You are here

България с най-много депутати на глава от населението

Дали е нормално една от най-богатите страни в света САЩ с население от 319 млн. души да имат 535 депутата, а бедната България с население от под 7 млн. души да има 240 депутата.

В САЩ на един депутат се падат 580 000 души, а в България на един депутат се падат 30 000 души. В САЩ би трябвало да има 10 300 депутата, ако използваха българската схема. България пък би имала 15 депутата, ако използваше американската схема.

Положението е още по-интересно в Индия с население от 1,252 млрд. души, където имат 790 депутата, или на един депутат се падат 1,550 млн. души. ВИндия би трябвало да има 40 000 депутата, ако използваха българската схема. Обратното в България бихме имали 5 депутата, ако използвахме индийската схема.

Дори и Русия, която е с население от 144 млн. души има 616 депутата. На един депутат се падат 233 000 души, а спрямо българската схема в Русия би трябвало да има 4720 депутата. Спрямо руската схема щяхме да имаме 31 депутата.

Китай, която е страната с най-голямото население на света 1,360 млрд. душиима 2987 депутата. На един депутат се падат по 450 000 души, като в Китай би трябвало да има около 45 000 депутата, ако използваха българската схема. В България щяхме да имаме 16 депутата, ако използвахме китайската схема.

И в Европа сме с най-много депутати!

Не е по-различна ситуацията и в Европа, където депутатското ни безобразие бие всички държави подред. Например Германия е с население от 81 млн. души, а Бундестагът е съставен от 622 депутата. На един депутат се падат 130 000 души, а спрямо българската схема в Германия би трябвало да има около 2700 депутата.

Великобритания е с население от 64,1 млн. души. и 650 депутата. На един депутат му се падат около 97 000 души.

Нека да разгледаме обаче страните, които по брой население са сходни или доближават България. Чехия е с население от 10,5 млн. души и разполага с 200 депутата, или на един депутат му се падат по 52 500 души.

Белгия е с население от 11,2 млн. души и разполага със 150 депутата, или на един депутат се падат около 75 000 души.

Населението на Нидерландия е 16,8 млн. души и разполага с 225 депутата, или на един депутат се падат около 75 000 души.

Дотук излиза, че България с население спрямо официалната статистика от 7,3 млн. души има прекалено голям брой депутати. Депутатският брой трябва да бъде намален поне наполовина, или депутатите да станат 120. В момента на един български депутат се падат около 30 000 души, ако съкратим депутати наполовина, ще се падат около 60 000 души. Съкращаването на депутатският брой наполовина е необходима мярка, за да настигнем стандарта на развитите европейски страни.

Депутатите ни са с най-ниско обществено доверие

Българските депутати са и с най-големите привилегии, а коефициентът им на полезно действие е един от най-ниските. Те почти нищо не работят, понеже постоянно отсъстват от заседанията на Парламента. Тяхната работа се буквално свежда до натискането на два бутона.

Доверието на обществото към Парламента е изключително ниско. Българският народ презира заслужено депутатите, които са доказали, че са в Парламента не за да служат на страната си, а за да пълнят джобовете си.

В днешни дни депутатът е символ на корупция, лицемерия и липса, на какъвто и да е морал. В Парламента се извършва „алъш-вериш“ между депутатите, които преди да влязат в него са говорели и обещавали едно, а след като са влезли – съвсем друго.

Парламентарната система в България е много компрометирана и крайно наложително е да се направят реформи в нея. Намаляването на депутатския брой наполовина е най-доброто решение, като за начало.

*използвани са статистически данни на Александър Стоянов и Уикипедия

http://bultimes.bg