Бюджет 2012 - държавата дава по-малко, а общината ще скубе по-яко с цели 20 млн. лева бургазлии

Бюджет 2012 - държавата дава по-малко, а общината ще скубе по-яко с цели 20 млн. лева бургазлииДържавата дава по-малко средства за 31 училища и гимназии и 8 детски заведения

Правителството на ГЕРБ ще даде през 2012 г. по-малко средства за държавни дейности на община Бургас като държавните пари са по-малко спрямо 2011 г. с  3 647 387 млн. лева.

Общинската администрация пък е предвидила в своя проектобюджет да остриже бургазлии с 20 613 085 лева в повече чрез увеличени постъпления от местни данъци и такси, глоби и други неданъчни приходи.

Явно бургазлии ги чака „щедра“ година, която на фона на разрастващата се рецесия в света и по-специално в ЕС ще ги ошмули толкова много, че не се знае колко от насПравителството на ГЕРБ ще даде през 2012 г. по-малко средства за държавни дейности на община Бургас ще оцелеят и в каква кондиция, за да се „радваме“ на поредния ромски оркестър по новогодишните празници за 2013 г.

Като цяло в проекта Бюджет 2012 общата сума се е увеличила от 138 068 170 лв. на 155 656 378 лв. или със 17 588 208 лв., но това увеличение е за сметка на завишените в бюджета очаквания за собствени приходи на община Бургас, които идват главно от повишени местни данъци и такси, а именно с 20 613 085 лв.

При условие, че през миналата година населението на Бургас едва ли се е увеличило и е обедняло със сигурност, а бизнесът се е сринал поне с 15% като приходи надолу се питам откъде ще дойдат тези постъпления?!

В условия на рецесия очертаваща се на много места според авторитетните оценки на БСК като депресия в икономиката нашите местни управници от ГЕРБ показват оптимизъм, че ще оскубят от нас бургазлии не само кожата ни, но и още една, която да им върже цифрите в бюджета... Дано разбирате ясно какво ви казвам, защото нещата са такива.

След като ГЕРБ спечели местното управление на нови общини за тях трябва да се отделят средства за изпълнение на предизборните им обещания и то в големи общини като Пловдив, Варна, Плевен, Стара Загора, Русе и т.н.

За съжаление политиката на министър Дянков е съсредоточена в стягането на коланите и нищо друго и това е видно и в експериментално- представителната община Бургас за ГЕРБ, в която имаше години когато субсидията от държавата беше 66,2 млн. лв. както през 2009 г.

През 2012 г. тя е по-ниска спрямо този рекорд с около 6,2 млн. лв. и всичко това ще Правителството на ГЕРБ ще даде през 2012 г. по-малко средства за държавни дейности на община Бургастрябва да бъде взето за сметка на бургазлии и оскъпяването на живота ни.

Как и откъде ще ни оскубят общинските чиновници за да напълнят хазната

Въпреки упреците ни към управниците, подкрепени с данни от Института по пазарна икономика през есента на 2011г., че Бургас наистина е най-скъпият град според събираните местни такси и данъци местните управници, които бяха преизбрани продължиха същата нагла линия на задържане на високите нива на местните данъци и такси.

Внесените докладни записки за намаляване на такса смет и туристическият данък не повлияха на техните съпартийци от ГЕРБ в местното управление и резултатите са налице.

Такса битови отпадъци за 2012г. се предвижда да бъде с цели 3 044 156 лв. по-висока спрямо 2011 г. Цели 16 955 511 лв. ще ни бъдат събрани, за да чистят уж по-добре...

Зимното снегопочистване е дадено на общински фирми, които години наред не са осигурявали никого и имат по 16 и малко повече служители, а сумата предвидена за целта е 1,2 млн. лв.?!! Дано не ни изненада някой сняг като в Сахара тези дни, че тогава не ми си мисли...

От имуществени данъци ще ни съберат в повече с 3 969 122 лв.

От данък върху недвижимите имоти в повече ще ни съберат 1 330 444 лв.

Туристическият данък ще е по-висок със 170 869 лв. и това въпреки Правителството на ГЕРБ ще даде през 2012 г. по-малко средства за държавни дейности на община Бургаснамаляването му?!

Данък превозни средства нараства с 209 000 лв.

Общинските такси за ползване на детски градини се увеличават с 891 762 лв. Правете деца и ги гледайте в тези условия...

Такса за ползване на детски ясли се увеличава с 27 953 лв.

Такса технически услуги се увеличава с 277 088 лв.

Таксите за административни услуги се увеличават с 118 741 лв.

Други общински такси скачат с 451 381 лв.

Само посочените общински такси скачат през 2012 г. със 1 766 925 лв. Или на калпак по около 9 лева се увеличава бремето на база съществуващите вече от 2011 г. общински такси?!

Глобите и санкциите се увеличават с още 161 115 лв. спрямо 2011 г. въпреки че общинарите твърдят, че сме станали повече европейци... Въпреки това се мълчи за приходите от паяци, скоби, наказателни паркинги, както и за приходите от синята зона, които отиват май неизвестно къде и колко...

От други неданъчни приходи ще бъдат оскубани още 3 367 402 лв.

И така общинските приходи ще трябва да се увеличат спрямо 2011 г. с рекордните 20 613 085 лева?!! Разбира се за сметка на стотинките в джобчетата на бургазлии. Просто „най-прозрачната“ община ще ни скубе най-прозрачно през новата 2012 г....

Ако си мислите, че тези увеличени общински приходи няма да доведат до почти същите разходи както през 2011 г. се лъжете, защото галениците на Правителството на ГЕРБ ще даде през 2012 г. по-малко средства за държавни дейности на община Бургассъдбата в община Бургас като ОП „Летен театър“, озеленяване, ОП „ Спортни имоти паркинги и гаражи“, „Общински имоти“ почти запазват своите харчове и средства за издръжка и заплати, а някои като ресора на „човекът-паяк“ и директор на СИПГ, г-н Живко Иванов дори получават в тази криза 21 900 лв. повишение?!!

За озеленяване отново се харчат суми като тези през 2011 г. - 4 045 801 лв. ( само с около 5 хил. лв. по-малко )... С тези пари около 20 млн. лв. за пет години управление Бургас трябваше да е потънал в зеленина, но май нещата са различни...

Подчинените на г-н М. Куцев от ОП „Летен театър“ запазват заплатите си почти, макар че едва ли някой знае колко и кога се трудят за организацията на 2-3 фестивала за една година.

Цели 1 066 199 лв. са предвидени да се изхарчат и усвоят от чевръстите участници в „Спирит ъф Бургас“ на фона на около 30 000 до 50 000 посетители и отчитани билети само за 224 000 лв. при цена на еднодневен билет около 50 лв.?!! Отново питаме, къде е ползата да се дадат от бургаските пари всяко лято по над 300 000 лв. и да се получи нищо като финансов резултат. Приказките за хотели, ресторанти, БДЖ, автобуси, сувенири и т.н. са само прах в очите... Печелят само организаторите и кетъринга на фестивала организиран от „наши“ фирми и момчета...

Държавата на ГЕРБ орязва в бургаските училища стотици хиляди левове.

Цели 31 най-различни училища и гимназии са ощететени с различни суми.                          Сред тях са: ОУ “П. Р. Славейков“, СОУ „Ив. Вазов“, СОУ “Кирил и Методи“, ОУ „Л. Каравелов“, ОУ „Братя Миладинови“, ОУ „П. Яворов“, СОУ „П. Росен“, СОУ „К. Петканов“, ОУ - Рудник, ОУ - Д. Езерово, ОУ - Маринка, ОУ - Ветрен, ОУ - Равнец, ОУ - Българово, НУ - Рудник, ОУ - Банево, СОУ - с. Черно море, СОУ „Д. Чинтулов“, СОУ“Й. Йовков“, ОУ „Кл. Правителството на ГЕРБ ще даде през 2012 г. по-малко средства за държавни дейности на община БургасОхридски“, ОУ „Антон Страшимиров“, СОУ „К. Преславски“, СОУ „Д. Дебелянов“, НБУ „М. Лъкатник“, ОУ “Елин Пелин“, ОУ „Н. Геров“, 4 професионални гимназии, Спортното училище, 6 ЦДГ и 2 ОДЗ, както и детската млечна кухня...

Отново, както през 2011 г. се повтаря гафа с финансирането на комсомолците от ГЕРБ, а именно Сдружение „Младежки глас“ с 10 000 лв. Това е с 2,5 пъти по-високо ниво на финансиране от утвърдени и традиционни организации като Общински съвет на съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, както и 2,5 пъти над сумата отделяна за финансиране на Съюз на ветераните от войните и 2,5 пъти над сумата за финансиране на Български червен кръст?!!

Наред с тези абсурди случващи се и финансирани по време на криза общинските управници ще изхарчат и 80 000 лв. за „атрактивно осветление“ на ул. “Транспортна“, както и 80 000 за покриване на открит басейн на минералните бани.

Издръжката на общинска администрация ще се увеличи спрямо миналата година с 457 706 лв. и то при съкратени бройки чиновници...

Каквото и да кажат бургазлии на срещите организирани от общинската управа Правителството на ГЕРБ ще даде през 2012 г. по-малко средства за държавни дейности на община Бургаспо места, то проекта за Бюджет 2012 г. ще мине като нож през разтопено масло на предстоящото му разглеждане в общински съвет, защото ГЕРБ има огромно мнозинство и сателити в останалите групи и отделни общински съветници.

Избрахте ги да ви водят, е сега им се наслаждавайте и плащайте, защото няма откъде да дойдат тези над 20 млн. лв. в повече, освен от вашите поизпразнени джобове.

Правителството на ГЕРБ ще даде през 2012 г. по-малко средства за държавни дейности на община БургасСтригане му е майката и благи думи гарнирани с асфалт, бетон, палми и фестивали за „наши“ хора...

Тома ТОМОВ