You are here

Бургас : Прилагането на висшата форма на демокрация – референдума, се отлага за ...има - няма още 30 години ...

Стоян Грозев

От приключване на последната сесия на Обс Бургас изчетох десетки статии, постове и коментари относно нейното протичане.
Няма съмнение, че това е била доста интересна сесия. 
Кратка ретроспекция на основното в частта с докладната за въздуха и изводите, които всеки средно интелигентен бургазлия може да си извади:
Лично аз не си спомням в Обс Бургас да е имало такива дебати относно въздуха в града и това е единствено и благодарение на докладната за провеждане на местен референдум, която е логично продължение на гражданската инциатива от преди няколко месеца. Целта на тази докладна беше да събуди заспалите старейшини и да им насочи вниманието към този така важен проблем –мръсния въздух. И тя успя. Внасянето на паралелна докладна със същото предложение само затвърди това. Бяхме свидетели на множество обещания за стартиране на мероприятия за подобряване КАВ, но това всъщност са индиректни признания от управлението, че 11 години нищо конкретно не е предприело по проблема, независимо, че се опитват с високопарни слова да ни убедят в обратното, но бургазлии не са слепи, глухи или без обоняние. Защо при демонстрирано „огромно желание” за работа в тази посока от управлението такива мероприятия не се предприеха още преди години? Защо някои от общинските съветници подкрепяйки управлението бяха против референдума с мотиви, че във въпроса липсвала конкретика, а след това те подписаха паралелната докладна със същото предложение?!? Защо се правят, че за първи път чуват подобно искане, след като още Януари на първия протест против мръсния въздух едно от исканията на протестиращите беше именно това – Община Бургас да наеме независима лаборатория за мониторинг на въздуха. Като изключим неадекватните изказвания на някои от дълбокоспящите до момента съветници, резултата от искането на референдум е задоволителен и обнадеждаващ. 
Силно се надявам още на следващата общинска сесия да има движение по това, да се гласува бюджет, избор на международна организация и методика на измерване. Ако това се окаже поредния каламбур, то гражданите този път няма да го приемат толкова спокойно.
А прилагането на висшата форма на демокрация – референдума, се отлага за ...има - няма още 30 години.

Фейсбук