Божидар Данев: Още отрасли ще бъдат засегнати от кризата.

Божидар Данев: Още отрасли ще бъдат засегнати от кризата. Липсват инвестиции и обновяване на икономиката

Стагнация в еврозоната ще доведе до влошаване на възможността ни за експорт, който е основен двигател на нашата икономиката. Драматичното в случая е, че заради кризата бяха преструктурирани редица отрасли на икономиката ни и редица от тях, на които сме залагали, вече не биха могли да бъдат отрасли на бъдещето ни развитие. Това заяви изпълнителният директор на Българската стопанска камара(БСК) Божидар Данев, който прогнозира, че заради очакванията за намаляване на ръста на икономиката в еврозоната през тази година ще има допълнително засегнати отрасли на българската икономика извън традиционно потърпевшите досега от кризата. Сред тях се открояват отраслите, които са свързани с износа – металургия, транспорт.

Данев обясни, че липсва обновяване на българската икономика и инвестиции, а изтичането на квалифицирана работна ръка продължава. Шефът на БСК риторично попита какво е обяснението на факта, че емиграцията от страната ни продължава, въпреки че има криза в еврозоната.

Според ръководството на камарата България има два основни шанса за стабилизация по време на криза – селското стопанство, в частност зърнопроизводството, и туризмът, защото заради обедняването на Европа част от туристическия поток се насочва към нашата страна.

През втората половина на месеца Световната банка преразгледа към силно понижение прогнозите си за глобалния икономически растеж и най-вече за икономическото развитие на западните държави, предадоха световните агенции. Според новия годишен доклад на СБ се очаква икономиката в еврозоната тази година да отчете спад с 0,3 процента. В доклада се посочваха две основни причини за прогнозираното забавяне: влошаването на дълговата криза в Европа и политиката на някои големи държави като Индия, Бразилия, Русия, Южна Африка и Турция, които предприемат стъпки за ограничаване на растежа, за да предотвратят прегряване на икономиките си.

ГЛАСОВЕ