската прокуратура да изисква документацията, понеже ББР е ползвала ресурси от ЕС за 700 млн. лева. При практиката в банката да се отпуска финансиране по фиктивни проекти или без реални обезпечения по кредитите значима част от тези средства буквално са подарени на кръговете, които споменах.
Освен това стойността на проектите е изкуствено надута до безумие. Давам пример с най-голямата програма – тази за енергийна ефективност и по-специално частта й за саниране. При финансирането до края на миналата година на 1715 сгради и отделни входове от тях средната цена на отделен проект е 1 милион 86 хиляди и 886 лева, което е около две-трети от стойността на ново строителство на такива сгради.
Миналата година като част от антикризисната програма във връзка с пандемията са раздадени и 700 милиона на 6 банки – без такси, комисионни и неустойки (!?!), за което са използвани и европейски средства, което е неразрешена държавна помощ за избраните кредитни институции .
На тази верижка, вкл. с европейски средства беше закачена и колекторската "Свети Георги груп", свързана със СП груп с 75 милиона и 300 хиляди лева заем и жалките 2 000 лева приходи. И с 30 запори заради неплатени задължения основно от ДСК, Райфайзен и лизингови дружества (в крайна сметка с този заем и последващи операции по него във връзка с изкупуване на лоши кредити беше оказана неразрешена държавна помощ за спасяване на Фибанк (Първа инвестиционна банка)
Отпускането на половин милиард от най-големите кредити на фирми, които по текста на закона са свързани лица към политико-икономическата група Пеевски и ПИБ (Първа инвестиционна банка) е прегазване като с танк на Закона за банките. Според него банка не може да кредитира лица от една група за повече от 25% от собствения си капитал. В случая с ББР сумата е два пъти отгоре. Спорна сделка е и покупката от Българската банка за развитие на 19% от капитала на закъсалата ПИБ срещу 149 млн. лева. Досега загубата от тази операция е над 100 милиона лева заради падането на курса на акциите поради тежката ситуация с ПИБ и ще продължава да расте.
По моя оценка делът на закъсалите и лоши кредити в Банката за развитие е над една трета, а може и да е по-висок (23% от сумата на лихвените постъпления са по обезценени кредити и вземания към края на 2019, а с миналата и тази година подлежи на преценка, която извършвам сега и е с крайно високи обезпокоителни стойности)
.
ОТГОВОРНОСТТА НА КОНТРОЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
.
Във връзка с редица мои разкрития в публикации и ТВ ми предаване (от 2015 насам), във връзка с разкрития на мои колеги, във връзка с подаваните официални сигнали към Прокуратурата възникват и още няколко въпроса – най-вече вече към Прокуратурата, БНБ, Агенцията по вписванията.
.
На ръководството на банката от нейния Устав е забранено да отпуска кредити на лица и техни фирми, свързани с ръководството на политически партии у нас. През 2018 Прокуратурата във връзка със сигнал за 31.8 милиона евро заем за олигарха Георги Гергов отговаря, че (цитат) "отпуснатите от ББР кредити са законни, а БСП и Гергов не са свързани лица". Напомням, че Гергов тогава беше член и на най-висшите ръководни органи на БСП
Не само тогава, но и сега тя продължава да се разсейва за огромните нарушения на закона и устава на банката, за милиарда, раздаден в крещящо нарушение на правилата на няколко големи фирми, които имат и връзки помежду си – т.е. са свързани лица.
В Наказателния кодекс такова поведение на ръководството – управителен и надзорен съвет влиза в състава на глава шеста „Престъпления против стопанството”, както и глава Девета – „Документни престъпления”.
Т.е. Прокуратурата с действия и бездействия се превръща в съучастник в тази деяния.
.
Надзора от БНБ
.
-Навремето БНБ и Банковият надзор прозяпаха състоянието, аферите и като следствие фалита на 17 банки при управлението на Жан Виденов. Отговорни и виновни лица нямаше.
- После БНБ и Банковият надзор прозяпаха състоянието и фалита на Корпоративна банка. Отново нямаше отговорни и/или виновни лица.
*** Сега БНБ и Банковият надзор прозяпаха извършващите се години наред милиардни афери в Българската банка за развитие. И въпреки огромният обществен скандал отказват да назначат спешна проверка за състоянието на банката, кредитния й портфейл и съмнителните парични операции в нея, като информират и обществото за това.
-Нещо повече, промените в Устава на банката, извършени на 13 ноември 2017 от Министерството на икономиката и ДСК (която сега подари акциите си на държавата, когато избухна големия скандал) разрешават отпускането на кредити в най-големи размери и за големи фирми, а не за малки и средни – целта, с която е създадена Банката. Те са одобрени към края на декември същата година от една страна от БНБ, от друга страна – промените са вписани от Агенцията по вписване, въпреки че категорично противоречат на закона.
 
Т.е. имаме закононарушения, извършени не само от ръководството на банката, но и от ръководствата на три други държавни институции – БНБ, Агенция по вписванията, Министерство на икономиката.
 
Изводът е един: БНБ не е независима институции, Банковият надзор в нея не изпълнява функциите си, отказва да ги изпълнява и така централната банка и органът й за надзор цинично се подиграват на общество и закони у нас. Може дори да се предполага, че с тези фактически откази е съучастник в извършваните престъпления срещу стопанството.
И Агенцията по вписванията не е органът, който гарантира редовността, коректността и верността на съответните документи. Затова България не е пазарна икономика, а стопански произвол.
.
Ако и сега не бъдат разследвани и съдени отговорните за случилото се в Българската банка за развитие, ако като първа крачка те не бъдат отстранени незабавно от цялата финансова сфера, е ясно – България е в плен на безцеремонна корупция и мафия с политическа закрила от всички партии, на които не й дреме както за нас, нейните граждани, така и за парите на ЕС.
.
Ако не се оцени дейността на банковия надзор в БНБ със съответните решения, вкл. и кадрови, изводът е същия.
.
Ако гласувате за тези политически субекти, които бяха в парламента и не повдигнаха тези проблеми, а с политическа закрила и мълчание допринесоха за тях, вие освен слепци не сте граждани. Поданици сте на държавата „Република Българска мафия”
 
-ДОПЪЛНЕНИЕ Довършвам и др. разследване, в което ще публикувам у нас и в европейски държави, като сезирам Прокуратурата, родните и европейски регулативни органи. Става дума за клонове на чуждестранна банка, засега условно ще я наричам П (не правете аналогия с ПИБ – в случая не е тя)
В България според БНБ и Комисията за финансов надзор е банка и финансова институция, според документите обаче „банката”не е банка дори в родната си държава (юридическо лице с нестопанска, идеална цел). У нас, а и в някои други европейски държави е извършвана напълно незаконна кредитна дейност и издаване на банкови карти, а в България – вкл. чрез дружество, което е било заличен търговец.
Т.е. така наречената „банка” - нейно дружество в България е било изцяло в сферата не дори на сивата, а на черната икономика и мащабното пране на пари. Вкл. и на финансови средства на терористични организации, вкл. свързани и с държава, поставена изцяло под санкции.
Всичко това се осъществявало и е маскирано чрез европейски етикет на една от най-могъщите на континента ни банково-финансови групи. В тази дейност у нас съответната организация е обвързала клон на друга, различна банкова-финансова група, която се нарежда по мащаби и обеми сред първата десетка по света, а в някои сфери – и в първата тройка.
Изпратил съм писмени въпроси на съответния изпълнителен директор на институцията, базирана в голяма европейска столица заедно с документи за илюстрация, вкл. и фалшифицирани. От отговорите му, които очаквам (или ако евентуално не отговори), ще се изясни ситуацията: доколко съществува злоупотреба с името и авторитета или е имало дискретно съдействие за такава незаконна дейност – както у нас, така и в др. страни.
Но независимо от тази кореспонденция и нейното съдържание, такива действия са невъзможно без протекцията на БНБ и Комисията за финансов надзор, без прякото им съдействие, както и това на НАП.
***************************************************************************
"ЛИРА-АТОН" ЕООД, ЕИК/ПИК 130486121
"96 АГРОГРУП" ООД, ЕИК/ПИК 123028440
"Юнит енерджи" ООД, ЕИК/ПИК 202258485
"Юнит енерджи" ООД, ЕИК/ПИК 202258485
"ЮРО ДРАЙ" ООД, ЕИК/ПИК 115635946
"ЮНИОН ИВКОНИ" ООД, ЕИК/ПИК 121444454
"ЮНИОН ИВКОНИ" ООД, ЕИК/ПИК 121444454
"ЮНИОН ИВКОНИ" ООД, ЕИК/ПИК 121444454
"ЦАРЕВЕЦ ЕНЕРДЖИ" ООД, ЕИК/ПИК 201672370
"ЦАРЕВЕЦ ЕНЕРДЖИ" ООД, ЕИК/ПИК 201672370
"ЦАРЕВЕЦ" ООД, ЕИК/ПИК 106586915
"ЦАРЕВЕЦ" ООД, ЕИК/ПИК 106586915
"ХОТЕЛ РУСКОВЕЦ" ЕООД, ЕИК/ПИК 204466595
"ХОРЕКА" ЕООД, ЕИК/ПИК 107556552
"ХОРЕКА" ЕООД, ЕИК/ПИК 107556552
"ХОРЕКА" ЕООД, ЕИК/ПИК 107556552
"ХИСАР - МИЛЕНИУМ" ЕООД, ЕИК/ПИК 115566813
"ХИДРО ИН" ООД, ЕИК/ПИК 119627021
"ХИДРО ИН" ООД, ЕИК/ПИК 119627021
"ФРУКТОДОР" ООД, ЕИК/ПИК 119613210
"ФИЛИМЕКС" ООД, ЕИК/ПИК 825235373
"ФИЛИМЕКС" ООД, ЕИК/ПИК 825235373
"ФЕНИКС ДИВЕЛЪПМЪНТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 202761045
"ТРЪН РИЗОРТС" ЕООД, ЕИК/ПИК 200082540
"ТОШЕЛ АГРО" ООД, ЕИК/ПИК 201314447
"ТОШЕЛ АГРО" ООД, ЕИК/ПИК 201314447
"ТИ ЕНД СИ-ХОЛИДЕЙ" ЕООД, ЕИК/ПИК 120605770
"ТЕЛЕИНФОЦЕНТЪР" ООД, ЕИК/ПИК 201297791
"ТЕЛЕИНФОЦЕНТЪР" ООД, ЕИК/ПИК 201297791
"Солар Вълчедръм" ЕООД, ЕИК/ПИК 200825549
"Сайт Енерджи" ООД, ЕИК/ПИК 202887535
"Сайт Енерджи" ООД, ЕИК/ПИК 202887535
"СТИЛОС" ООД, ЕИК/ПИК 109023752
"СТИЛ ТРЕЙД" ООД, ЕИК/ПИК 106579822
"СТИЛ ТРЕЙД" ООД, ЕИК/ПИК 106579822
"СТИЛ ТРЕЙД" ООД, ЕИК/ПИК 106579822
"СТАР МИЛ" ЕООД, ЕИК/ПИК 831708934
"СТАР МИЛ" ЕООД, ЕИК/ПИК 831708934
"СТАР МИЛ" ЕООД, ЕИК/ПИК 831708934
"СТАНДАРТ-Б" ЕООД, ЕИК/ПИК 130955526
"СПАРКИ РУСЕ 2020" ЕООД, ЕИК/ПИК 206096365
"СПАРКИ РУСЕ 2020" ЕООД, ЕИК/ПИК 206096365
"СПАРКИ РУСЕ 2020" ЕООД, ЕИК/ПИК 206096365
"СОФИЯ ИСТЕЙТС ЕДНО" ЕООД, ЕИК/ПИК 121715845
"СОФИЯ АУТЛЕТ ЦЕНТЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 175199019
"СОФИЯ АУТЛЕТ ЦЕНТЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 175199019
"СОФИЯ АУТЛЕТ ЦЕНТЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 175199019
"СОНТИ" ООД, ЕИК/ПИК 831699030
"СОНТИ" ООД, ЕИК/ПИК 831699030
"СОЛАР МАЧМЕЙКЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 201058916
"СВЕТА КАРИДАД" ЕООД, ЕИК/ПИК 200967737
"РУСКОВЕЦ РЕЗОРТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203242879
"РУСКОВЕЦ РЕЗОРТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203242879
"РОЗАБУЛ" ООД, ЕИК/ПИК 040892685
"РИЛОН ТРИЛИСТНИК ИНВЕСТМЪНТС" ЕООД, ЕИК/ПИК 160071693
"РИЛОН СТРЯМА ИНВЕСТМЪНТС" ЕООД, ЕИК/ПИК 160048118
"РЕМОТЕКС М" ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 203208745
"РЕМОТЕКС М" ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 203208745
"РАЧЕВ И РАЧЕВ" ООД, ЕИК/ПИК 104680300
"ПРОВЕСТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 811169073
"ПРОВЕСТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 811169073
"ПИРИН ВАТ" ООД, ЕИК/ПИК 130922953
"ПИРИН ВАТ" ООД, ЕИК/ПИК 130922953
"ОВЪР ТРЕЙД" ЕООД, ЕИК/ПИК 131068210
"ОВЧА КУПЕЛ" ЕООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 121825117
"О-ФЕШЪН" ЕООД, ЕИК/ПИК 175233667
"О-ФЕШЪН" ЕООД, ЕИК/ПИК 175233667
"НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200280180
"НАТ 2004" ООД, ЕИК/ПИК 120555163
"МСВ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 205907573
"МОНТАНГУСС" ООД, ЕИК/ПИК 111518881
"МОНТАНГУСС" ООД, ЕИК/ПИК 111518881
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХАДЖИ ДИМИТЪР"" ООД, ЕИК/ПИК 119624388
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХАДЖИ ДИМИТЪР"" ООД, ЕИК/ПИК 119624388
"МИРАЖ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200081310
"МИРАЖ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200081310
"МВЕЦ МАЛУША" ЕООД, ЕИК/ПИК 130025131
"МАРВИК - ЛИСОВО" ООД, ЕИК/ПИК 200703285
"МАРВИК - ЛИСОВО" ООД, ЕИК/ПИК 200703285
"МА КАПКА" ЕООД, ЕИК/ПИК 204989994
"ЛИРА-АТОН" ЕООД, ЕИК/ПИК 130486121
"ЛИРА-АТОН" ЕООД, ЕИК/ПИК 130486121
"ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА" ЕООД, ЕИК/ПИК 204802925
"ЛЕБЕД ГЛАС" ЕООД, ЕИК/ПИК 130262116
"Комплекс Костинброд" ЕООД, ЕИК/ПИК 200071797
"ИНСТАТРЕЙД" ЕООД, ЕИК/ПИК 203590394
"ИНКОМ - 96" ООД, ЕИК/ПИК 128018329
"ИНКОМ - 96" ООД, ЕИК/ПИК 128018329
"ИНВЕСТ ГРУП Д-Р ПЕНКОВИ" ООД, ЕИК/ПИК 119516793
"ИНВЕСТ ГРУП Д-Р ПЕНКОВИ" ООД, ЕИК/ПИК 119516793
"ИНВЕСТ ГРУП Д-Р ПЕНКОВИ" ООД, ЕИК/ПИК 119516793
"ЕНЕРДЖИ ДИВЕЛЪПМЪНТ" ООД, ЕИК/ПИК 131355897
"ЕКОПРОЕКТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 115671376
"ЕКО-СА" ООД, ЕИК/ПИК 201211435
"ЕКО-ЕЛЕКТРИК" ЕООД, ЕИК/ПИК 101631959
"ЕКО-2001" ООД, ЕИК/ПИК 130437003
"ЕКО ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТ" ООД, ЕИК/ПИК 147106709
"ЕКО ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТ" ООД, ЕИК/ПИК 147106709
"ЕКО ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТ" ООД, ЕИК/ПИК 147106709
"ЕВРОПИМЕЛ" ООД, ЕИК/ПИК 115751370
"Държавна лаборатория БЪЛГАРСКА РОЗА" ЕООД, ЕИК/ПИК 831628744
"ДАРУ НОВА" ЕООД, ЕИК/ПИК 119654164
"ГУДВИН" ООД, ЕИК/ПИК 115792666
"ГРУП ПЛЮС" ООД, ЕИК/ПИК 130524668
"ГРУП ПЛЮС" ООД, ЕИК/ПИК 130524668
"ГОЛФИНА ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 201794793
"ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ" ООД, ЕИК/ПИК 175114969
"ВИНЕКС-НЗ" ЕООД, ЕИК/ПИК 119608124
"ВИНЕКС - КОРТЕН" ЕООД, ЕИК/ПИК 119614650
"ВИНАЛ ВАЛЕЙ" ЕООД, ЕИК/ПИК 110570925
"ВИНАЛ ВАЛЕЙ" ЕООД, ЕИК/ПИК 110570925
"ВИА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС" ЕООД, ЕИК/ПИК 200354830
"ВИА ГЛАС" ООД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 160069315
"ВЕСТ-М-КЪМПАНИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 101682359
"ВЕМО Ко." ЕООД, ЕИК/ПИК 121132294
"БТК НЕТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 131320608
"БРИН" ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 831632746
"БРИН" ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 831632746
"БРИН" ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 831632746
"БРИН" ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 831632746
"БАНСКО ТУР" ООД, ЕИК/ПИК 126634870
"АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 160094197
"АРЕКСИМ ГАРДЕН" ЕООД, ЕИК/ПИК 160094172
"АРЕКСИМ" ЕООД, ЕИК/ПИК 825283578
"АРЕКСИМ" ЕООД, ЕИК/ПИК 825283578
"АГРОРОУД" ЕООД, ЕИК/ПИК 104592290
"96 АГРОГРУП" ООД, ЕИК/ПИК 123028440
"Юнит енерджи" ООД, ЕИК/ПИК 202258485
"ЮНИОН ИВКОНИ" ООД, ЕИК/ПИК 121444454
"ЮНИОН ИВКОНИ" ООД, ЕИК/ПИК 121444454
"ЧЕПЕЛАРЕ КУРОРТ" АД, ЕИК/ПИК 120614850
"ЧЕПЕЛАРЕ КУРОРТ" АД, ЕИК/ПИК 120614850
"ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПИТАГОР" ООД, ЕИК/ПИК 204529647
"ЦАРЕВЕЦ ЕНЕРДЖИ" ООД, ЕИК/ПИК 201672370
"ЦАРЕВЕЦ" ООД, ЕИК/ПИК 106586915
"ЦАРЕВЕЦ" ООД, ЕИК/ПИК 106586915
"ЦАРЕВЕЦ" ООД, ЕИК/ПИК 106586915
"ХОТЕЛ РУСКОВЕЦ" ЕООД, ЕИК/ПИК 204466595
"ХИСАР - МИЛЕНИУМ" ЕООД, ЕИК/ПИК 115566813
"ХИДРО ИН" ООД, ЕИК/ПИК 119627021
"ХИДРО ИН" ООД, ЕИК/ПИК 119627021
"Фериботен комплекс" АД, ЕИК/ПИК 816085483
"ФРЕШ СЪРВИС" АД, ЕИК/ПИК 202600797
"ФОТОСИНТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 201783494
"ФЛЕШ" ООД, ЕИК/ПИК 106543041
"ФЛЕШ" ООД, ЕИК/ПИК 106543041
"ФИНТЕКС 2012" ЕООД, ЕИК/ПИК 202069698
"ФИЛИМЕКС" ООД, ЕИК/ПИК 825235373
"ФИЛИМЕКС" ООД, ЕИК/ПИК 825235373
"ФЕЦ ИСКРА" ООД, ЕИК/ПИК 200519125
"ФЕЦ ИСКРА" ООД, ЕИК/ПИК 200519125
"ФЕНИКС ДИВЕЛЪПМЪНТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 202761045
"УниГио" ЕООД, ЕИК/ПИК 203798317
"УЛТРАСТРОЙ" ЕООД, ЕИК/ПИК 130018215
"Техномаркет България" ЕАД, ЕИК/ПИК 200586330
"Техномаркет България" ЕАД, ЕИК/ПИК 200586330
"Техномаркет България" ЕАД, ЕИК/ПИК 200586330
"ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР МАРИЦА" ЕООД, ЕИК/ПИК 115619162
"ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР МАРИЦА" ЕООД, ЕИК/ПИК 115619162
"ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР МАРИЦА" ЕООД, ЕИК/ПИК 115619162
"ТЦМ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200352690
"ТЦМ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200352690
"ТРАНСПЕКТ" АД, ЕИК/ПИК 204896127
"ТРАНСПЕКТ" АД, ЕИК/ПИК 204896127
"ТОШЕЛ АГРО" ООД, ЕИК/ПИК 201314447
"ТЕЛЕИНФОЦЕНТЪР" ООД, ЕИК/ПИК 201297791
"ТЕЛЕИНФОЦЕНТЪР" ООД, ЕИК/ПИК 201297791
"ТАМАРА 2009" ООД, ЕИК/ПИК 200633730
"ТАМАРА 2009" ООД, ЕИК/ПИК 200633730
"ТАМАРА 2009" ООД, ЕИК/ПИК 200633730
"Солар Вълчедръм" ЕООД, ЕИК/ПИК 200825549
"Солар Вълчедръм" ЕООД, ЕИК/ПИК 200825549
"Солар Вълчедръм" ЕООД, ЕИК/ПИК 200825549
"Сиенит Строителна Група" ЕООД, ЕИК/ПИК 202358806
"Санатит" ЕООД, ЕИК/ПИК 121317720
"Сайт Енерджи" ООД, ЕИК/ПИК 202887535
"СЪНСПОТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 201785214
"СУПЕРФИТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 175146015
"СТРОЙ-КОНСУЛТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП" ЕАД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 175421548
"СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ" АД, ЕИК/ПИК 123033124
"СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ" АД, ЕИК/ПИК 123033124
"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ - ДОКТОР ЛИСИЧКОВА" ЕООД, ЕИК/ПИК 200461889
"СПАРКИ РУСЕ 2020" ЕАД, ЕИК/ПИК 206483173
"СПАРКИ РУСЕ 2020" ЕООД, ЕИК/ПИК 206096365
"СПАРКИ РУСЕ 2020" ЕООД, ЕИК/ПИК 206096365
"СПАРКИ РУСЕ 2020" ЕООД, ЕИК/ПИК 206096365
"СПАРКИ ЕЛТОС" АД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 820147084
"СПАРКИ ГРУП" АД, ЕИК/ПИК 130938295
"СПАРКИ" АД, ЕИК/ПИК 117010838
"СОФИЯ АУТЛЕТ ЦЕНТЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 175199019
"СОФИЯ АУТЛЕТ ЦЕНТЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 175199019
"СОФИЯ АУТЛЕТ ЦЕНТЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 175199019
"СОЛАРЕН ПАРК - БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК/ПИК 200287342
"СОЛАРЕН ПАРК - БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК/ПИК 200287342
"СОЛАР МАЧМЕЙКЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 201058916
"СОКОПРОДЖЕКТ 1" ЕООД, ЕИК/ПИК 201154081
"СМАРТ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК/ПИК 201078744
"СМ - 9" ЕООД, ЕИК/ПИК 201119109
"СМ - 9" ЕООД, ЕИК/ПИК 201119109
"СМ - 9" ЕООД, ЕИК/ПИК 201119109
"СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА" АД, ЕИК/ПИК 204830611
"СИГМА ПЛЮС" ЕООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 117683644
"СЕК" ООД, ЕИК/ПИК 114607538
"РУСКОВЕЦ РЕЗОРТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203242879
"РУСКОВЕЦ РЕЗОРТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203242879
"РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН" АД, ЕИК/ПИК 205427809
"РИЛОН ЦАЛАПИЦА ИНВЕСТМЪНТС" ЕАД, ЕИК/ПИК 160107164
"РИЛОН ТРИЛИСТНИК ИНВЕСТМЪНТС" ЕООД, ЕИК/ПИК 160071693
"РИЛОН СТРЯМА ИНВЕСТМЪНТС" ЕООД, ЕИК/ПИК 160048118
"РИЛОН ПЕЩЕРСКА ИСТЕЙТС" ЕАД, ЕИК/ПИК 160118292
"РИЛОН ЗЛАТИТРАП ИНВЕСТМЪНТС" ЕАД, ЕИК/ПИК 115888910
"РАЧЕВ И САБЕКС" ООД, ЕИК/ПИК 203603354
"ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 108001767
"ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 108001767
"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СВИЛЕНГРАД" ЕООД, ЕИК/ПИК 126528422
"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ХАСКОВО" ЕООД, ЕИК/ПИК 126528383
"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ХАРМАНЛИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 126528415
"ПЪТНА КОМПАНИЯ" АД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 128515021
"ПЪТНА КОМПАНИЯ" АД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 128515021
"ПЪТНА КОМПАНИЯ" АД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 128515021
"ПСК ДЕТЕЛИНА" ЕООД, ЕИК/ПИК 126627299
"ПРОЕКТИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 101533415
"ПРАЙМ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК/ПИК 203531218
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102907182
"ПОНС-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102064401
"ПОНС-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК/ПИК 102064401
"ПОЛ АГРАР КАМПАНИ" АД, ЕИК/ПИК 202630576
"ПОЛ АГРАР КАМПАНИ" АД, ЕИК/ПИК 202630576
"ПИЛНЕКС" ЕООД, ЕИК/ПИК 200709306
"ПЕРИХЕЛИОН" ЕООД, ЕИК/ПИК 201783487
"ОПИЦВЕТ МИЛК" АД, ЕИК/ПИК 202113591
"ОЛИМПИЯ СОЛАРА" ЕООД, ЕИК/ПИК 200900197
"О-ФЕШЪН" ЕООД, ЕИК/ПИК 175233667
"О-ФЕШЪН" ЕООД, ЕИК/ПИК 175233667
"НОВАКТИС" АД, ЕИК/ПИК 206369091
"НОВАКТИС" АД, ЕИК/ПИК 206369091
"НИК-СОТ ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 200102142
"НИК-СОТ ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 200102142
"НИК-СОТ ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 200102142
"НИК-СОТ ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 200102142
"НИК-СОТ ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 200102142
"НИК-СОТ ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 200102142
"НИК-СОТ ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 200102142
"НАТ 2004" ООД, ЕИК/ПИК 120555163
"Медицински център Неовитро" ООД, ЕИК/ПИК 206166388
"Медицински център Неовитро" ООД, ЕИК/ПИК 206166388
"Маркет Инвестмънт" АД, ЕИК/ПИК 202968841
"МСВ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 205907573
"МОРСКИ ДАРОВЕ" ООД, ЕИК/ПИК 175030916
"МОНТАНА СОЛАР ПАРК" ЕАД, ЕИК/ПИК 200176915
"МОНТАНА СОЛАР ПАРК" ЕАД, ЕИК/ПИК 200176915
"МОКРЕШ СОЛАР ПАРК" АД, ЕИК/ПИК 200647356
"МОКРЕШ СОЛАР ПАРК" АД, ЕИК/ПИК 200647356
"МОКРЕШ СОЛАР ПАРК" АД, ЕИК/ПИК 200647356
"МОКРЕШ СОЛАР ПАРК" АД, ЕИК/ПИК 200647356
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАСМЕД" ЕООД, ЕИК/ПИК 201889501
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХАДЖИ ДИМИТЪР"" ООД, ЕИК/ПИК 119624388
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХАДЖИ ДИМИТЪР"" ООД, ЕИК/ПИК 119624388
ЕТ "МИХАЕЛА-08 - ПЕТЯ ЙОРДАНОВА", ЕИК/ПИК 200941226
ЕТ "МИХАЕЛА-08 - ПЕТЯ ЙОРДАНОВА", ЕИК/ПИК 200941226
"МИННА КОМПАНИЯ - ПЕТРОВ" АД, ЕИК/ПИК 128582600
"МЕНД" ЕООД, ЕИК/ПИК 203898805
"МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ" АД, ЕИК/ПИК 825278766
"МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЕООД, ЕИК/ПИК 160087562
"МЕДИКУС АЛФА МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 115307718
"МВЕЦ МАЛУША" ЕООД, ЕИК/ПИК 130025131
"МВЕЦ ДРАГОВИЩИЦА" ЕООД, ЕИК/ПИК 203305137
"МАРТЕКС ФРУТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 127548495
"МАРТЕКС ФРУТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 127548495
"МАРИО ЕНЕЛ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200995665
"МАРИО ЕНЕЛ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200995665
"МАРВИК - ЛИСОВО" ООД, ЕИК/ПИК 200703285
"МАРВИК - ЛИСОВО" ООД, ЕИК/ПИК 200703285
"МАКСТРОЙ" ЕООД, ЕИК/ПИК 111503986
"МА КАПКА" ЕООД, ЕИК/ПИК 204989994
"ЛОДИС ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 202045989
"ЛОДИС ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 202045989
"ЛИРА-АТОН" ЕООД, ЕИК/ПИК 130486121
"ЛЕРИАН" ЕООД, ЕИК/ПИК 201170160
"ЛЕРИАН" ЕООД, ЕИК/ПИК 201170160
"ЛАКТИМА" ЕАД, ЕИК/ПИК 104052885
"ЛАКТИМА" ЕАД, ЕИК/ПИК 104052885
"Кръстев Интернешънъл Холдинг" АД, ЕИК/ПИК 175012010
"Колект БГ" АД, ЕИК/ПИК 203693558
"КЮБЮ ЕНЕРДЖИ" ООД, ЕИК/ПИК 200925193
"КЪНЕВ ФАРМ" ЕООД, ЕИК/ПИК 123134618
"КОХОФЕРМ" ООД, ЕИК/ПИК 201807408
"КОХОФЕРМ" ООД, ЕИК/ПИК 201807408
"КОХОФЕРМ" ООД, ЕИК/ПИК 201807408
"КОХОФЕРМ" ООД, ЕИК/ПИК 201807408
"КОРА ИНВЕСТМЪНТ" ООД, ЕИК/ПИК 200209322
"КМВ-системи за пътна сигурност" ООД, ЕИК/ПИК 203149880
"КМВ-системи за пътна сигурност" ООД, ЕИК/ПИК 203149880
"КМВ-системи за пътна сигурност" ООД, ЕИК/ПИК 203149880
"КЕРАМИЧНА КЪЩА СТРАЛДЖА" ООД, ЕИК/ПИК 838189431
"КЕРАМИЧНА КЪЩА СТРАЛДЖА" ООД, ЕИК/ПИК 838189431
"КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСТРАКШЪН" ЕАД, ЕИК/ПИК 175388436
"КЕЙ ДЖИ ЕМ ИНВЕСТМЪНТ" ЕАД, ЕИК/ПИК 200341758
"КАРИСТА ТРАНС" ЕООД, ЕИК/ПИК 200309618
"КАРИСТА ТРАНС" ЕООД, ЕИК/ПИК 200309618
"ЙОТОВИ" ООД, ЕИК/ПИК 119017883
"ЙОТОВИ" ООД, ЕИК/ПИК 119017883
"ИНСТАТРЕЙД" ЕООД, ЕИК/ПИК 203590394
"ИНКОМ - 96" ООД, ЕИК/ПИК 128018329
"ИНВЕСТ ГРУП Д-Р ПЕНКОВИ" ООД, ЕИК/ПИК 119516793
"ИНВЕСТ ГРУП Д-Р ПЕНКОВИ" ООД, ЕИК/ПИК 119516793
"ИНВЕСТ ГРУП Д-Р ПЕНКОВИ" ООД, ЕИК/ПИК 119516793
"ИВЕКС - КОМ" ЕООД, ЕИК/ПИК 838110736
"ЗЕМЕНЕЯ" ЕООД, ЕИК/ПИК 201704828
"ЕРФОЛГ 1" ЕАД, ЕИК/ПИК 205674631
"ЕНЕСИ" АД, ЕИК/ПИК 128592053
"ЕНЕСИ" АД, ЕИК/ПИК 128592053
"ЕНЕРДЖИ ДИВЕЛЪПМЪНТ" ООД, ЕИК/ПИК 131355897
"ЕНЕРДЖИ - КЪРДЖАЛИ" АД, ЕИК/ПИК 200611495
"ЕКОИНВЕСТ АСЕТС" АД, ЕИК/ПИК 148136527
"ЕКОИНВЕСТ АСЕТС" АД, ЕИК/ПИК 148136527
"ЕКО-Ф" ЕАД, ЕИК/ПИК 121175491
"ЕКО-Ф" ЕАД, ЕИК/ПИК 121175491
"ЕКО СПАРК" ЕООД, ЕИК/ПИК 117683637
"ЕКВИНОКС" ЕООД, ЕИК/ПИК 201788356
"ЕЙ ДЖИ АЙ - БИ АР И ПАРТИСИПЕЙШЪНС 5" ЕООД, ЕИК/ПИК 203760868
"ЕВРОСТИЛЛ ТРЕЙД" ООД, ЕИК/ПИК 201248851
"ЕВРОСТИЛЛ ТРЕЙД" ООД, ЕИК/ПИК 201248851
"ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД, ЕИК/ПИК 115004094
"ЕВРОКОНСУЛТ В.Н." ЕООД, ЕИК/ПИК 201833901
"ЕАСТРА" ООД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 121108585
"ЕАСТРА" ООД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 121108585
"ЕАСТРА" ООД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 121108585
"ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, ЕИК/ПИК 121031861
"ДЪЛБОКА" ООД, ЕИК/ПИК 103142582
"ДЪЛБОКА" ООД, ЕИК/ПИК 103142582
"ДЪЛБОКА" ООД, ЕИК/ПИК 103142582
"ДЪЛБОКА" ООД, ЕИК/ПИК 103142582
"ДЪЛБОКА" ООД, ЕИК/ПИК 103142582
"ДЪЛБОКА" ООД, ЕИК/ПИК 103142582
"ДУНАВ ПРЕС" АД, ЕИК/ПИК 117039820
"ДУНАВ ПРЕС" АД, ЕИК/ПИК 117039820
"ДИСИБ" ООД, ЕИК/ПИК 101681887
"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-СЛИВЕН" ООД, ЕИК/ПИК 119111567
"ДИ ВИ АР ЛИМИТИД" ЕАД, ЕИК/ПИК 160130056
"ДЖИ ВИ 01" ЕООД, ЕИК/ПИК 202224223
"ДЕДРАКС" АД, ЕИК/ПИК 201412044
"ДЕДРАКС" АД, ЕИК/ПИК 201412044
"Д. МЛАДЕНОВ" ЕООД, ЕИК/ПИК 115888401
"ГРУП ПЛЮС" ООД, ЕИК/ПИК 130524668
"ГРУП ПЛЮС" ООД, ЕИК/ПИК 130524668
"ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ" АД, ЕИК/ПИК 201418442
"ГОЛФИНА ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 201794793
"ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ" АД, ЕИК/ПИК 175156765
"ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ" АД, ЕИК/ПИК 175156765
"ГЕКО ХОЛД" ЕАД, ЕИК/ПИК 202581243
"ГЕКО" ЕООД, ЕИК/ПИК 119650109
"ГАЛЕНА 2017" ЕООД, ЕИК/ПИК 119508736
"Вини Сливен" ООД, ЕИК/ПИК 203824160
"Вини Сливен" ООД, ЕИК/ПИК 203824160
"Вива Телеком България" ЕООД, ЕИК/ПИК 202935492
"Виа Ер" ЕООД, ЕИК/ПИК 203971281
"ВОЛЩАНД" ЕАД, ЕИК/ПИК 205684084
"ВОЛЩАНД" ЕАД, ЕИК/ПИК 205684084
"ВМХ - СДРУЖЕНИЕ" ЕООД, ЕИК/ПИК 113022080
"ВИНАЛ ВАЛЕЙ" ЕООД, ЕИК/ПИК 110570925
"ВИНАЛ ВАЛЕЙ" ЕООД, ЕИК/ПИК 110570925
"ВИНАЛ" АД, ЕИК/ПИК 110014889
"ВИНАЛ" АД, ЕИК/ПИК 110014889
"ВИВАБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 201021661
"ВДХ" АД, ЕИК/ПИК 119081953
"ВДХ" АД, ЕИК/ПИК 119081953
"ВДХ" АД, ЕИК/ПИК 119081953
"ВАМИД 2002" ЕООД, ЕИК/ПИК 113549815
"ВАМИД" ЕООД, ЕИК/ПИК 040493298
"ВАЙК УАЙНС" ЕАД, ЕИК/ПИК 175086039
"БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, ЕИК/ПИК 831642181
"БУЛГАРКОНСЕРВ РУПИТЕ" ООД, ЕИК/ПИК 175305216
"БУЛГАРКОНСЕРВ РУПИТЕ" ООД, ЕИК/ПИК 175305216
"БУЛГАРКОНСЕРВ РУПИТЕ" ООД, ЕИК/ПИК 175305216
"БУЛГАРКОНСЕРВ РУПИТЕ" ООД, ЕИК/ПИК 175305216
"БУЛГАРКОНСЕРВ РУПИТЕ" ООД, ЕИК/ПИК 175305216
"БУЛГАРКОНСЕРВ РУПИТЕ" ООД, ЕИК/ПИК 175305216
"БУЛГАРКОНСЕРВ РУПИТЕ" ООД, ЕИК/ПИК 175305216
"БУЛ АКВА ФИШ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200855752
"БТК НЕТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 131320608
"БРИН" ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 831632746
"БРИН" ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 831632746
"БРИН" ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 831632746
"БРИН" ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 831632746
"БЛЯК СИЙ ШЕЛС" ООД, ЕИК/ПИК 103907541
"БЛЯК СИЙ ШЕЛС" ООД, ЕИК/ПИК 103907541
"БИЛБОРД" АД, ЕИК/ПИК 130472125
"БИЛБОРД" АД, ЕИК/ПИК 130472125
"БАЧИ ДОЛЧИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 202258122
"БАЧИ ДОЛЧИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 202258122
"БАЗАЛТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 126625768
"Арбю Козметикс" ООД, ЕИК/ПИК 204313553
"АСКЕНТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 123134632
"АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД, ЕИК/ПИК 203029781
"АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД, ЕИК/ПИК 203029781
"АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 160094197
"АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 160094197
"АМБАСАДОР ТУР" ЕАД, ЕИК/ПИК 131502817
"АМБАСАДОР МЕНИДЖМЪНТ" ООД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 202162818
"АЙМ СТАНДАРД" ООД, ЕИК/ПИК 204138851
"АЙМ КАПИТАЛ" ЕООД, ЕИК/ПИК 204963992
"АЙМ КАПИТАЛ" ЕООД, ЕИК/ПИК 204963992
"АЙ КЮ ЛОГИСТИК" ООД, ЕИК/ПИК 202849552
"АЙ КЮ ЛОГИСТИК" ООД, ЕИК/ПИК 202849552
"АЙ КЮ ЛОГИСТИК" ООД, ЕИК/ПИК 202849552
"АЙ КЮ ЛОГИСТИК" ООД, ЕИК/ПИК 202849552
"АЙ КЮ ЛОГИСТИК" ООД, ЕИК/ПИК 202849552
"АЙ КЮ ЛОГИСТИК" ООД, ЕИК/ПИК 202849552
"АЙ КЮ ЛОГИСТИК" ООД, ЕИК/ПИК 202849552
"АЙ КЮ ЛОГИСТИК" ООД, ЕИК/ПИК 202849552
"АЙ КЮ ЛОГИСТИК" ООД, ЕИК/ПИК 202849552
"АЕРОПЛАНИ ДАР" ЕООД, ЕИК/ПИК 131155334
"АГРОРОУД" ЕООД, ЕИК/ПИК 104592290
"96 АГРОГРУП" ООД, ЕИК/ПИК 123028440
"96 АГРОГРУП" ООД, ЕИК/ПИК 123028440
"96 АГРОГРУП" ООД, ЕИК/ПИК 123028440
"АБ" АД, ЕИК/ПИК 836014515
"АГРО-ПЕТРОВ" ООД, ЕИК/ПИК 200904466
"АЛАГОН ТРАНСПОРТ" ООД, ЕИК/ПИК 130933526
"АЛБИ-ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 104696086
"АЛВИОН КОНСУЛТ" ООД, ЕИК/ПИК 200083902
"АЛПИНЕ-ПОНС" ООД, ЕИК/ПИК 200817584
"АМБЪР ФИЗ" ООД, ЕИК/ПИК 205081595
"АММ Билдинг" ЕООД, ЕИК/ПИК 204680058
"АММ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 130858333
"Анди 52" ЕООД, ЕИК/ПИК 202753454
"БАМ" ООД, ЕИК/ПИК 204328402
"БАМ" ООД, ЕИК/ПИК 204328402
"БАМ" ООД, ЕИК/ПИК 204328402
"БАМ" ООД, ЕИК/ПИК 204328402
"БЕТА-ТЕК БЪЛГАРИЯ" ООД, ЕИК/ПИК 130529715
"БИЛДИНГ ГРУП КЪНСТРАКШЪН" ООД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 131423953
"БИЛДИНГ ГРУП КЪНСТРАКШЪН" ООД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 131423953
"БИЛДИНГ ГРУП КЪНСТРАКШЪН" ООД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 131423953
"БЪЛГАРСКА МИННА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК/ПИК 111586505
"ВАЛСТРОЙ М" ЕООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 175071838
"ВАЛСТРОЙ М" ЕООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 175071838
"ВАЛСТРОЙ М" ЕООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 175071838
"ВИТАЛИКА" ЕООД, ЕИК/ПИК 130183640
"Вила Любимец" ЕООД, ЕИК/ПИК 115797503
"Вила Хисар" ЕООД, ЕИК/ПИК 126618065
"ГЕОПОРТАЛ" ООД, ЕИК/ПИК 175115672
"ГЕОПОРТАЛ" ООД, ЕИК/ПИК 175115672
"ГЛОБАЛ ТРЕЙД ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 131177804
"ГЛОБУС БЪЛГАРИЯ 2010" ООД, ЕИК/ПИК 201313078
"ДАНИ-СПЕЦИАЛ" ЕООД, ЕИК/ПИК 131127840
"ДЕБЪР" ООД, ЕИК/ПИК 115031230
"ДЕБЪР" ООД, ЕИК/ПИК 115031230
"ДЕЛТА КАРТ" ООД, ЕИК/ПИК 115676940
"ДЖИ ЕНД ДЖИ - БЪЛГАРИЯ" ООД, ЕИК/ПИК 115754626
"ДЖИ ЕНД ДЖИ - БЪЛГАРИЯ" ООД, ЕИК/ПИК 115754626
"ДЖИ ЕНД ДЖИ БЪЛГАРИЯ ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 160112784
"ДИВЕСТ – Д" ЕООД, ЕИК/ПИК 202096880
"ДИВЕЧОВЪДНО СТОПАНСТВО КОРИЯТА" ООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 117676824
"ДИОН-ДО" ЕООД, ЕИК/ПИК 826057105
"ДУНАВ ЕНЕРДЖИ" ООД, ЕИК/ПИК 200520241
"ЕКОТЕХНОЦЕНТЪР" ООД, ЕИК/ПИК 201464774
"ЕКОТЕХНОЦЕНТЪР-ПРОМ" ООД, ЕИК/ПИК 201352152
"ЕЛИТ СТРОЙ - М и Ш - Т и Т" ЕООД, ЕИК/ПИК 200285576
"ЕН И ЕН - ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 114684118
"ЕНЕРСОЛ ИНВЕСТМЪНТ" ООД, ЕИК/ПИК 201550426
"ЕПЪЛКСИР" ЕООД, ЕИК/ПИК 200690717
"ЕРИМ" ЕООД, ЕИК/ПИК 126139570
"Еко - АТ" ООД, ЕИК/ПИК 200685079
"Еко - АТ" ООД, ЕИК/ПИК 200685079
"ЗАИМОВ-ТУРИСТ-СЪРВИСИС" ЕООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 120598925
"ИНСОГРУП" ЕООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 102865922
"ИНСОГРУП" ЕООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 102865922
"ИНСОГРУП" ЕООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 102865922
"ИНТ-СТРОЙ" ЕООД, ЕИК/ПИК 131341374
"ИНТ-СТРОЙ" ЕООД, ЕИК/ПИК 131341374
"ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ - СУНГУРЛАРЕ" ООД, ЕИК/ПИК 200704832
"ИНТЕЛЕКТ КОНСУЛТ ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 131404522
"ИНФРА ЕН ПИ" ЕООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 201985987
"ИНФРА ЕН ПИ" ЕООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 201985987
"ИНФРА ЕН ПИ" ЕООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 201985987
"ИНФРАСТРУКТУРА БОБОВ ДОЛ" ООД, ЕИК/ПИК 202729574
"ИНФРАСТРУКТУРА БОБОВ ДОЛ" ООД, ЕИК/ПИК 202729574
"ИНФРАСТРУКТУРА БОБОВ ДОЛ" ООД, ЕИК/ПИК 202729574
"ИТАЛИ ЕКСПОРТ" ООД, ЕИК/ПИК 130096445
"КАМЕЙ - 08" ООД, ЕИК/ПИК 200064485
"КАМЕЙ - 08" ООД, ЕИК/ПИК 200064485
"КАМЕЙ - 08" ООД, ЕИК/ПИК 200064485
"КАПИТАЛ ИНВЕСТ 2011" ЕООД, ЕИК/ПИК 160085746
"КАПИТАЛ ТРЕЙД" ЕООД, ЕИК/ПИК 200953246
"КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС" ООД, ЕИК/ПИК 126732001
"КОНСОРЦИУМ ИНФРАСТРУКТУРА-БУРГАС" ООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 147230265
"КОХОФЕРМ" ООД, ЕИК/ПИК 201807408
"КОХОФЕРМ" ООД, ЕИК/ПИК 201807408
"КОХОФЕРМ" ООД, ЕИК/ПИК 201807408
"КОХОФЕРМ" ООД, ЕИК/ПИК 201807408
"КОХОФЕРМ" ООД, ЕИК/ПИК 201807408
"КОХОФЕРМ" ООД, ЕИК/ПИК 201807408
"КОХОФЕРМ" ООД, ЕИК/ПИК 201807408
"КОХОФЕРМ" ООД, ЕИК/ПИК 201807408
"КОХОФЕРМ" ООД, ЕИК/ПИК 201807408
"ЛЕСМАРКЕТ" ООД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 202453341
"ЛЕСМАРКЕТ" ООД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 202453341
"ЛИЛИЯН 2000" ООД, ЕИК/ПИК 117507977
"МАРАТОНИОС ГЕНИКО ЕМБОРИО" ООД, ЕИК/ПИК 200101510
"МАРАТОНИОС ГЕНИКО ЕМБОРИО" ООД, ЕИК/ПИК 200101510
"МЕБЕЛ ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК/ПИК 202346533
"МЕДИЯ СТАЙЛ" ООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 201215506
"МОРСКИ ДАРОВЕ" ООД, ЕИК/ПИК 175030916
"МОРСКИ ДАРОВЕ" ООД, ЕИК/ПИК 175030916
"МОРСКИ ДАРОВЕ" ООД, ЕИК/ПИК 175030916
"МОРСКИ ДАРОВЕ" ООД, ЕИК/ПИК 175030916
"МОРСКИ ДАРОВЕ" ООД, ЕИК/ПИК 175030916
"МОРСКИ ДАРОВЕ" ООД, ЕИК/ПИК 175030916
"МУЛТИ - МАК" ООД, ЕИК/ПИК 811181435
"МУЛТИ - МАК" ООД, ЕИК/ПИК 811181435
"НИКАС - БУРГАС" ООД, ЕИК/ПИК 147101021
"НИКАС - БУРГАС" ООД, ЕИК/ПИК 147101021
"НИКАС - БУРГАС" ООД, ЕИК/ПИК 147101021
"НИКАС - БУРГАС" ООД, ЕИК/ПИК 147101021
"НИКАС - БУРГАС" ООД, ЕИК/ПИК 147101021
"НИКАС - БУРГАС" ООД, ЕИК/ПИК 147101021
"НИЦА 2005" ООД, ЕИК/ПИК 131427389
"НИЦА 2005" ООД, ЕИК/ПИК 131427389
"ПИРИН ХЪНТ" ООД, ЕИК/ПИК 200611417
"ПИРИН ХЪНТ" ООД, ЕИК/ПИК 200611417
"ПЛЕВЕН РИТЕЙЛ ЦЕНТЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 175094281
"ПЛЕВЕН РИТЕЙЛ ЦЕНТЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 175094281
"ПРОГРЕС М-2000" ЕООД, ЕИК/ПИК 040425393
"РАЧЕВ И РАЧЕВ" ООД, ЕИК/ПИК 104680300
"РАЧЕВ И РАЧЕВ" ООД, ЕИК/ПИК 104680300
"РЕНТ КОМ 2012" ЕООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 101716078
"РЕНТ КОМ 2012" ЕООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 101716078
"РЕНТ КОМ 2012" ЕООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 101716078
"СВЕТКАВИЦА" ООД, ЕИК/ПИК 835025042
"СИЕНИТ ИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 115017743
"СИРЕНА ГИГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 201361112
"СИРЕНА ГИГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 201361112
"СКАДАРЛИЯ" ЕООД, ЕИК/ПИК 115616110
"СКАДАРЛИЯ 1" ООД, ЕИК/ПИК 115664652
"СКАДАРЛИЯ 2000" ООД, ЕИК/ПИК 115755408
"СОФИЯТЕКС" ООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 131153493
"СПОРТ ДОБРИНИЩЕ" ООД, ЕИК/ПИК 101678581
"СПОРТ ДОБРИНИЩЕ" ООД, ЕИК/ПИК 101678581
"СПОРТ ДОБРИНИЩЕ" ООД, ЕИК/ПИК 101678581
"СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ" ООД, ЕИК/ПИК 175076098
"Смарт Пауър Системс" ООД, ЕИК/ПИК 204810441
"Струма Инвест 2014" ЕООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 101619145
"Струма Инвест 2014" ЕООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 101619145
"Струма Инвест 2014" ЕООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 101619145
"Т И Т" ООД, ЕИК/ПИК 130903561
"ТАМАРА 2005" ООД, ЕИК/ПИК 131471179
"ТАМАРА 2005" ООД, ЕИК/ПИК 131471179
"ТАМАРА 2009" ООД, ЕИК/ПИК 200633730
"ТАМАРА 2009" ООД, ЕИК/ПИК 200633730
"ТАМАРА 2009" ООД, ЕИК/ПИК 200633730
"ТИН КОРЕКТ" ООД, ЕИК/ПИК 131304803
"ТИН КОРЕКТ" ООД, ЕИК/ПИК 131304803
"ТИН КОРЕКТ" ООД, ЕИК/ПИК 131304803
"ТИН КОРЕКТ" ООД, ЕИК/ПИК 131304803
"ТРАНС-ЛОГИСТИК ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 175323851
"УАЙН ЕНД КО" ЕООД, ЕИК/ПИК 201630783
"УНИТЕКС-ФИАЗ" ООД, ЕИК/ПИК 831557705
"УНИТЕКС-ФИАЗ" ООД, ЕИК/ПИК 831557705
"УНИТЕКС-ФИАЗ" ООД, ЕИК/ПИК 831557705
"ФИС - ПОНС - ВОДОКАНАЛ" ООД, ЕИК/ПИК 200517850
"ФИС - ПОНС - ВОДОКАНАЛ" ООД, ЕИК/ПИК 200517850
"ФОРТРЕС ГОЛД КЕПИТЪЛ" ООД, ЕИК/ПИК 200760215
"ФУРОРЕ" ООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 115535376
"ХОЛИСТИКА-2000" ЕООД, ЕИК/ПИК 204073752
"Хестия Билдинг" ЕООД, ЕИК/ПИК 201063332
"ЮПЛЕЙ" ООД, ЕИК/ПИК 131287898
"ЮПЛЕЙ" ООД, ЕИК/ПИК 131287898
Всеки запис отговаря на отделен кредит, затова някои названия фигурират по много пъти.
Фейсбук