You are here

ВАС отмени основния пакет на Москов

Върховният административен съд отмени наредбата, която определя основния пакет медицински дейности, които Здравната каса плаща – това са изследвания и болнично лечение. Наредбата беше приета по времето на Петър Москов.

Проблемният текст въвеждаше основен и допълнителен пакет медицинска помощ, определян с наредба на министъра. През 2016 г. съдът го обяви за противоконституционен.

Сега ВАС обяви наредбата за основния пакет за нищожна, с което я отменя.

https://frognews.bg