You are here

БУРГАС : БЕЗХАБЕРИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 11 ГОДИНИ ...

11 години начело на община Бургас е един и същ кмет - Димитър Николов и както изглежда четвъртият предстоящ кметски мандат му се услажда ...

Дали е много или малко, само той и избирателите му могат да преценят, но ако си спомнят бургазлии той имаше приказки от 2007 г. относно трите мандата на учителя му Йоан ...

Не е луд оня който изяжда зелника, а оня който му го дава ...

Да му е сладко, но ...

За 11 години редовното наднормено замърсяване с ФПЧ и всякакви други химии не намаля, а целта на закона е да бъде ограничено в безопасни норми, но ...

През това време се смениха няколко областни управители, няколко министри на околната среда и водите, няколко шефа на РИОСВ-Бургас, а само той оцеля начело на община Бургас и не му бе потърсена отговорност за неизпълнение на закона ?!

Нашият кмет -длъжностно и отговорно лице по ЗОС мълчи и не реагира по закон ...

Дали длъжностните лица в Бургас изпълняват собствените си планове подписани и утвърдени от тях и дали прокуратурата в Бургас спи или е разсеяна ?!

 

2. Превишаване на допустимите норми в три последователни часа и/или алармените прагове на замърсители на въздуха При регистрирано превишаване на допустимите норми в три последователни часа и/или алармените прагове на замърсители на атмосферния въздух, Директорът на РИОСВ Бургас оповестява дежурния по ОбСС - Бургас на тел. 056/84 15 60. 16 Посредством телефонна или радиотелефонна връзка дежурният по ОбСС оповестява Кмета на Община Бургас и Председател на ОбСС, Зам.-кмет „Европейски политики, Околна среда“ и Зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, както и Секретаря на Кризисния щаб. Органите за управление /включително кметовете на съответните населени места/, службите и формированията на ОД ПБЗН се привеждат в готовност за работа и действие по решение на Кмета на Община Бургас. Кметовете на населени места оповестяват населението за създалата се ситуация, като дават указания за необходимите предпазни мерки, които следва да се изпълнят за предотвратяване и минимизиране на опасността за здравето на хората. 

3.2. При регистрирано превишаване на средно часовите норми на замърсители на атмосферния въздух:  Директорът на РИОСВ Бургас оповестява дежурния по ОбСС на тел. 056/84 15 60.  Посредством телефонна или радиотелефонна връзка дежурният по ОбСС оповестява Кмета на Община Бургас и Председател на ОбСС, Зам.-кмет „Европейски политики, Околна среда“ и Зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, както и Секретаря на Кризисния щаб. Срок за оповестяване: 15 мин.  Органите за управление /включително кметовете на съответните населени места/, службите и формированията на ОД ПБЗН се предупреждават за готовност за действие. Срок за оповестяване: 15 мин.

www.burgas.bg/uploads/7a62fd1d64f659d58d9d76514693c8c8.pdf

Нека кмет, шеф РИОСВ, общински чиновници да ни покажат документи, откоито да се вижда колко пъти е изпълняван този план ? 

Защото фактите от тази сутрин - 3 октомври 2018 г. са други ...

 

Питаме кмет, шеф РИОСВ, общински чиновници, седалкаджийте от ОбС-Бургас - ЗАЩО СЕ БЕЗДЕЙСТВА И ЗАЩО НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАКОНОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ? Питаме и прокуратурата в Бургас защо си трае и не се самосезира по проблема ?

Колкото за министър Нено Димов, в неговия случай му искаме #ОСТАВКА за неизпълнените му политически обещания и бездействие ...

Надяваме се поне през ПЕТИЯ КМЕТСКИ МАНДАТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДА СЕ ПРЕБОРИ СЪС ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА ...

"ПОД ЛУПА"