You are here

БАН и базирани във Виена учени доказват, че гравитацията не важи в ядрената енергетика.

Ilian Vassilev

Оттеглянето на три частни турски компании от ядрения проект Акуую бе неизбежно. Да припомним, влизането им в проекта беше провокирано и от осъзнаването в Москва, че трудно могат да осигурят всички 22-24 милиарда долара, нужни за четирите реактора. За това, под предлог, че Турция иска да има дял и компании да придобият опит в ядрено строителство, Ердоган нареди на трите компании да се включат. Добре, но този а и всеки друг ядрен проект, не може да получи търговско финансиране от банките - частните компании не могат да получат кредити за да участват, защото банките отказват да финансират подобни проекти, поради невъзмжност да оценят рисковете и съгласно съвременните методолии за оценка на риска по кредитите вероятността от провизиране е голяма. А това може да убие или поне да разтърси дори и големите банки. За да кредитират подобен проект от пазара, турските банки трябва да получат тези средства от международния пазар. А никой няма да им даде и цент. 
И тогава се връщаме до квадратчето А1 - остава държавата, бюджетните средства и отказ от това да гледаме финансово-икономически параметри на осъществимостта. Истината е, че за Ердоган това е етап към придобиването на собствен капацитет за обогатяване на уран и развитие на собствена ядрена програма, по подобие на Иран.
Не виждам как ще стартират тази година строителството, а това означава само едно - влизането на Аккуую в познатата спирала на ядрените проекти - закъсняване в срокове, увеличаване на бюджетите и все по-често прекратяване на проекта при милиарди "потънали" разходи.
Горното няма нищо общо с Белене. Там БАН и базирани във Виена учени доказват, че гравитацията не важи в ядрената енергетика.
Четох доклада на виенчани, особено в частта оценка на рисковете - личи си, че не го правят често и не разбират.
Една купчина рискове по Белене били пренебрежими или нищожни. Но един лев от джоба им не изложен на риск.

Фейсбук