You are here

Вижте "съответствията" в общинския сайт при данни за замърсяване на въздуха по едно и също време в Бургас

Показания за замърсяване на въздуха с ФПЧ в Бургас в 14.00 часа на 5 юни

Няма данни - сиреч всичко е спокойно, но ...

В същият сайт друго показание с наднормено замърсяване от над 80 mg/m3 с ФПЧ в същия час на същата дата ...

Инач в Бургас на Чичо Митко всичко е точно ?!

"Под лупа"