You are here

"България! Родино моя! Разкъсана и малка! Поне не разрешавай, мила, да бъдеш залъгалка и частна собственост на чужди, подмолни интереси..."

Недялко Йорданов

 

ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА

Как ми се иска да е силен... Да е сплотен народа....
Напразно... Няма да се справим с човешката природа.
Опитвам се да проумея сегашната омраза.
А любовта... Самотно цвете увяхва на перваза.

А толкова сме малко всъщност... И пак не можем... Жалко!
И ставаме от ден на ден... О, ужас!.. Все по-малко...
Такава ли ни е съдбата... Дойде уж свободата...
Напразно... Цели сто години как брат убива брата...

Къде са светлите, прекрасни, забравени завети 
които с кръв ни завещаха убитите поети?
Разстреляни и изгорени... И нямаме ли памет?..
И как фалшиво... в тяхно име...съзнателно ни мамят...

Такива ли сме по рождение?.. Такъв ли е човека?
Все още никой не го знае... Какъв? От памтивека...
Дали от дивите маймуни са неговите гени... 
Или от двойка извънземни и предопределени.

Не ми се мисли... Няма смисъл... Извечната загадка!
И кой ли ще я разгадае... В безкрайността ѝ кратка.
А ми се иска да е силен... Да е сплотен народа...
Но как да променим във нас човешката природа.

България! Родино моя! Разкъсана и малка!
Поне не разрешавай, мила, да бъдеш залъгалка
и частна собственост на чужди, подмолни интереси...
Огледай се... И освести се... И проумей къде си...

И събуди у нас отново любов, а не омраза.
И цветето полей със сълзи на радост... На перваза...
И аз...Един от всички... Искам тез думи да ти пратя.
Нали сме българи... От нине до днес... Сестри и братя!

Фейсбук