Глобиха Бургас с над 400 000 лева заради европроекти

За периода 2007-2013 година на община Бургас са наложени санкции за нарушения при изпълнението на проекти

За периода 2007-2013 година на община Бургас са наложени санкции за допуснати нарушения при изпълнението на проекти по 3 оперативни програми- „Административен капацитет, „Развитие на човешките ресурси“ и „Рибарство“. Това става ясно след изпратено запитване от страна на депутата от БСП за България Николай Тишев.

Общата стойност на наложените финансови корекции възлиза на 404 343,55 лева.

От справката, която е изисква Тишев се вижда, че по „Административен капацитет“ общината е реализирала за периода 6 проекта, като по два от тях са наложени санкции са в размер на 7 756,99 лв.

Миризма на газ предизвика недоволство в Бургас

По програма „Развитие на човешките ресурси" са реализирани проекти, свързани със създаване на нови възможности за деца и младежи с увреждания, подобряване на социалните услуги за деца в риск, за социално включване. Общият размер на наложените финансови корекции е 3 008,80 лв.

Община Бургас е бенефициент и по проект за модернизация на рибарско пристанище „Сарафово". Стойността на единствената финансова корекция по оперативна програма „Рибарство“ е 393 577,76 лв.

Глобата е наложена по препоръка на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз".

Експертите са отчели незаконосъобразен срок за закупуване на документацията за участие; допуснати са да бъдат включени в договора за строителство доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение; неясна и незаконосъобразна методика на оценка на офертите и неправомерно отстраняване на участник. 

https://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/globiha-burgas-s-nad-400-000-le...

колаж : "Под лупа"

П.П. Коментар "Под лупа" - Ако глобите са около 10 % то щипнатото е май повече от 4 милиона, а комисионните си ги знаете ... И кой кмет или чиновник ще плати лично глобите или пак ние абдалите данъкоплатци на "най-хубавият град" ще го направим без дори да сме разбрали ...