БРП (комунисти): Да се обезглавят другите партии!

По съветски образец компартията работи за ликвидиране на останалите политически формации, за да може да наложи тоталитарен режим в България | Снимка: Държавна агенция „Архиви“.

Написано от Христо Христов

БРП (комунисти): Да се обезглавят другите партии! | Държавна сигурност. (desebg.com)

Българската работническа партия (комунисти) е работила целенасочено за ликвидиране на останалите политически партии в страната още в началното ѝ участие във властта в правителствата на Отечествения фронт след 9 септември 1944 г.

За това свидетелства документ, съхранен в архивите на Държавна сигурност, който desebg.com публикува онлайн.

Той представлява препис на окръжно на компартията от 1946 г. (по това време тя функционира под името БРП (комунисти), б.а.), в което е наредено как да действат партийните организации, за да се направи „всичко възможно да възпрепятстват да не се създават групи на други партийни групировки“.

Една от задачите е да се пречи за разрастването на конкурентната социалдемократическа партия, а там където тя няма организации да не се позволява да се създават такива.

„Да се обезглавят организациите на другите партии и да не им се позволява да живеят свободен организационен живот“, е следващата заповед.

Дадено е указание за бързото разрастване на БРП (к), която към 9 септември 1944 г. не е такава масова партия, каквато става след като унищожава по съветски образец останалите партии и установява тоталитарен режим, в който партийните членове, особено върхушката са обсипани с привилегии.

На последно място е наредено да не се дава възможност другите партии да живеят свободно и да им се пречи да влизат в ОФ.

Документът е включен в сборника „Държавна сигурност и политическите партии в България 1944-1949”, издание на Комисията по досиетата, 2014 г.

alt