Г-н кмете, внимавайте в картинките !

На 31 декември в квартал Долно Езерово  имаше замърсяване със сероводород 10 пъти над нормата, а на 1-ви януари 2010 г. – почти 20 пъти, което е рекорд. Има и още един прецедент – за първи път се наблюдава целодневно, а не еднократно превишаване на нормата за замърсяване със сероводород. 

През март 2016 г. Бургас беше обгазен с 36 пъти над нормата със сероводород.

Е, от  20 пъти над нормата през 2010 г. до 36 пъти през 2016 г. и пука ли му на кмета Димитър Николов ?! Явно - НЕ!

Общински чиновници сякаш стъкмяват екобюлетини на око

За съжаление простата истина за въздуха на Бургас е, че той е почти редовно замърсен с какво ли не. Правят се опити нещо да се случи, но те са толкова шаблонни и неефективни, че дори и на външен посетител му е ясно, че нещата не са в ред със замърсяването само да стигне на няколко километра от бившият „най-добър град за живеене“ в България. Достатъчно е да има добро обоняние или да не е хремав и да не идва от много по-замърсен район на България. Просто не му трябват мобилни станции и екобюлетини, всичко се вижда, подушва и чувства. И това не е от вчера или от пет години, а от десетилетия...

Гледам сайта на община Бургас, в който има прозорец „Околна среда“ и от него можеш да научиш много истини за качеството на въздуха, както и за непредубедеността на тези общински чиновници, които изготвят екобюлетина по седмици и го публикуват в сайта.

Делото е добро, но е комично неточно или стъкмено на око по някоя друга причина, а уж на кмета Николов не са докладвали... А е нужно, защото така управлението му се компроментира допълнително, но дали му пука ?!

 

Преди около 4 години на първия Европейски отворен ден 2013, посветен на адаптацията към климатичните промени на градовете от ЕС, Европейската комисия поздрави Община Бургас за участието й в проект "Градовете на ЕС се адаптират" и отправи благодарности за положените усилия и предприетите действия по отношение на адаптация към климатичните промени ?!

Община Бургас, заедно с още 20 града от ЕС, била сред пионерите, оценили важността от предприемане на адекватни мерки за адаптация към климатичните промени. Навременното действие би могло да превърне рисковете от промените в климата във възможности, да подобри капацитета за адаптация и да намали отрицателните въздействия и уязвимостта в градска среда. 

Всичко обаче остава пиар и преди и след това  ...

Не сме черногледи, но сме критични и то по проблем който се вижда и се подушва още от магистрала от София на 20 км. преди Бургас, а лично аз я виждам почти през ден през фотообектива на камерата ми, да не говорим за жителите на кварталите Меден рудник, „Славейков“ и „Изгрев“, както и Долно Езерово.

Каква е истината ще ви я покажа в снимки и видео, а вие сами преценете похвали или контрол и натиск са нужни, за да се оправят нещата в Бургас.

Приятно гледане !  Ето и едно знаково видео на БНТ за замърсяване на Бургас-

http://vbox7.com/play:57f801601b&r=emb

Нека припомня и наша по-стара публикация в началото на 2012 г. по темата:

Наднормено замърсяване е било измерено на 30 декември в 20 населени места в страната, на 31 декември - в 17...“ така пишат медии, които не споменават състоянието в Бургас, но ...

Какво ли е било състоянието на замърсяването по това време в Бургас, което не се споменава?!

От сайт на община Бургас разбираме, че на 29 декември 2011 г. замърсяването в бургаският квартал Долно Езерово е било също значимо и опасно – 119,0 µg/m3!!!

На 31 декември към 17:00 ч. замърсяването отново прехвърля нормите на нормалното и е тревожно – 115,3 µm/m3?!!

Тази информация обаче не е публикувана и Бургас се оказва чист пред медиите, но всъщност е с нарушено качество на въздуха и това не е инцидентно, а е многократно повтарящо се нарушение през последните месеци ноември и декември 2011 г., така е било и преди това.

Замърсителите не са само фините прахови частици, а и бензен и сероводород и кой ли знае още какво?!! Мълчанието обаче е злато за управниците и приятелите им...

 

Така е било на 22 ноември 2011 г. в 22:00 ч., когато фини прахови частици замърсяват Бургас и достигат 127,0 µg/m3 и на 23 ноември 2011 г. в 21:00 ч. когато са 128,3 µg/m3 и на 2 декември при замърсяване с бензол и прахови частици и на 12 декември 2011 г. при голямото замърсяване отново с прахови частици от нива на 145,8 µg/ m3?!!

Питам се това ли са грижите на нашите управници за хората, които им плащат заплатите и гласуват, за да ги изберат?!

Мислите ли, че всичкото това замърсяване не е опасно?!

Прочетете и анализирайте следващите редове и преценете сами:

ОБЩ ПРАХ И ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10)

Източници

Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК - модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат.

Основни източници на прах са промишлеността, транспорта и енергетиката.

Влияние върху човешкото здраве

Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 µm - ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10.

Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременно присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух. Установено е тяхното синергично действие по отношение на дихателните органи и откритите лигавици. То се проявява с дразнещо действие и зависи от продължителността на експозицията. Кратковременната експозиция на 500 µg/m3 прах и серен диоксид увеличава общата смъртност при населението, а при концентрации наполовина по-ниски се наблюдава повишаване на заболеваемостта и нарушаване на белодробната функция. Продължителната експозиция на серен диоксид и прах се проявява с повишаване на неспецифичните белодробни заболявания, предимно респираторни инфекции на горните дихателни пътища и бронхити - при значително по-ниски концентрации от (30 - 150 µg/m3), което е особено силно проявено при деца. Най-уязвими на комбинираното въздействие на праха и серния диоксид са хронично болните от бронхиална астма и от сърдечносъдови заболявания.“

Проследете и тази поредица снимки правени на едно и също място в Бургас в периода от 4 -ти юли 2011 г. до декември  2016 г.:

Пясъчни фигури и мръсен въздух-04.07.2011 007

04.07.2011 г.- снимките са с поредни дати и следват подреждането в колоната

DSC01322

03.04.2012 г.

DSC01327

03.05.2012 г.

Белите манастири 114

19.10.2012 г.

Mobil 009

05.02.2013г.

05-06 010

06.03.2013 г.

DSC01588

12.04.2013 г.

MIRO 020

07.05.2013 г.

DSC01621

28.05.2013 г.

19.12.2015 г.

02.01.2016 г.

23.01.2016 г.

08.02.2016 г.

12.02.2016 г.

10.05.2016 г.

19.05.2016 г.

08.06.2016 г.

10.06.2016 г.

11.07.2016 г.

10.08.2016 г.

11.12.2016 г.

 

 

Това трябваше да видят еврокомисарите  и да възнаграждават истината, а не собствените си документи с невярна информация, която се различава от истината ...

Това направи миналата година Световната здравна организация, в карта която показа, че замърсяването с ФПЧ2.5 в Бургас е над нормите и е с честота над 35 пъти в годината, г-н кмет Димитър Николов ... Виж картинките и внимавай в тях поне !

 

 

Не че не се прави нищо в Бургас, но пред онова, което можеш да видиш и подушиш, празните европриказки само насърчават управа, която толерира мълчаливо в разрез на задълженията си подобно положение ...

П.П. Редакцията на "Под лупа" се извинява за допуснати неточности и грешки. Засегнатите имат право на отговор.