"Вие, българите, мислите, че русите са у вас само на гости. Това не е вярно. Русите са в собствения си дом. България е руска земя“.

Даниела Горчева

Артур фон Хун: "Още в първата година между българите се забеляза едно очевидно негодувание против освободителите им. Това негодувание се увеличаваше от година на година – и най-сетне между българите се появи явно желание да се отърват, колкото е възможно по-скоро, от русите. 
Българинът е, по естеството си, твърде пестелив, нравствен и голям враг на разкоша и разврата – качества, които не притежаваха руските офицери и чиновници в България. Те живяха в най-голям разкош и разврат и разпиляваха българските парички по безбожен начин. 
Освен това, русите не се задоволяваха с ролята на един благороден и доброжелателен настойник, а се явяваха като господари на страната. 
Долуприведеният пример, мисля, ще бъде достатъчен, за да покаже на европейското общество по какъв безобразен начин се отнасяха русите спрямо българите. 
Един ден руският консул в Пловдив поканил най-първите граждани и чиновници в дома си и държал следната реч на пловдивския управител: „Вие сте управител, не е ли тъй? Но Вие трябва да знаете, че това сте добили само чрез милостта на Русия и че, следователно, длъжност Ви е да се считате като руски, а не като български управител. Вие, българите, мислите, че русите са у вас само на гости. Това не е вярно. Русите са в собствения си дом. България е руска земя“. 
Всеки разумен човек ще признае, че това не беше начинът, чрез който русите биха могли да спечелят любовта на българите."

Фейсбук