You are here

Видимите резултати на ГЕРБ в Бургас

ВИДИМИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ГЕРБ В БУРГАС :

ПО-СКЪП БИЛЕТ ЗА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ С 30% - 1.30 ЛВ.

НОВА ПЛАТЕНА ЗЕЛЕНА ЗОНА ЗА ПАРКИРАНЕ

НАВОДНЕНИЯ, ЖЕРТВИ ...

ПО-ВИСОКА ЦЕНА НА ВОДАТА - С 8,76 на сто, или от 2,555 на 2,779 лв.

ЕДВА ОСМИ ПО ДОХОДИ ... НО С ЕДНИ ОТ НАЙ-ВИСОКИТЕ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

РЕДОВНО ЗАМЪРСЕН ВЪЗДУХ С ФПЧ10 - САМО ПРЕЗ НОЕМВРИ ДВЕ СЕДМИЦИ ЗАМЪРСЯВАНЕ НАД СДН ...

РАДВАЙТЕ СЕ НА "ПОДАРЪЦИТЕ" НА ГЕРБ В БУРГАС ...

"ПОД ЛУПА"