Бургас бе превърнат от Димитър Николов и свита в първи частен град на ГЕРБ

Бургас бе превърнат от Димитър Николов и свита в първи частен град на ГЕРБСиният балон надут от лъжите на Димитър Николов за това, че Бургас е „най-добрият град за живеене“ в България се спука окончателно. Това, което Георги Иванов, общински съветник пишеше на страниците на в.“Под лупа“ и говореше на заседанията на общинския съвет в Бургас се оказа абсолютно вярно. ГЕРБ и Димитър Николов направиха Бургас най-скъпия град за живеене с най-високите местни такси и данъци, висока корупция, ниска трудова заетост и близо един милиард лева, изхарчени за бетон, асфалт и палми, а според нивото на образованието на работната ръка сме дори след Кърджали на предпоследното 26-то място ...

Аферим, Николов ефенди!
Бургас бе превърнат от Димитър Николов и свита в първи частен град на ГЕРБНамери се една организация като институт „Отворено общество“- София, за която Уикипедия е записала следната кратка информация :“Институтът „Отворено общество“ - София е неправителствена организация, създадена през 1990 г., която си е поставила за цел да отстоява ценностите на отвореното общество в България (по Карл Попър: „Отворените общества не поддържат един-единствен възглед за "истина", а по-скоро се опитват да установяват закони и институции, които позволяват на хора с различни възгледи да живеят заедно в мир.“). За своя мисия определя демократизирането на България, укрепването на институциите от гражданския сектор, разширяването и гарантирането на гражданските свободи, спазването на основните човешки права, разгръщането на публични дебати по ключови за страната теми.

Организацията е част от фондация, Институт „Отворено общество“, основана от Джордж Сорос.

Тази организация и Институтът за пазарна икономика (И.П.И.) , чиято мисия е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България и в региона се изправят още от  март 1993 г., са направили поредното независимо икономическо изследване на местните условия за правене на бизнес в България през 2011 г.

Бургас бе превърнат от Димитър Николов и свита в първи частен град на ГЕРБНа база техните изследвания и пълни цитати от този доклад, богато илюстрирани с таблици и схеми, ние ще дадем за пореден път актуална, точна и независима информация на икономическото състояние на Бургас. Насладете се на истински динамит, на независими разкрития, които ще ви покажат незавидната роля на четвъртия по големина български град, който нагло бе превърнат в първи частен град на ГЕРБ за сметка на жестокото ограбване на бургазлии по башибозушки. Това е истината, точна и акуратна- друга такава няма и ако тя не ви мотивира да промените своето окаяно положение на местните избори чрез вашият вот, то трябва да хващаме тоягите и да изгоним подобни наглеци далеч от Бургас заради щетите, нанесени от некадърно управление.

Индексът „Местни условия за правене на бизнес 2011” се издава за втора година и има за цел да изследва различията в бизнессредата на местно ниво и да посочи къде в България е най-лесно да се прави бизнес.

Индексът включва всички 28 области в България, като всяка е представена от един град – най-големия в общия случай (областния център).

Оценката по трите основни изследвани области „Данъци и такси”, „Администрация” и „Икономическа активност”, оценени чрез общо десет индикатора, посочва къде в България правенето на бизнес е най-лесно.

Данъци БургасБургас  е на последно място по нивото на местните такси, като таксата на битови отпадъци е 11‰ при средно 6,9‰ за страната, а тази за ползването на пазари – 9 лв. на кв. м на ден при средно 3,50 лв. в другите областни градове. Другото неблагоприятно класиране за Бургас е при нивото на образование на работната ръка – едва 16,6% са с висше образование, което поставя областта на 26-то място по този индикатор. 

„Класиране по индикатор „Местни данъци” 

Забележка: Първо място означава най-ниски средни нива на изследваните местни данъци.

Източник: Индекс „Местни условия за правене на бизнес” 2011, ИПИ

Местни такси

Индикаторът „местни такси” измерва нивото на две такси, които се определят на местно ниво.

Средните стойности на таксите за 2011 година са:

- Такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на юридически лица – 6,81‰

- Такса за ползване на пазари за търговия с промишлени стоки – 3,47 лв. на кв. м. /ден.

Местни такси БургасНай-ниската стойност на таксата за битови отпадъци е 1,40‰ в Сливен ... Бизнесът може да ползва най-евтино пазарите в Благоевград за 0,50 лв., а  в Бургас таксата е фиксирана на 9 лв. на кв. м.  18 пъти по-висока такса в Бургас от Благоевград  и 5,1 пъти над средната такса за страната, която е 3,47 лв. за кв. м ?!! Спрямо Варна, където таксата за ползване пазари е 2,70 лв. на кв.м в Бургас е 3,33 пъти по-висока ?!Пет кожи са съдрали в повече на всеки бургазлия ползвал бургаските пазари?! СРАМ и НАГЛОСТ ?!!

Средно претеглената величина на двете местни такси определя класирането на 28-те града.

На първо място в класацията по този индикатор е Търговище като града с най-ниски средни местни такси – таксата за битови отпадъци е 4,50‰, а пазарите се ползват срещу 0,70 лв. на кв. м/ден. Малко по-високи са таксите в Хасково и Ямбол, които се класират съответно на 2-ро и 3-то място. Следващото 4-то място се заема от шест областни града – Русе, Разград, Перник, Кюстендил, Добрич и Благоевград.

На дъното на класацията е Бургас на 28-мо място, където таксата за битови отпадъци е фиксирана на 11‰, а тази за ползването на пазари – на 9 лв.

Таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти в Бургас е 7,85 пъти по-висока от тази в Сливен и 1,61 пъти по-висока от средната за страната ?! Отново наглост и срам...

В съседна нам Варна такса битови отпадъци е 3,90 промила или 2,82 пъти по-ниска?! В тези условия дребният и средният бизнес живеят около 4 пъти по-лошо и работят при 4 пъти по-трудни и скъпи условия в Бургас, който бил уж „най-добрият град за живеене“ според Димитър Николов и ГЕРБ.

Туристически данък

Туристическият данък в големите общини за хотел категория три звезди варира от 0,30 лв. до 2.00 лева за нощувка. Базисното ниво за категория три звезди е 1 лв. за нощувка – записано е в Преходните и заключителни разпоредби на закона за местните данъци и такси и се отнася само за месец януари 2011 г. Впоследствие пет общини гласуваха сравнително високи нива на данъка, а цели 17 решиха да смъкнат данъка и да не утежняват бизнеса. Например, за хотел три звезди в Бургас туристическият данък е 2 лв. на нощувка, докато във Варна бе понижен до 60 ст. Най-нисък е данъкът във Видин, Враца и Ловеч – 0,30 лв. за нощувка. Туристическият данък в Бургас е 3,33 пъти по-висок от този във Варна и 6,66 пъти по-висок от този във Враца?!

И докато пет големи общини смъкнаха цели 17 пъти този туристически данък, ГЕРБ и Димитър Николов го увеличават от 3,3 до 6,6 пъти?! Кой сега е нагъл управник?! Бургазлии, преценете сами!

Патентен данък

В Бургас патентният данък е 4,5 пъти по-висок от Видин, 18 лв. за 1 кв. м  търговска площ, 3 пъти по-скъп от Враца и 1,8 пъти по-скъп от този в Габрово?! Това е грижата на Димитър Николов и ГЕРБ за занаятите и бизнеса в Бургас ... Подигравка!

Индикаторът „чужди инвестиции”

Класира градовете според размера на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансови предприятия на човек от. Средно на всеки българин се падат 1 382 евро ПЧИ през 2009 година, а абсолютният им размер е 20 440 млн. евро.

На първо място в класацията с най-много инвестиции очаквано е град София с 10 049 евро ПЧИ на жител. Общата сума на ПЧИ в града е 12 546 млн. евро или над 60% от средното за страната. След столицата се нареждат Варна и Софийска област с по 3 532 и 3 216 на човек. Областите с над 1 000 ПЧИ на глава се допълват от Сливен, Бургас, Перник, Габрово, Русе, Пловдив, Стара Загора и Търговище.

Варна има 1,77 пъти по-високи преки чужди инвестиции на глава от населението спрямо Бургас (3 532 евро във Варна и едва 1 985 евро в Бургас) , а Димитър Николов се скъса от хвалби, които се оказват лъжи, че сме били първенци по ПЧИ?!

Кой лъже бургазлии?!!

Образование на заетите

Индикаторът „образование” подрежда областите според завършената степен на образование на заетите. Така, колкото по-голям е делът на заетите с висше образование, толкова по-напред се класира съответната област.

Средните стойности за България за 2008 година са:

- Заети с висше образование – 25,5%;

- Заети със средно образование – 59,6%;

- Заети с основно и по-ниско образование – 14,9%.

Първенецът в класацията по този индикатор със значително предимство е София с 46,2% висшисти сред заетите, а едва 3,8% са с основно и по-ниско образование.

На второ място по степен на образованост на заетите се нарежда Велико Търново с 28,1% на висшистите, а на трето – Варна с 26,9%.

На последно място в това класиране е Благоевград, където заетите с висше образование са 14,3%, а тези с основно и по-ниско – близо 23%. Малко са висшистите и в другите области на дъното на класацията – Софийска област (15,3%), Бургас (16,6%), Ямбол (16,6%) и Кърджали (17%).

Бургас е на предпоследното 26- то място по образование на заетата работна ръка?! А изхарчиха само за миналата година над 5 млн. пари за култура и образование?!! По-назад сме дори от столицата на ДПС Кърджали, където процентът е 17% спрямо 16,6% висшисти в Бургас... СРАМ!!!

Работна заплата

Индикаторът „работна заплата” измерва размера ва възнагражденията за труд на работниците и служителите в 28-те области.

Последните достъпни данни за средната работна заплата в България са за 2009 година и показват, че тя е 6 112 лв. годишно, като разликата между най-ниските и най-високите заплати е повече от 4 500 лв.

Първенец в класацията е София със средно годишно заплащане в размер на 9 913 лв. Работната заплата в столицата е доста над средното ниво за страната и изпреварва значително и най-високите стойности в провинцията.

На второ и трето място в класирането по този индикатор са Враца и Стара Загора, където заплатите са съответно 7 696 лв. и 7 602 лв. Враца е и градът с най-голям ръст на работната заплата – 50%. Останалите области, в които работните заплати са над средните за страната са Варна (7 159 лв.), Софийска област (7 026 лв.), Бургас (6 830 лв.), Русе (6 112 лв.) и Габрово (6 112 лв.).

Годишната заплата във Варна е с цели 329 лв. по-висока от тази в Бургас, а спрямо София сме с 3 083 лв. по-малко за годината?! И тома ми бил „най-добрият град за живеене“?!!

Заетост

Индикаторът „заетост” е част от групата на показателите „Икономическа активност” и измерва дела на заетите на 15 и повече навършени години от общото население във всяка една от 28-те области.

Коефициентът на заетост в страната за 2010 година е 46,7%, като разликата между първенците и тези на опашката е около 20 процентни пункта.

На първо място по заетост очаквано е град София с 57,4% коефициент на заетост.

Другата област, където заетостта е над 50% е класираният на второ място Благоевград с коефициент 53,6%. На трето и четвърто място са Варна и Русе, където коефициентите са съответно 49,6 и 47,9%. Челната десетка се допълва от Стара Загора, Софийска област, Пловдив, Пазарджик, Хасково и Перник.

Заетостта на бургазлии е с почти 6% по-ниска от тази на жителите на Варна и с цели 13,5% по-ниска от тази на жителите на София, което означава, че и безработицата в Бургас е почти толкова по-висока за срам на Димитър Николов и ГЕРБ, които съсипаха бизнеса и това е видно от всички и то точно от тези данни.

Възприятие на корупцията

Бургас е на незавидното 10-то място по възприятие на корупцията?!!! В Бургас над 13% от бизнеса е давал подкупи, свързани с плащането на местните данъци и такси.

И докато „Под лупа“ тръбеше, че в Бургас има корупция, Димитър Николов, та дори и Бойко Борисов твърдяха, че такава няма?! Кой ви лъже?

 Неприятната истина

Бургас е град, свързван с реалноосезаема корупция, с най-високите местни такси и на почти предпоследно място по тежест на местните данъци, с нискообразована работна ръка и с ниски преки чуждестранни инвестиции. На фона на тези факти, взети от изследване на ИПИ за 2011 г., е ясно, че катастрофата на местното управление на Бургас начело с бившия кмет Димитър Николов и партията му ГЕРБ, която доминира в общинския съвет, е ясно видима и нанася всеки ден тежки щети върху икономическите интереси на бургазлии.

Повече тази партия и този кмет не трябва да им се дава власт и ще е пълна катастрофа, ако бургазлии ги оставят по местата им с вота си.

Помислете добре и прочетете внимателно анализа. При продължаваща криза и тежка безработица не можем да я караме повече така. Партия за хората от народа и лидерът й в Бургас предложи единствената реална алтернатива на този икономически срив.

Намаляне на местните данъци и такси с 30% и осигуряване на нормални бизнесусловия чрез гарантирано с лични декларации на бъдещите общински съветници на Бургас невдигане на всевъзможни местни данъци и такси в следващите 4 години. Привличане на чужди инвеститори чрез символични данъци  с цел откриване на нови работни места.

Прекратяване на щедрото пилеене на бургаски пари от високи данъци и такси за прескъпи ремонти и реконструкции.

Нека си върнем управлението на Бургас в ръцете на бургазлии, а не на ГЕРБ, който превърна града ни в първи частен град на една милиционерска партия!

Георги ИВАНОВ