Власт и нищожества - българският случай в прехода

Проф. Иван Илчев, основавайки се на подготвян от него доклад, бе категоричен, че има пряка връзка между качеството на образованието, икономическия просперитет и демокрацията.
Като специалист по балканска история той търси причините за днешното състояние на Балканите в изолирането им от Европа през дванадесети и тринадесети век и последвалото изоставане.