"Гулю-гулю-гулю-гулю!"

Christo Komarnitski

Редовната ми рубрика
"Гулю-гулю-гулю-гулю!"