You are here

БПЦ критикува Стратегията за детето, иска забрана на абортите, разрешаване на шамарите и религия в училище

Светият синод на Българската православна църква излезе със становище за Националната стратегия за детето, като настоя за цялостна редакция. 

Стратегията за детето беше публикувана за обществено обсъждане през януари и предстои да разгледана и гласувана от Министерския съвет. 

От БПЦ посочват, че приветстват заложеното в стратегия право на детето на "живот, оцеляване и развитие", като настояват с това да се направят и други законови промени, с които да се забранят абортите, като така според тях ще се реши и демографската криза. 

"Ако по задоволителен за всички страни начин бъде преодоляно противоречието в българското законодателство и в НСД`2019-2030 г. по отношение на узаконеността на аборта и правото на живот на детето във всичките му жизнени цикли, обществото ни и в частност българските деца ще получат нов шанс за пълноценно съществуване и благословен напредък, а обществото ни – възможност за преодоляване на демографската криза", посочват от БПЦ.

"Никаква причина, освен най-тежки и необратими заболявания на майката като остро изразена олигофрения, придружена с инвалидност и фатална недостатъчност на органните функции (непозволяващи пълноценното износване на дете), или напр. малформативни отклонения при самия плод като аненцефалията (заченато дете без глава), които правят по-нататъшния му живот и развитие невъзможни, не може да оправдае разрешеното от държавата и планирано унищожаване на детски живот в утробата на майката с голям риск за нейния живот и третирането на убитите деца като „болничен отпадък”, пишат те.

 

Църквата настоява още религията да стане задължителен предмет в училище. "Чрез религиозното образование в детските градини и училищата се образоват не само умовете, но и сърцата на най-малките членове на нашето общество. Това ще рече, че заниманията по Религия (в частност: Християнство-Православие) откриват на децата святата тайна за това, че човекът е създаден по Божий образ, и че да се образоват, означава те да се развиват не само интелектуално, но и да се усъвършенстват във вяра, надежда, любов, добротворство и благочестие. Това е и трябва да бъде най-висшата цел на всяко образование, на всяка образованост – образът на човека да се уподоби на Първообраза на своя Създател", посочват от БПЦ.

От Църквата са категорични, че качественото образование за всички деца не би било бъдат пълноценно "без превръщането на религиозното образование в задължително за всички деца (с възможност за вътрешен избор между няколко направления в зависимост от възгледите и вероизповеданието на семейството и детето)".

БПЦ се противопоставя срещу идеята в училище да се въвежда сексуално образование, като настояват "подрастващите поколения да бъдат възпитавани относно ценността на истинската любов, а не за сексуалността, изведена вън от контекста на любовта". Те настояват също на младежите да се преподава, че най-добрата контрацепция е въздържанието в зависимост от възрастта и семейния им статус, а не "сексуалната всепозволеност при употребяване на контрацептивни средства преди и извън брака".

"По-хуманно и съответстващо на божествения закон е да се говори на децата и младежта за ценността на живота, брака и детерождението, отколкото да им се внушава, че забременяването е лесно отстранимо, че абортът е суверенно право на майката или че двама или повече души могат да живеят без брак и да съжителстват на семейни начала, включително и ако са от един и същи пол", допълват оттам.

От БПЦ се опасяват още, че програмите, свързани със „здравословен начин на живот, сексуално поведение и здраве” на децата в предучилищната група и училище ще бъдат дадени в ръцете на "държавни служители, неправителствени организации (често про-LGBT ориентирани НПО) и педагози със съмнителни убеждения", без да е искано съгласието на родителите. 

Църквата смята и за погрешно въвеждането на принципа "всички права за всички деца", заложен в Стратегията, защото според тях това абсолютизира правата на детето и предполага, че то може да бъде разглеждано като пълноценен субект извън семейството и йерархичните отношения с родителите. БПЦ настоява да бъдат защитени правата и родителите и да не се занижава авторитета на родителя с "изкуствени и крайни ограничения по отношение на възпитателните методи, които могат да бъдат използвани в отглеждането на децата. Родителите не бива да бъдат лишавани от правото им да осигуряват и да избират вида детско възпитание и образование според своите морални, религиозни и педагогически убеждения". 

Те се противопоставят и срещу изземването на родителски права от социални институции извън семейството, защото "залага риск от фатални грешки в преценката на държавата, за сериозни злоупотреби и за пагубни решения спрямо детския живот и развитие". 

От БПЦ се противопоставят и срещу пълната забрана за телесно наказание над деца, като говорят за "допустими вербални или физически средства за корекция на детското поведение".

"При възникването на някакъв проблем, свързан с детето, тези, които са го родили, отглеждат го и го възпитават, в никакъв случай не бива да бъдат вкарвани в ролята на „първи обвиняеми” и „презумпционно виновни”. Още по-малко би трябвало стратегията да допуска отделянето на детето от родителите му при недостатъчни, нееднозначни и противоречиви данни за тормоз в семейството спрямо детето. Стратегията трябва да доуточни забранените форми на насилие, за да не бъде злоупотребявано с ролята на „жертва”, вкл. и от самите деца, в случаите, когато родителите използват допустими вербални или физически средства за корекция на детското поведение", се казва в позицията.

От БПЦ настояват и за съобразяване с нагласите и потребностите на българското общество и елиминиране на неприложимите според тях у нас чужди практики и политики.

"Все по-либералните методи на „възпитание” и „образование”, които странят от здравите и консервативни ценности на християнството, носят на обществата, в които се прилагат, ценностен разпад, развращаване на децата и младежта, изкуствена преориентация по отношение на пола, значително намаляване на техните физически и морални сили, дух на протест, отчаяние, безнадеждност и суицидност", се посочва в позицията.

"При несъобразяване с тези фактори одобряването на НСД`2019-2030 г. би се превърнало в инструмент за противопоставяне на държавата и семейството. А това не е в интерес нито на детето, нито на семейната общност, нито на здравината на българската държава. Чистотата на детските души, правата на родителите и защитата на традиционното семейство имат пряко отношение към националната сигурност, държавния просперитет и вечното спасение в Бога", категорични са от БПЦ.

https://offnews.bg/obshtestvo/bptc-kritikuva-strategiata-za-deteto-iska-...