Далаверите със санирането

Националната програма за саниране е схема на правителството да осигури финансов ресурс на кметовете, а в замяна да получи организационен ресурс на избори.

Бяха похарчени 2 млрд. лева за санирането на 2 хиляди сгради. Но това не е саниране, а просто поставяне на топлоизолация.

Този блок в Благоевград е най-скъпо санираният. Той струваше 277 лева на кв. метър.

Ние подкрепяме санирането като процес, но не и като начин, по който е изпълнено. Не когато струва двойно повече и парите потъват в джобовете на фирми, свързани с властта.

За тези 2 млрд. лева можеше да се направят 4 хиляди сгради.

Средствата дойдоха със заем от Българската банка за развитие, който всички данъкоплатци ще връщат.
Големите поръчки за саниране отидоха във фирми, свързани с властта, а малките предприемачи губят.
Изкривява се пазарът. Малките предприемачи, които искат да играят честно, не могат да получат ресурс и да инвестират в обновление на бизнеса си.
По-лошото е, че правителството планира да похарчи още над 2 млрд. лв от Фонда за възстановяване на ЕС отново за саниране.
В момент, в който светът прави технологичен скок, развиват се различен тип технологии, ние отново ще санираме сгради.
През Фонда за възстановяване България ще получи над 12 млрд. лева за възстановяване на икономиката. Правителството планира 2.165 млрд. лева от тях да отидат отново за саниране.
Над 17% от тази безвъзмездна помощ ще отидат за стиропор.
Освен това още 1.5 млрд. лева са заложени за строителство. Това означава, че общо 30% от безвъзмездната помощ ще отидат в стиропор и строежи.