Георги Георгиев от ИТН с нови разкрития за „Автомагистрали“

Договорите за превъзлагане от „Автомагистрали“ към други фирми са били скрити договори за строителство. По ЗОП имате право 30 процента от дейностите по договора да ги възложите на подизпълнители. „Автомагистрали“ са възлагали много повече от тези проценти.

Намерели са възможност да сключват договори, но не за строителство, а  например за наем на механизация, за доставка и услуги. Така те са възлагали строителството. Фирмите идват и строят, а договорът с тях е за доставка на материали, например.

 

Това разкри по БТВ Георги Георгиев от ИТН. Той допълни още:  „Тук няма гаранция за качество. Фирмите не носят никаква отговорност, защото те имат други договори. Така отговорност се носи от държавната фирма „Автомагистрали“. Общият размер на „ин хаус“ поръчките е за 3, 6 млрд. лева само тук. Имаме скъпо и некачествено строителство.  Това е резултатът, защото няма гаранция. Тази фирма е фирма касичка и разпределител. Цената е такава, каквато те я определят. Строителят не е този, който действително строи. Не е добра идеята за такива фирми. Те трябва да са за изключения, а не като правило, както е у нас.  Законът позволява „ин хаус“. В Европа той  е по изключение, а при нас е основополагащ метод за изразходване на публични средства.

Георги Георгиев от ИТН с нови разкрития за „Автомагистрали“ (frognews.bg)