БОЕЦ ОБЯВЯВАМЕ НАГРАДА - едно прасе, за доказателство - снимки, свидетелски показания, видео, за това че, премиера Бойко Борисов е изял дори една филия с маргарин или мас в своето детство

Georgi Borisov Georgiev

От сега ми мирише на печено прасенце :) !
БОЕЦ ОБЯВЯВАМЕ НАГРАДА - едно прасе, за доказателство - снимки, свидетелски показания, видео, за това че, премиера Бойко Борисов е изял дори една филия с маргарин или мас в своето детство и е угасил поне един пожар в комунистическо-ченгеджийския си период! 
Ако до 14.06.2018г. не се появят свидетели с доказателства ще наречем прасенцето "Боби", ще му теглим ножа и ще го хапнем без угризения! 
Разпространете!

Фейсбук