You are here

Българите в чужбина изпратиха 869 млн. евро за година

552 милиона евро лични средства са преведени от страни в ЕС, а 317 милиона - от държави извън Съюза

 

869 милиона евро са изпратени на български граждани от роднини и близки, живеещи в чужбина, през 2016 г. 552 милиона евро от тях са от ЕС, а 317 милиона - от страни извън Европа, отчита Евростат.

От България пък са преведени общо 9 милиона евро като лични трансфери към чужбина - 3 милиона към ЕС, а 6 към страни извън Европа. В страната ни се получават много повече пари, отколкото се изпращат и балансът е положителен.

Евростат уточнява, че личните трансфери могат да са между български граждани, живеещи в чужбина, и семействата им, което е най-често срещано. В статистиката обаче влизат и парите, изпратени от граждани на други страни към български граждани или към техни близки, живеещи в България.

 
 

 

Евростат: Безработицата в България е намаляла до 6.1%

Европейските граждани са превели 30.3 милиона евро на роднини и приятели извън Европа през 2016 г. Към Евросъюза пък постъпват 9.9 милиона евро под формата на лични трансфери.

Най-много пари са изпратени от Франция - почти 10 милиарда както към жители на страни в ЕС, така и на живеещи извън общността, а постъпилите средства са едва 556 милиона. След Франция по отрицателен баланс се нареждат Великобритания, Испания и Италия. Португалия и Полша са най-големите бенефициенти на лични средства, разкриват данните на Евростат.

http://clubz.bg/60633-bylgarite_v_chujbina_izpratiha_869_mln_evro_za_godina