ВИЕ БЪЛГАРИЯ ЛИ ТЪРСИТЕ ?

Антоанета Стефанова

ВИЕ БЪЛГАРИЯ ЛИ ТЪРСИТЕ ?
Елате с мен да я видите.
Но първо да ми се прекръстите,
за да прогоним самодивите.
Вие надеждата ли търсите?
Елате две села да видите:
едното - гробище за мъртвите,
едното - гробище за живите...
В деня ми черно слънце пръснато,
в съня ми - лястовици бели ...
Вие България ли търсите?
Боя се, че сте закъснели.
Райчо Русев