БОГОМИЛ БОНЕВ ЗАКОВА ЦЕЦКА МАМАТА. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА Е СЪДРУЖНИК ВЪВ ФИРМА „АКЦИО КОНСУЛТ“ И НЕ Е ИЗЛЯЗЛА ОТ НЕЯ, КАНДИДАТИРАЙКИ СЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ!

Я, какво показва справка в Търговския регистър към днешна дата. Мамицата е съ…участник във фирма и не си е направила труда да излезе, кандидатирайки се за Мама на населението.

Като народен представител участието й във фирма е противоконституционно. То противоречи на Правилника за организацията и дейността на народното събрание, който е със статут на закон. Всеки съдружник в ООД и всеки акционер в АД участва в общото събрание, което е ръководен орган, фиксиран в ТЗ. Тук е налице несъвместимост по смисъла на чл. 68, ал. 1 от Конституцията.

Или си политик, или си търговец.

 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

БОГОМИЛ БОНЕВБогомил Бонев

Бивш министър на МВР

Бележка на АФЕРА: Прочетете внимателно предмета на дейността на фирмата: саниране, комплексни услуги в областта на приватизацията…