ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ МИНАВАТ НА ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА

Emil Zahariev

ПОНЕЖЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД СЕ СЛАВИ КАТО ЧЕСТЕН И ТРУДОЛЮБИВ И ПРЕД ВИД НА ТОВА, ЧЕ БОРБАТА Е ПРОТИВ ЛЪЖАТА В ПОЛИТИКАТА... ПРЕДЛАГАМ В НОВИЯТ ИЗБОРЕН КОДЕКС ТОЧКА №1 ДА Е - "ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ МИНАВАТ НА ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА" !!!

Фейсбук