Бургас има сериозен проблем с опазването на дърветата си и той се намира в общината и общинския съвет.

Тома Белев

Вчера ми зададоха въпрос за действията на общината по отношение на премахването на дървета от улиците на Бургас. Реших да погледна сайта на общината и ще ползвам като пример последната заповед публикувана на него, с която се разрешава две дървета от уличното озеленяване – копривка и орех в Сарафово да бъдат отсечени и изкоренени и да бъдат компенсирани с десет дървета на място различно от сегашното : https://www.burgas.bg/bg/razresheniya
Ето бърз коментар в основанията на заповедта се посочва чл.19 ал.1, т.1 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност. Тази наредба е по старият ЗТСУ и е престанала да действа за Бургас с приемането на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас – това е на основание чл. 13 на закона за нормативните актове и § 20 ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗУТ.
Заповедта се основава и на чл. 63 ал.2 на ЗУТ, който разпорежда, че дълготрайни декоративни дървета могат да се отсичат или изкореняват само по изключение след писмено разрешение от кмета на общината, издадено въз основа на санитарна експертиза за състоянието на дървото. В случая заповедта е издадена от началник на дирекция на общината, а не на кмета както изисква закона.
И най-основният проблем на заповедта – с нея се разрешава не само отсичането и изкореняването на две дървета от уличното озеленяване, но и премахването на самите места за засаждане на дървета. Улично озеленяване съгласно чл. 61 ал. 2 и 4 е публична общинска собственост. С заповедта си, този директор е разрешил унищожаването на тази публична общинска собственост – нещо което не е в правомощията нито на директор, нито на кмета, а при определен ред и по по-скоро по реда на изключение може да се извърши от Общинския съвет по реда на чл. 62а от ЗУТ и ЗОС.
Отделно твърдението как копривката била „ със затихващ прираст, намалена дълговечност, короната на дървото е оформена на ниски скелетни клони, с наличие на сухи клони и хралупа“ е скандално със своята некомпетентност. Извинявам се ама какво значение има затихващият прираст за състоянието на дървото и функцията му за улично озеленяване? И как точно са установили че има намалена дълговечност? Какво значение има за санитарното състояние, че короната била с ниски скелетни клони? И трите мотива нямат нищо общо със здравословното състояние на дървото. Същото и с наличието на сухи клони – ако някой си мисли че здравите дървета нямат сухи клони трябва да си скъса дипломата на биолог, лесовъд или ландшафтен специалист.
Те така – Бургас има сериозен проблем с опазването на дърветата си и той се намира в общината и общинския съвет.
 
Фейсбук