Владимира Янева се оказа чиста като сълза

Владимира Янева Приятелката на Цветан Цветанов Владимира Янева, която беше избрана за председател на Софийски градски съд(СГС), а изборът й предизвика безпрецедентен скандал в съдебната система, не е била в конфликт на интереси. Това става ясно от решение на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КУПКИ), обявено днес. Янева беше разследвана, защото е закупила два общински имота на занижени цени от „Софийски имоти“, а след това в качеството си на съдия е гледала и забавила с една година делото срещу ръководството на скандалното дружество.

Преди месец приятелката на вътрешния министър си направи отвод от процеса, но по-късно заяви, че причината за отвода не са сделките й с общинското дружество, определението на Софийския апелативен съд(САС), с което втората инстанция отмени прекратяването на делото.

В решението на комисията се обяснява, че за да е налице конфликт на интереси са необходими три предпоставки – лицето да заема публична длъжност, да има частен интерес и от него да следва облага. Според критериите на институцията обаче, въпреки че е купила имотите на занижени цени, Янева не е имала частен интерес и облага в казуса "Софийски имоти", защото недвижимите имоти са придобити от баща й, а тя е била само негов пълномощник.

От решението на комисията става ясно, че забавянето или непроизнасянето по отношение на наказателното дело в периода 22 юли – 20 декември 2010 г. по никакъв начин не може да се свърже с придобиването на имота на 17 май 2002 г., а забавянето на процесуалните действия по наказателното дело не може се отрази на валидността на сделката, подписана от пълномощника Владимира  Янева в полза на баща й.

В решението на комисията се казва още, че решението за продажбата на имота през 2002 г. не е взето еднолично от тогавашния изпълнителен директор на „Софийски имоти“ и настоящ подсъдим Тошко Добрев, а е прието от оправомощения колективен орган – съвета на директорите на дружеството при спазване на процедурата по приемането му.

Заради това, според комисията, покупката на имота не може да се третира като облага, която да е повлияла върху безпристрастността и обективното изпълнение на задълженията на Владимира Янева.

Отбелязва се и дългият период, който е изминал от сключване на сделката и произнасянето по делото "Софийски имоти".

Комисията оправдава Янева и по линия на това, че влизане в сила на закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е от 1 януари 2009 г., а Янева се е сдобила с имот на 17 май 2002 г. Със същия аргумент съдът оправда лидера на ДПС Ахмед Доган по делото за взимането на хонорар от 1млн. евро за консултантски услуги при изграждането на хидроенергийни проекти.

В разгара на скандала около Владимира Янева Висшият съдебен съвет отказа да образува проверка за това дали тя е нарушила етичните правила, като по този начин не беше проверено дали приятелката на Цветанов не е нарушила забраната за съдиите да се занимават с търговска дейност, като е приела да стане пълномощник на баща си в търговската му фирма.

ГЛАСОВЕ