Банката с участие на ТИМ си купи част от машината за печатане на пари- ЧЕЗ

ЦКБ е придобила 9,9% от ЧЕЗ Електро България според публикация на investor.bg

Продавач е Уникредит Булбанк, която е продала и 5,4% от ЧЕЗ Разпределение България.

531934_579116472118297_363007615_nснимка: Фейсбук

Централна кооперативна банка (ЦКБ) е придобила 9,9% от капитала на ЧЕЗ Електро България АД с дата на сетълмент 29 ноември 2012 г. Сетълментът (прехвърлянето на собствеността) отнема 2 дни, като сделката е от 27 ноември 2012 г. Да припомним, че съсобственик на банката е групировката ТИМ ...

Продавач е Уникредит Булбанк, а ЦКБ беше посредник по приватизацията на 33% от ЧЕЗ Електро и ЧЕЗ Разпределение.

Със сетълмент на 30 ноември 2012 г. Уникредит Булбанк е продала и 5,4004% от капитала на ЧЕЗ Разпределение България, като купувачът на акциите не е обявен, защото пакетът явно е разделен между два или повече купувачи и нито един от тях не е придобил над 5%.

Синтетика АД е увеличила дела си във Формопласт АД от 4,79% на 43,95% на 26 ноември 2012 г. Продавач е Пластхим-Т АД, чийто дял намалява от 51% на 0%. От 0,05% до 11,89% се е увеличил делът на Бондс Адвайзърс.

Телсо АД е намалило дела си в Софарма АД от 5,0023% на 4,9947% на 26 ноември 2012 г.

ЗАД Армеец е намалило дела си в ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ от 15,51% на 14,33% на 28 ноември 2012 г.

Холдинг Варна АД е намалил дела си в Инвестиционна компания Галата АД от 10,67% на 8,93% на 28 ноември 2012 г. Холдингът е намалил и участието си в Болкан Енд Сий Пропъртис АДСИц от 6,55% на 4,96% на 28 ноември 2012 г.

ЦКБ е увеличила дела си в Холдинг Варна АД от 9,64% на 10,76% на 30 ноември 2012 г.

Euroins Romania Asigurare-Reasigurare е намалила дела си в Делта кредит АДСИЦ от 21,07% на 16,24% на 30 ноември 2012 г. Застрахователят е намалил и дела си в Еврохолд България АД - от 5,39% на 3,43% на 30 ноември 2012 г.

Друго си е да имаш част от ЕРП, а съвсем друго е някога да си бил част от една нелегална фабричка за фалшиви цигари край Бургас заедно със сегашният премиер Бойко Борисов ...

Екип „Под лупа“