България е в топ 5 в ЕС по високи екоданъци

Фирми и граждани внасят в хазната над 2 млрд. лева годишно, а получават лоша околна среда и наказателни процедури

Юлиана Бончева

България се оказа една от държавите с най-високи екологични данъци в ЕС. Евростат публикува обобщена картина, според която страната ни е в челната петорка по тежест на този тип облагане. У нас "зелените" данъци дават близо 10% от всички бюджетни приходи от данъци и осигуровки, докато делът им средно за ЕС е едва 6.5%.

Пак по данни на Евростат само през 2016 г. българските фирми и граждани са платили 1.334 млрд. евро, или 2.1 млрд. лева различни видове налози. Такива са например акцизите, с които се облагат бензин, дизел, нафта, ток, или таксите, които плащаме за найлоновите торбички. Смисълът на екооблагането е да намали потреблението на замърсяващи производства, стоки и услуги и да осигури пари за различни пречиствателни съоръжения и екомерки.

Отделно от събираните от българските данъкоплатци средства всяка година чрез оперативните програми страната ни получава милиарди от ЕС, за да инвестира в чиста околна среда. Въпреки това продължаваме да дишаме мръсен въздух, пием вода със съмнително качество, в морето се изливат фекални потоци. А страната ни е сред най-честите нарушители на европейското екозаконодателство и откакто е член на ЕС, е попадала в черните списъци на ЕК за наказателни процедури в тази област над 80 пъти.

Европейската статистика обхваща четири категории екологични данъци: енергийни (за горивата), транспортни (за внос, продажба, регистрация на моторни превозни средства), за замърсяване на околната среда и за използване на природните ресурси.

Темата за въздуха, който ни трови, стана особено гореща напоследък, но управляващите нямат ясен план за действие и тестват стихийни мерки - като въвеждането на "зелен" билет за градския транспорт в София в дните с голямо замърсяване. И докато с едната ръка събира милиарди от данъкоплатците като екоданъци, с другата ръка държавата раздава субсидии на бедните граждани да се топлят с дърва и въглища - а това са най-вредните за въздуха горива.

Властите са безпомощни да се справят и с друг екокошмар - старите коли, бълващи отрови и прахови частици. "В България да притежаваш и ползваш стар автомобил е лесно и евтино, затова сме се превърнали в автомобилното гробище на Европа", призна министърът на финансите Владислав Горанов вчера в парламента. "Откритието" си той сподели по повод на депутатски въпрос. Георги Гьоков (БСП) поиска министърът да каже предвиждат ли се някакви данъчни промени, които да стимулират българите да си купуват по-нови и "по-еко" коли, така че да намалее вносът на трошки от Западна Европа. Сега местният данък зависи от това в коя година е произведен автомобилът и правилото е - "по-нова кола, по-висок данък", т.е. облагането е по-обвързано с доходите, отколкото с принципа по-големият замърсител плаща повече. "Автотранспортът е един от основните източници на замърсяване на въздуха, а темата се обсъжда особено оживено в момента, планирате ли мерки за стимулиране на използването на нови коли за сметка на намаляване на броя на по-старите", попита Гьоков. 

Вместо ясен отговор Горанов обеща да поведе дискусия за мерките, които могат да бъдат взети. И обясни, че данъчните решения са трудни и трябва да се търси разумен баланс, защото хората са бедни и не могат да бъдат наказвани с високи данъци за това, че карат стари коли. Финансовият министър посочи, че за по-новите автомобили, отговарящи на по-високите евростандарти, и сега има облекчения - 20 до 60% от размера на данъка, а електроавтомобилите са изцяло освободени от данък. В същото време той загатна, че данъчни промени ще има и те ще залегнат в промени в Закона за местните данъци и такси, защото "концепцията" за облагане на движимите и недвижими имущества се нуждаела от усъвършенстване.

НА МУШКАТА НА ЕК

Околната среда е един от секторите, за които, откакто е член на ЕК, България най-често получава "жълти" и "червени" картони от Брюксел. В момента има осем наказателни процедури, открити от ЕК срещу страната ни за нарушения и неспазване на европравилата за опазване на околната среда. Три от процедурите са в областта на биоразнообразието, други три - за качеството на въздуха. По една процедура има за нарушения на евродирективите за отпадъците и отпадъчните води. Някои от нарушенията вече са отнесени в Съда на ЕС и България е заплашена от огромни глоби. Според ресорното министерство екологичното законодателство на Евросъюза е много обемисто и това била една от причините за многото нарушения и наказателни процедури срещу България в тази сфера. По данни на МОСВ от 1 януари 2007 г., когато станахме част от ЕС, досега срещу страната ни са били стартирани общо 82 наказателни процедури в областта на околната среда. Добрата новина е, че 74 от тях все пак вече са прекратени - т.е. София е успяла да убеди Брюксел, че е взела необходимите мерки.

КОЙ КОЛКО

Делът на екологичните данъци в ЕС варира значително - 11.7% в Латвия, 10.6% в Словения, 9.8% в Гърция, 9.6% в България, докато в Германия, Швеция, Франция е под 5% от всички данъчно-осигурителни приходи. Като сума най-много екоданъци събират Германия и Великобритания - по 58 млрд. евро, Дания и Полша - по 11 млрд. евро, Швеция - 10 млрд. евро, и др.

http://www.segabg.com/article.php?id=892262