You are here

БОРКОР отчете хаос в глобите, налагани от държавата

Санкциите в десетки закони и наредби са разписани в полза на нарушителите и на чиновници рушветчии

 

Хаос в глобите, които налагат институции и общини и "вратички" нарушителите да се отървават леко, а чиновниците да искат рушвети, констатира Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР), пише в. "Труд".

Центърът публикува доклад за корупционните рискове при контролната и санкционната дейност на администрацията на базата на анализ на 152 от всички 213 закона, които предвиждат санкции, на 85 общински наредби, както и на съдебна практика по тях.
Неадекватни размери на санкциите, огромни разлики между минимален и максимален размер на глобите и дори липса на разписани наказания са сред казусите, описани от анализаторите на БОРКОР.

Преглед на съдебната практика е установил, че за нарушения на Закона за водите физическите лица се наказват с минималните глоби, а фирмите – с максималните. Множество общински наредби също не разграничават санкциите за физическите и юридическите лица, което е в противоречие със Закона за административните нарушения и наказания и дава възможност глобите да бъдат отменени от съда.
За нарушения на наредбите за използването на таксиметрови апарати в София и във Варна е предвидена глоба до 5000 лв., без да е посочен минимален размер.

"В част от нормативната база е констатирана пълна липса на разпоредби, които да уреждат реда и начина за събиране на наложените парични санкции", посочват от БОРКОР. В доклада се изтъква, че въпреки наличието на "добре развита система от контролни органи", дейността им в повечето случаи е непрозрачна.

"Липсата на навременна и справедлива санкция за извършителите на административни нарушения насажда у нарушителите чувството за безнаказаност, чувство, че са "над закона", обобщават от БОРКОР.

Докладът посочва общо 44 слаби места в нормативната база и предлага 63 мерки. 60-страничният документ е изпратен на премиера Бойко Борисов, на вицепремиера Екатерина Захариева, която е председател на Националния съвет по антикорупционни политики, на вицепремиера Томислав Дончев и на правосъдния министър Цецка Цечева.

Въпреки постоянните обвинения на шофьори към катаджии, че са подкупни, в доклада оценката е различна. Анализът установил, че някои закони предвиждат облекчения при реализирането на административнонаказателната отговорност. Като добър пример е даден член от Закона за движение по пътищата, според който "при плащане на глобата, наложена с електронен фиш, в 14-дневния срок, се дължи 70 на сто от нейния размер". Посоченото е и член от Закона за държавните такси – "в случай, че нарушителят внесе таксата преди издаване на постановлението, глобата се събира с намаление 50 на сто."

На другия полюс е оценката за Агенция "Пътна инфраструктура" в доклада. От центъра поискали от ведомството данни за постъпили при тях сигнали за корупция, злоупотреба със служебно положение, търговия с влияние и конфликт на интереси в периода от 2015 г. до настоящия момент. "В противовес на изнесените в медиите напоследък случаи за нарушения в Агенция "Пътна инфраструктура", в отговора си тя посочва, че за периода 01.01.2015 г. – 30.05.2017 г. са постъпили едва 5 сигнала за злоупотреба със служебно положение и само един сигнал за конфликт на интереси", пише в документа. През април в агенцията започна разследване, свързано със строежа на лот 1 на магистрала "Марица". Наказателното производство бе образувано по сигнал на европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. По-късно бе повдигнато обвинение на бившия шеф на агенцията Лазар Лазаров. Отделно започна досъдебно производство заради изчезналите документи за изграждането на тунел "Железница" на магистрала "Струма".

От центъра посочват, че в законите липсва възможност хората без доходи и имущество да бъдат наказвани с общественополезен труд вместо с глоба.

"Подобно разрешение не би било в противоречие с практиката на Европейския съд по правата на човека", уверяват от БОРКОР. "Естествено е, че липсата на реално изпълнение на наказанията, което е завършващият елемент от реализирането на отговорността, води до нейното обезсмисляне", констатира докладът.

Драстични разлики между минималния и максималния размер на глобите и имуществените санкции за едно и също нарушение има в някои закони. Глоби от 1 000 лв. до 20 000 лв. са предвидени в Закона за водите и от 100 до 5000 лв. в Закона за горите.

Най-куриозна е санкцията от 4 000 лв. до 5 000 000 лв. в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

От БОРКОР посочват, че това е "предпоставка за проява на субективизъм и дори корупционно поведение".

В Наредбата за управление на горските територии собственост на община Ивайловград липсват административнонаказателни разпоредби за нарушения. В Наредбата за правата и задълженията на местните органи на религиозните общности на територията на Столичната община и взаимоотношенията с местните органи на изпълнителната власт липсва вид и размер на административните наказания. В четири наредби на община Варна, сред които правилата за вдигане на автомобил с "паяк" и за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, изобщо липсват административно-наказателни разпоредби.

http://legalworld.bg