You are here

Въздухът ни най-мръсен в ЕС, властта мами с данни

Според нови статистически данни на Световната Здравна Организация (СЗО) България, заедно с Босна и Херцеговина,  Албания и Украйна са държавите, които имат най-високата смъртност на Стария континент, дължаща се на замърсяването на въздуха. Нашата страна е „страшен” шампион в ЕС, отбелязва Евронюз. Подчертан е опитът на властите да преместват точките на наблюдение извън центровете на големите градове, за да се намали замърсяването, но то отново остава ужасяващо по размери.

19 минути предупреди още в началото на април: „Качеството на въздуха в голяма част от държавата ни е трайно лошо, постанови Съдът на Европейския съюз в Люксембург и ни осъди. По оценки на Европейската агенция за околна среда за България около 15 000 случая на преждевременна смърт през 2013 г. са се дължали на концентрации на замърсители във въздуха. 2017 г. започна със силно замърсяване на въздуха в цялата страна. Най-сериозно беше положението в София, където фините прахови частици превишаваха нормите до 5 пъти”.

Сред най-добрите изпълнители на евростандартите срещу замърсители във въздуха и за предотвратяване на смъртни случаи, свързани със замърсяването на въздуха, са Скандинавските държави, Финландия, Испания, Португалия и Ирландия.

СЗО работи за постигането на глобалните си цели в областта на здравеопазването за 2030 г., които включват намаляване на въздействието на бита в градовете върху качеството на въздуха, осигуряване на универсален достъп до съвременни енергийни услуги и увеличаване на дела на устойчивите и възобновяеми енергийни източници.
До 3 милиарда души по света отопляват домовете си неефективно и използват мръсни горива, които влошават нивата на качеството на въздуха, казва СЗО. 
Особено фини замърсители на въздуха могат да причинят сърдечно-съдови заболявания, хронични обструктивни белодробни заболявания, респираторни инфекции и дори случаи на рак на белите дробове.
Доклад от м.г. на Европейската агенция по околна среда установи, че въпреки подобренията в качеството на въздуха, все още голяма част от европейските народи, сред които и нашият, остават изложени на тези фини замърсители от въздуха.

http://19min.bg/news/8/89017.html#89017