You are here

Безразборни строежи и изчезващи зелени площи в "най-хубавият град за живеене" - Бургас

Преди време писахме по проблемите на презастрояването и строежите в зелените площи на бургаския квартал "Изгрев", но новите поводи не са изключение, а практика в община Бургас ...

Да припомня ...

Има ли корупция в общината, която е толкова „чиста“ и безгрешна ????

Сигурно много бургазлии отвратени от безскрупулната практика масово да се секат дървета в Бургас поради измислени поводи се интересуват КОЙ дава подобни разрешения …

Главен герой от по-ново време е инж. Жечо Петров, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, който на основание правомощията, делегирани му със Заповед №572/02.03.2016г. на Кмета на Община Бургас издава подобни разрешения.

Това са неговите комуникации според сайта на Община Бургас …

Всеки подобен административен акт трябва да се оповести по реда на чл.66, ал. 2 предл. посл. от Административно-процесуалния кодекс, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение. Разрешението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд – Бургас.

И още …

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 2, предл. посл. от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите /фронт офис/, в сградата на община Бургас на ул. „Александровска“ №26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №507 /на петия етаж/ в сградата на ул. „Александровска“ №26.

Както се казва всичко е куча марка … по закон и закончета … Но …

Две иглолистни дървета на по 40 години и повече в жк „Изгрев“бяха ударно отсечени и изнесени на стърготини от чевръста фирма явно свързана и оторизирана от чиновниците на община Бургас за подобни нужди …

Дърветата абсолютно здрави- ливански кедри са били засети преди повече от 40 години в зелена площ между блокове 41, 42 и 39 в жк „Изгрев“, надлежно картотекирани, но ПРЕЧЕЩИ НА НЯКОЙ ЧАСТЕН ИНТЕРЕС, може би …

Тогава коментирахме ситуацията, в която нагъл частен интерес беше довел до поливане на тогава трите дървета с киселина, за да изсъхнат, да бъдат услужливо отсечени и да се разреши СТРОИТЕЛСТВО НА ПОРЕДНАТА ЧАСТНА КООПЕРАЦИЯ В ЗЕЛЕНА ПЛОЩ ?!!

Припомняме …

Община Бургас не може или не иска да опази дърветата и зелените си площи от посегателствата на самозабравила се бабичка, желаеща да строи върху зеленината?

През 1946 година на мястото на село Атанасово започва проектирането на днешния комплекс „Изгрев“, а през 1948 г. с. Атанасово е слято с Бургас.

По времето на комунизма бившето село е застроено с много панелни блокове и превърнато в жилищен комплекс. Комплексът е обект на интензивно строителство на модерни кооперации и ново строителство, поради наличието на голямо количество незастроени площи и днес почти всички свободни петна са застроени …

Един триъгълен озеленен парцел с три ливански кедри и шест липи до бл. 41 и бл.42А съществува от над 40 години, но мераците на някаква бабичка с остри собственически напъни, живяла някъде наблизо са на път да унищожат тровените от нея с киселина или от нейни роднини ливански кедри.

От красивите иглолистни дървета едното вече е отсечено, а другите две са подложени на безмилостно третиране напълно нелегално с киселина и разни солни разтвори с цел да изсъхнат и да бъдат отсечени и находчивата бабичка да се сдобие по нерегламентиран начин с документи за строеж . В блоковете наоколо бабето навярно има роднини, които са били обезмезвъздени за имотите им, но тя има претенции, че не е …

Не знем името й, иначе бихме го написали, но се чува от други хора имали имоти на това място, че бабичката не се спирала пред нищо, дали рушвети, сторили поливане с киселина да унищожи растителността и да се сдобие с документи за собственост и строителство върху зелената площ …

Оказва се, че презастрояването в Бургас продължава май да се толерира и от кмет и от Общински съвет и от общинските чиновници, които вместо да се грижат за защита на дърветата и зелените площи, нехаят и си търсят явно нещо под масата, а на нас бургазлии ни разиграват сцени от загриженост и уж спазване на законите …

Докога ще ни заблуждавате скъпи чиновници ?! И докога няма да си спазвате задълженията свързани със законите ?!

НАРЕДБА № 1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ

Издадена от Министерството на териториалното развитие и строителството

Чл. 11. При опазването на декоративната растителност в общинските озеленени площи, както и на дърветата, храстите и цветята в насажденията по улици, алеи и площади и други пешеходни пространства се санкционира:

1. нанасянето на повреди върху дърветата и храстите, причинени от чупене и рязане на клони, забиването на метални и други предмети, нараняване на кората, палене на огън, насипване на осолен сняг и химикали около стъблата и др.;

Чл. 27. (1) Пряк контрол по изпълнението на наредбата се осъществява от кметовете на общините и упълномощените от тях длъжностни лица.

(2) Озеленените площи и растителността във вътрешнокварталните градинки и жилищните комплекси се опазват от общината и предприятието(фирмата), което ги поддържа.

Чл. 28. (1) Общините и предприятията (фирмите), които поддържат общинските озеленени площи, организират специализираната им охрана от пазачи или общински полицаи.

(2) Правата и задълженията на пазачите се уреждат с одобрена от общинския съвет наредба.

Драги кмете, работете и накарайте служителите си да работят по законите и в интерес на гражданите на Бургас, а не за техните си малки ползички от категорията – ми даде – му взех … 

ДОЧАКАХМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ „ГРИЖАТА“ НА КМЕТ И ОБЩИНСКИ ЧИНОВНИЦИ ЗА ЗДРАВЕТО И „ЧИСТИЯ“ ВЪЗДУХ В БУРГАС -ОТСЯКОХА ДВЕ ЗДРАВИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА НА ПОВЕЧЕ ОТ 40 ГОДИНИ, ЗА ДА СЕ ПРЕБОРЯТ С ПРЕЗАСТРОЯВАНЕТО И ДА „ОПАЗЯТ“ ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ В БУРГАС ?!!

Без съобщение в сайта на община Бургас за уведомление за процедура за разрешение за отсичане на дълготрайна растителност ( дали е случаен пропуск-б.а.)две здрави дървета експресно бяха отсечени, без шанс жителите на бл.41 и околните блокове да обжалят подобна ДЪРВАРСКА ЗАПОВЕД !!!

Две снимки от сайта на общината в местата, където се публикуват подобни обяви доказват, че няма и следа от подобно уведомление …

Последното публикувано уведомление е от 28 септември т.г., но е за други дървета …

На друго място, където се появява информация за подобни решения в сайта на общината последната информация е от 16 май 2017 г. и нищо повече …

При подобна липса на информация питаме : КОЙ ВЗЕ ПАРИТЕ ? КОЙ РЕШИ И НЕ ИНФОРМИРА ГРАЖДАНИТЕ НА БУРГАС, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ОСПОРЯТ ПОДОБНО „РЕШЕНИЕ“?

Подобна практика НЕ СЕ ЛИ СМЯТА ЗА КОРУПЦИЯ И ЗА ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, Г-Н КМЕТЕ ?

Може да попитате като граждани на Бургас и шефката на ЦАУ „Изгрев“ … Ето нейните координати …

Това разбира се важи, ако сте се събудили от повседневните грижи и ви пука за Бургас, за законите, за борбата с презастрояването и корупцията, за правата ви да сте информирани и то не от слугински медии …

Наскоро една асфалтирана площадка, която граничи със зелена площ бе разкопана и днес се излива бетон в основите ...

В социалните мрежи се коментира подобен казус ...

Milkic Dobrevski

Ей така изчезнаха и последните зелени площи в к-с"Изгрев", за КООПЕРАЦИЙКИ ......

Ivan Kirov В ж-к „Изгрев“ към момента има над 30 парцела , който са реституирани но не са застроени поради ред причини. Част от собствениците така и немогат да се разберат какво искат. Но по -лошото е че от имотния регистър някой фирми се сдобиват с информация ( предполагам че се продава лична информация за собствеността на имотите ) за собствеността и започват да досаждат на собствениците, после под различни форми се убеждават и обезщетяват и следва процедурата…... Това се знае от целия град но там диктува ГЕРБ, останалото ви е ясно !

Stanimir G. Damyanov Ба...и и циганията настана в тоя Бургас. Всеки си строи каквото иска и където иска, стига да е приближен на когото трябва. Няма са опраим.

Изводите и преценките ги оставям на вас ...

"Под лупа"