ВСЕ ПО-СТАРОМУ. И ВСЕ ПО-ЗЛЕ!

Grigor Lilov

По непълни данни фантомите са 1 МИЛИОН 230 ХИЛЯДИ И 443 ДУШИ.

 

Фейсбук ми напомни пост преди седем години. Оказа се повече от актуален и сега – на фона на наближаващите поредни избори. Затова го пускам отново.
С едно допълнение – картинката за последните избори през април тази година.
 
Населението на България на 31 декември 2020 г. е било 6 916 580 души.
От тях във възрастовата група до 14 г. включително са 990 014 деца
Във възрастовата група от 15 до 19 г. включително са 314 238 младежи и девойки
По статистическия модел от тях 235 679 не са навършили пълнолетие и следователно нямат право на глас
БЕЛЕЖКА Защо НСИ е съдал така разпределението по групи възраст, включвайки в една от тях и непълнолетни, и пълнолетни лица? Защото така се изкривяват данните за реалната заетост, безработицата, структурата и равнището на престъпност и много др. показатели
Смъртността до края на март тази година е 40 231 души. В пълнолетие са встъпили 19 640 младежи. Разликата е минус 20 591 граждани с право на глас
Осъдените по Наказателния кодекс пълнолетни лица са 22 336 души. От тях 1222 имат право на глас в изборите. 21 134 нямат право на участие в изборите.
 
РАВНОСМЕТКАТА Е, ЧЕ ПРИ НАСЕЛЕНИЕ ОТ 6 916 580 ДУШИ ДОРИ ПРИ НЕПЪЛНО ОТЧИТАНЕ (само по налични данни) ИМА 5 559 162 ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ С ПРАВО НА ГЛАС
 
НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗБОРИ СПИСЪЦИТЕ СЪДЪРЖАХА 6 789 605 ИЗБИРАТЕЛИ
 
РАЗЛИКАТА – ФАНТОМИТЕ, СА 1 МИЛИОН 230 ХИЛЯДИ И 443 ДУШИ.
 
Поне!
И през изминалите досега години непрекъснато растат.
БЕЛЕЖКА
В това пресмятане не са включени емигрантите, които продължават на хартия да се водят български граждани.
Редица държави не разрешават двойно гражданство, така че съответните емигранти са поискали държавата ни да удостовери факта на отказ от българско, за да ползват съответното чуждо гражданство. Това става чрез документи.
Общините, МВР, Външно министерство и системата ЕСГРАОН знаят тези данни, но ги пазят секретни като зеницата на очите им. Защото им са полезни за фантоми в изборите и за всякакви други статистически фокуси.
 
Фейсбук