В "ниви" край морето пак ще може да се строи

Удължаването на разрешенията обаче няма да става автоматично, а при поискване, решиха депутатите

Емил Василев

В земеделските земи, които през последните години са били със сменено предназначение, ще може да се строи, ако собственикът на земята подаде искане пред съответната комисия. Това решиха вчера окончателно депутатите, като одобриха без дебати на второ четене промени в Закона за опазване на земеделските земи. По традиция те бяха прокарани чрез преходните и заключителни разпоредби на съвсем друг закон - за посевния и посадъчния материал.

Така бе удължен срокът, в който ще може да се иска разрешение за строеж в ниви по Черноморието и в райони, в които има повишен интерес за застрояване. Предложението за на практика безсрочно разрешение за бетониране на крайбрежието бе направено от "Обединени патриоти", но срещна остра съпротива от страна на екологични организации. В негова защита се обявиха сдружения на собственици на земи със сменено предназначение. В средата на януари текстове бяха гласувани в зала, но не събраха мнозинство. Това разгневи патриотите, които обвиниха другите групи, че гласуват едно в комисия, а друго - в зала. Впоследствие законопроектът бе върнат за ново разглеждане в земеделската комисия. Тя видоизмени текстовете, но отново запази възможността за строителство в земеделски земи.

Според одобрените текстове на собствениците на земя със сменено предназначение, които още не са я застроили, се разрешава да поискат потвърждаване на решението. За целта те трябва да внесат заявление до местните земеделски комисии, в което да посочат номера на старото разрешение и датата на издаването му. Към документите трябва да се приложи още документ за собственост или учредено право на строеж, актуална екооценка на инвестиционното намерение, както и влязъл в сила подробен устройствен план. Решението ще губи правното си действие, ако в тригодишен срок собственикът не поиска издаване на разрешение за строеж или ако до шест години не го започне.

Депутатите решиха още собствениците на земи, които преди са платили такса за смяната на предназначението, да не плащат отново, ако тя съвпада с актуалната тарифа. В останалите случаи те ще доплащат или ще им се връщат пари. Земеделските комисии ще са длъжни в срок до един месец да препотвърдят или да отхвърлят искането.

Преди приемането на тези промени депутати от различни групи на два пъти опитаха да удължат разрешенията за строежи в земеделски земи. През май миналата година ГЕРБ и "Обединени патриоти" внесоха общ законопроект, който предвиждаше "отсрочка" от три години. Той се появи непосредствено преди изтичането на 6-годишния срок, в който получилите разрешения за строеж в земеделска земя трябваше да реализират намеренията си. След него земята отново ставаше земеделска. Още тогава се появиха съмнения, че управляващите правят опити да узаконят заменките по морето, направени по времето на тройната коалиция. Стана ясно, че до пролетта на 2012 г. са одобрени над 13 800 заявления за промяна на предназначението на ниви. От тях близо половината са само в четири области - София, Пловдив, Бургас и Варна. Отделно 1817 заявления, или всяко шесто, попадат в т.нар. зона Б на Черноморското крайбрежие - зона от 2 км, граничеща с плажовете, в която строителството е възможно при определени показатели. След заплахи за протести от страна на екоорганизации ГЕРБ и патриотите оттеглиха законопроекта си.

През декември депутатът от партията на Валери Симеонов - Йордан Апостолов, внесе сходно предложение в комисията по земеделие. То бе направено устно и към него нямаше мотиви, но въпреки това комисията го одобри. Природозащитни организации отново алармираха, че ако предложенията на патриотите бъдат приети, парламентът ще даде "зелена светлина" за окончателното бетониране на Черноморието. "Там много земи бяха с променено предназначение, но не можеха да се застроят поради изтичането на срока на валидност на решенията за промяна на предназначението им. В това число са и най-фрапиращите заменки на дюни по Черноморието", се казваше в сигнала.

http://www.segabg.com/article.php?id=890662

Tags: