You are here

В Бургас законите са велоалея в полето ...

Явно, всичко  което не е дошло от вожда на ЕООД "Николов и сие" като докладни записки не е годно за разглеждане пред послушното общинско съветничество, дори да има и някои с алтернативни виждания ... Така посочват решенията на Правната комисия към ОбС Бургас ...

Все пак това е Бургас - градът на Чичо Митко ...

Преди време общинския съветник Живко Табаков разрови една позабравена тема за крайбрежната велоалея в морската градина на Бургас, която е чест източник на конфликти между пешеходци и велосипедисти.

Още преди 4 години тази тема бе решена като се поставиха знаци за пешеходна алея в началото на велоалеята, но явно или не помнят или не искат да помнят решенията си от община Бургас или поне да бяха прочели ЗДП ...

Ясно се вижда знак за пешеходна алея от снимката на Гугъл ...

Такъв знак има и на алеята до пясъчните фигури, но всеки ден стотици велосипедисти минават през нея и Парк Езеро макар около него да има велоалея, по която би трябвало да се движат, но ....

А текстовете там са прости и ясни, но както не се спазват по тази крайбрежна алея, така е и навсякъде из Парк Езеро и морската градина, но отговарящите за обществения ред в община Бургас -кмет, комисия по безопасност на движението, пътна и охранителна полиция и жандармерията и общинските пазванти не правят НИЩО ДА ЗАЩИТЯТ ПРАВАТА НА ПЕШЕХОДЦИТЕ ПО ЗАКОН ...

И се наложи един общински съветник - Живко Табаков да повдигне въпроса в своята официална страница във Фейсбук и да внесе със свои колеги докладна записка по проблема ...

 

 

"За пешеходци, колоездачи и всички онези, които се вълнуват от темата за конфликтната велоалея, минаваща по Крайбрежната алея в Бургас, публикувам предложението около, което се обединихме с колеги от различни политически сили. Докладната записка ще бъде гласувана на заседание на Общински съвет в края на месец септември."

 

Да, ама не ...

 

ОбС 08-00-7789             Докладна записка от група общински съветници, относно: Премахване на хоризонтална маркировка, обозначаваща зона за велосипедисти, по Крайбрежната алея в Морската градина на гр. Бургас, поставяне на коректни табели, указващи алеите за споделеност със знак Г16, както и тези само за пешеходци на необходимите места в Морската градина на гр. Бургас, обследване на възможност за алтернативен маршрут на велосипедистите – създаване на „Алея за здравето”, в рамките на Морската градина на гр. Бургас

По точка 40

 

ОбС 08-00-7789

Докладна записка от група общински съветници, относно: Премахване на хоризонтална маркировка, обозначаваща зона за велосипедисти, по Крайбрежната алея в Морската градина на гр. Бургас, поставяне на коректни табели, указващи алеите за споделеност със знак Г16, както и тези само за пешеходци на необходимите места в Морската градина на гр. Бургас, обследване на възможност за алтернативен маршрут на велосипедистите – създаване на „Алея за здравето”, в рамките на

Морската градина на гр. Бургас

 

            Калояна Петкова и Георги Дракалиев се обединиха около становището, че трябва да се намери начин да се премахне  маркировката по Крайбрежната алея в Морската градина.

            Костантин Луков обясни, че това може да стане по два начина, ако се използва специална машина за изстъргване на горния слой ще се наруши целостта и качеството на настилката, а ако се боядиса с черна боя ефектът ще е краткотраен.

            След приключване на дебатите и в резултат на явно гласуване, с 1 гл. "за", 1 гл. "против" и 4 гл. "въздържал се", членовете на Постоянната комисия по правни въпроси взеха следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

            Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.         

 

Е, Бургас като Бургас ... Майната му на закона и на всеки внасящ неудобни докладни записки и говорещ за комисионни ...
Все пак Бургас е най-хубавият град за живеене на кмет и управници ...
 
"Под лупа"