Гражданска подкрепа относно докладна за местен референдум!

Вторник, 27 ноември 2018 г. от 9:00 ч. до 12:00 ч. в културен дом на НХК

Организирано от Екологична мрежа Бургас и региона

Гражданските инициативи, които проведохме в последната година и половина, са на път да постигнат резултат. През това време организирахме и проведохме два протеста на територията на община Бургас против мръсния въздух, подписка за оставката на директора на РИОСВ Бургас за несправяне със своите задължения, подписка в подкрепа провеждане на местен референдум за дейността на завод “Кроношпан”. Редица срещи с граждани, НПО, местни политици и институции. Инсталирахме няколко станции за измерване на ФПЧ 10 и 2,5 разположени в различни точки на града. Ще бъдем един от бъдещите участници в националното обединение против мръсния въздух с участници от цялата страна. Не без наше участие беше и организираната кръгла маса от ДБГ Бургас, на която местни политици изразиха подкрепа за провеждане на местен референдум за въздуха в общината. В резултат на това 11 общински съветници се обединиха и внесоха докладна записка за провеждане на този референдум. Заседанието на ОбС Бургас, на което ще се вземе решение дали това ще стане факт, ще се проведе на 27.11.2018 г. в залата на НХК Бургас, започвайки от 09.00 часа. Всеки, който желае, може да присъства на сесията, за да окаже морална подкрепа в полза на докладната, както и да чуе мнения "за" и "против" нея от общинските съветници. Точката на докладната се очаква да бъде първа в дневния ред.

Подкрепата е за нашето здраве, за нашият живот ...

"Под лупа"