България е на първо място по най-ниски минимални и средни заплати в ЕВРОПА!

 
България е на първо място по най-ниски минимални и средни заплати в ЕВРОПА!
Обезлюдяването е огромен проблем и скоро няма да има работна ръка в определени региони, спешно трябва да се вземат мерки и социалните неравенства да бъдат намалени до минимум, естествено, първата и най-необходима е УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ СПРЯМО ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА!
Българските работници не са по-ниско производителни от немски, шведските, унгарските, просто стимулите за да работиш ефективно тук са нулеви, възнагражденията са ниски и подигравателни! Безработицата и интегрирането на социално слаби лица може да се извърши, като се модернизират институциите на първо място, създаде се работеща система между "Бюрото по Труда" и "Агенция по Заетостта", когато човек в трудоспособна възраст изпитва трудност да намери работа, веднага да му бъде подпомогнато, спрямо областта в която е учил, да се създават възможности за преквалификация и възможности, които са АДЕКВАТНО ЗАПЛАТЕНИ спрямо стандарта на живот и инфлацията в България! Това може да задържи много граждани на територията на страната, въпреки, че са нискоквалифицирани! Трудът трябва да се заплаща!
 
Фейсбук