БНБ години наред е плащала милиони по незаконни безсрочни договори

ТАНЯ ПЕТРОВА

Скандални нарушения на закона за обществените поръчки освети извършен от Сметната палата одит на БНБ. Докладът показва, че централната банка години наред е разплащала милиони, без да провежда изобщо процедури по закона. Закононарушението е установено за периода януари-декември 2015 г., покрит от одита, но от текстовете става ясно, че проблемът е от поне десетилетие, защото БНБ работи по безсрочни договори с редица свои контрагенти. От 2002 г. насам сключването на безсрочни договори за обществени поръчки е забранено. 

Сметната палата е проверявала банката по две линии - управление на бюджета и на обществените поръчки. При управлението на бюджета няма сериозни нарушения. Само в рамките на една бюджетна година обаче Сметната палата е установила 9 случая на непроведени обществени поръчки. Делът на това нарушение е респектиращ на фона на общия брой проведени процедури за годината - 22, а от текстовете става ясно, че банката всъщност е нарушавала закона години наред.

Одитът е установил 6 действащи безсрочни договора, по които е имало плащания през 2015 г. 589 621.65 лв. без ДДС са платени на фирма "Монтран Корпорейшън" по безсрочен договор от 2001 г. за поддръжка на Система за брутен сетълмент в реално време, като не е ясно какви пари е получавала компанията за тази дейност в предходните години. Други 511 983.35 лв. без ДДС са платени на "Трема Европа АБ" по безсрочно споразумение за поддръжка на софтуер за управление на международните резерви от 2005 г. насам. Два безсрочни договора има и за зареждане на гориво - с "ОМВ България" и "Петрол", сключвани през 2004 г., като по тях през 2015 г. е заредено гориво за 253 468 лв. Безсрочни договори за обслужване на системи са имали още "Рила Солюшънс" (от 2004 г., платени 42 384 лв. без ДДС през 2015 г.), както и "Технологика" (от 2003 г., платени 87 166 лв. през 2015 г.). При останалите проблемни договори, за които е следвало да има обществени поръчки, отново не е спазено изискването за провеждане на процедура. Такова нарушение е направено при плащания по фактури за телефонни услуги на БТК ЕАД, "Мобилтел" ЕАД и "Теленор", при ремонт на служебни автомобили. БНБ е нарушила закона и при договор, сключен през 2005 г. за отсичане на разменни монети с "Монетен двор" ЕАД, по който са платени 1 749 802 лв.

Справка на "Сега" показа, че сключването на безсрочни договори за обществени поръчки е категорично забранено от 2002 г. насам. От 2009 г. е въведен изричен ограничителен срок за продължителността на договорите - 4 години, в последствие той е удължен на 5 години. Такова е било действащото ограничение и през ревизираната от Сметната палата 2015 г. 

До редакционното приключване на броя не бе получен коментар от БНБ по установените нарушения и не стана ясно дали безсрочните договори ще бъдат прекратени. Сметната палата е дала 7-месечен срок на БНБ да се съобрази с препоръките.

Нарушения за милиони левове са засечени и по двата проблемни договора, възложени на свързваната със Спас Русев фирма "Телелинк", става ясно от одита. Първият е от 2011 г. с 4-годишен срок за изпълнение, с предмет осигуряване на стандартна и разширена поддръжка на комуникационно оборудване и софтуер, предлагани от Cisco Systems, и за доставка и инсталиране на ново комуникационно оборудване. Контрактът е спечелен от "Телелинк", като нито в поръчката, нито в договора е посочена обща стойност. Прогнозна стойност е имало само в искането за провеждане на поръчката, подадено от шефа на дирекция "Информационни системи", в която се твърдяло, че цялата процедура ще струва 1.26 млн. лв. без ДДС за 4-те години. Сметната палата обаче е установила, че за четири години равносметката по този контракт са платени общо 10 570 589.81 лв. без ДДС, или 8 пъти над прогнозното. Одиторите откриват още, че заявките до изпълнителя "Телелинк" не са били инициирани с отделен документ, в който да са обосновани потребностите от съответното оборудване. Към 2011 г. Спас Русев фигурираше официално в борда на директорите на фирмата.

Същата е схемата и при възложена през 2015 г. поръчка с две обособени позиции - доставка и поддръжка на оборудване и софтуер, и двете спечелени отново от "Телелинк". По позициите са обявени прогнозни стойности съответно 5 млн. без ДДС и 1 млн. лв. без ДДС. Фирмата печели с оферти съответно $10 326 742 без ДДС и $114 132 без ДДС, или общо 3.5 пъти повече от прогнозната стойност. И в този договор няма обща крайна стойност и прогнозни количества, които ще бъдат доставяни за 4 години. "Сключването на договор без посочване на крайна цена и прогнозни количества е недобра практика и поражда риск от изразходването на многократно повече средства от първоначално заложените за поръчката", изтъкват от Сметната палата. Оттам припомнят, че заради дългия срок по първия договор се е наложило замяна на предвиденото оборудване заради остаряването му.

http://www.segabg.com/