Дали отново общинари в Бургас ще се уредят с евтини домове

Дали отново общинари в Бургас ще се уредят с евтини домовеВ началото на кметуването на Димитър Николов в Бургас бяха направени разкрития, които сочеха, че общинарите от последният, трети мандат на кметуването на г-н Йоан Костадинов са се уредили с евтини домове. Това не беше ново защото през 1996 г. още през пърият му мандат той уреди с евтини общински апартаменти в центъра на Бургас – на ул. “Гурко“ до китайският ресторант няколко човека от екипа си, сред които и едновремешният му приятел Христо Порточанов. Сега, близо пет години по-късно става ясно, че и в сегашната общинска управа се готви промяна на предназначението на общински жилища от фонда за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, които да преминат във фонд ведомствени жилища. Дали случката ще се повтори?!

Ето какви бяха събитията публикувани на страниците на в.“Стандарт“ през ноември 2007 г.:

Бургаски общинари си разделили по братски общински жилища, предвидени за социалнослаби и безимотни граждани, съобщава "Стандарт".

Чиновниците безпардонно пререждали правоимащите, които са картотекирани и чакат ред повече от 10 години.

Нарушенията са извършвани години наред, заяви вчера пресаташето на общината Весела Йорданова.

Вместо да бъдат предоставяни на многодетни семейства или самотни майки, Дали отново общинари в Бургас ще се уредят с евтини домовеживеещи по мазета, общинарите си раздавали под масата апетитни общински жилища.

С ведомствени апартаменти по "втория начин" са се сдобили шефове на отдели, техните деца и други роднини - е установила ревизия в отдел "Жилищна политика", разпоредена от новия кмет Димитър Николов.

В грубо погазване на закона най-напред е хванат шефът на отдел "Жилищна политика" Митко Райков, който преди седмица бе спипан в 10 ч сутринта пиян на работното си място.

Той е настанил дъщеря си Радослава Янева и съпруга й Христо в огромен тристаен апартамент на пъпа на Бургас. Друг общински шеф също се е "облажил".

Директорът на кметството в комплекс "Изгрев" Димитър Кадиев е бил картотекиран като крайно нуждаещ се III група.

В момента ревизорите проверяват доколко редовна е настанителната заповед и на друг общински служител - шофьора Петър Атанасов.

Той е получил общинско жилище през април 2007 г. по единствената причина, че в момента строи собствена къща на ул. "Хан Крум".

Всичко това е минало и най-вероятно едва ли някой знае какво е станало с тези общински жилища...  Както се казва в България по повод подобни случаи, всяко чудо за три дни.

През април 2010 г. в интервю пред Агенция „Фокус“Директорът на дирекция „Управление общинска собственост" към Община Бургас Ташо Желев разяснява жилищната политика на община Бургас.

„- Какъв е жилищният фонд с който разполага община Бургас?

- Община Бургас разполага с 913 жилища, които са разпределени в три различни фонда. Единият фонд е за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.  В този фонд има 840 жилища. Другият фонд е ведомствен и в него има 38 жилища, а третият е резервен фонд в който има 35 жилища.

- Общинската администрация е внесла докладна записка за увеличаване на броя на жилищата в резервния фонд. По какъв начин ще стане това?

- Смисълът на докладната, която сме внесли за разглеждане от Общинския съвет е да се промени броя на жилищата в резервния фонд. Този фонд с жилищата е за хората, които действително са изпаднали в крайна нужда, ако жилището им примерно е унищожено от пожар или някакво друго природно бедствие. Също в този вид жилища се настаняват и граждани,на които жилищата им са отнети по смисъла на реституционните закони. За това след анализ на нуждите, които е извършил отдел „Жилищна политика" внасяме докладна, с която да се промени броя на жилищата в резервния фонд. Ще се редуцира малко ведомствения фонд с четири броя, жилищата за настаняване на граждани под наем ще се намали с три, а резервния жилищен фонд ще се увеличи със 7 жилища и ще стане 42 броя.

- Има ли възможност община Бургас да увеличава своя жилищен фонд и да го предоставя на нуждаещи се граждани?

- В момента общината не разполага със свободни финансови средства, с които да възложи строителството на нови общински жилища. Търсят се обаче други форми. В тази връзка е внесена и докладна записка за промяна на Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общински имоти и вещи, която да позволи на общината да опише правилно процедурата за строителство срещу обезщетение с реални обекти в съсобствени имоти там където има инвестиционна инициатива. Примерно общината е съсобственик с даден гражданин, в имот който не може да бъде поделен между общината и съответния съсобственик, а в същото време той има инвестиционна намерение и съобразно притежаваната от общината площ в съсобствеността да се изгради нова сграда. Така съобразно параметрите на застройката общината да получи някакви реални обекти като обезщетение за това което има.

Другото, което е залегнало като част от стратегията за управлението на общинската собственост е да се пристъпи към продаване на жилища на граждани, наематели настанени по административен ред, които отговарят на условията и критериите описани в наредбата за жилищата и с получените средства да се формира фонд с който да се изградят жилища изцяло собственост на общината, без да са пръснати примерно по комплексите. Тези жилища отново ще се ползват за настаняване на социално нуждаещи се граждани.

Трябва да призная, че е труден моментът за осъществяването на такъв проект, защото кризата е сериозна и засяга кредитиране и възможностите на гражданите, но стои като възможност. Осъществяването на тази идея може да се търси в един бъдещ момент. Няма за сега фондове нито Европейски програми или на държавата, които да позволяват с външни средства, на външни донори да се изграждат такива жилища.

- Казахте, че ще продавате на наематели общински жилища, на каква цена?

- Жилищата се продават на пазарни цени. Така е записано в закона и наредбата. Момента е благоприятен за закупуване на общинско жилище, тъй като пазарните цени са ниски.“

Публикуваната по-долу докладна записка на кмета касае точно такъв имот, където общината е съсобственик с даден гражданин, в имот който не може да бъде поделен между общината и съответния съсобственик, а в същото време той има инвестиционна намерение и съобразно притежаваната от общината площ в съсобствеността да се изгради нова сграда. Така съобразно параметрите на застройката общината да получи някакви реални обекти като обезщетение за това което има и това са 9 апартамента в блок 157 в жк „Изгрев“, където вероятно е планирано да се настанят общински чиновници.

Преди да започне строителството вероятно е планирано тези апартаменти в парцел, за който се говори че е бил на бивш зам.-кмет по строителството и общински съветник от БСДП на Александър Томов да бъдат част от фонда за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, но някои други фактори и сметки са променили първоначалният замисъл.

Трябва да признаем, че трудно се намира точния адрес на бл.157 в жк „Изгрев“, защото най-голямата обърквация е номерацията на блоковете точно в този бургаски комплекс.

Точно срещу магзин „Билла“ е блок 158, а новостроящата се кооперация до бл.43 не се знае, кой номер ще е...  Дали това е търсената сграда изграждана от фирма „Сан Сити“ не е ясно, може само да се предполага. В нея има различни апартаменти от 60 кв.м до 95  кв.м и гарсониери от 43 до 49 кв.м.

Възможно е тази сграда да е интересуващата, но нека си спомним, че бл.57 в комплекса е точно до бившите казарми и там също има няколко нови кооперации, около чието изграждане имаше спорове и т.н. Възможно е бл.157 да е точно там...

Както и да е неслучайна е съсобствеността с общината и това, че е вероятно да се уредят общинските чиновници с нови жилища на тънки цени като за наши хора, които по-късно може би ще закупят. Дали старата песен се повтаря на нов глас ?!!

Ако не вярвате прочетете докладната записка на кмета и си направете сами изводите.

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ДИМИТЪР НИКОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Промяна предназначението на общински жилища

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание съставени актове за частна общинска №6334, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339, 6340/16.06.2011г., №6362/10.08.2011г. и №6374/25.08.2011г. и протокол от 28.05.2011г. за приемане и предаване на самостоятелни обекти в жилищна сграда, находища се в поземлен имот с идентификатор 07079.501.264, въведена в експлоатация с Удостоверение №54/21.03.2011г. на Община Бургас, във фонда за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, са включени 9 /девет/ броя общински жилища, находящи се във вход „Б“ /2/ на блок 157, ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, а именно:

1.Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.157, вх.Б /2/, ет. ап.

2.Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.157, вх.Б /2/, ет. ап.

3.Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.157, вх.Б /2/, ет. ап.

4.Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.157, вх.Б /2/, ет. ап.

5.Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.157, вх.Б /2/, ет. ап.

6.Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.х. „Изгрев“, бл.157, вх.Б /2/, ет. ап.

7.Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.157, вх.Б /2/, ет. ап.

8.Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.157, вх.Б /2/, ет. ап.

9.Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.157, вх.Б /2/, ет. ап.

Строителството на тези жилища е изпълнено до степен на завършеност „на тапа“.

Поради това за отдаването им под наем е необходимо извършването на довършителни работи с цел привеждането им в годно за обитаване състояние. Това от своя страна налага финансиране и изисква време за изпълнение при спазване на съответните процедури. Към настоящия момент тези жилища не могат да служат на фонда за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

...

С оглед изложеното и на основание чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам на Общински съвет - Бургас да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Променя предназначението на следните общински жилища:

1.Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.157, вх.Б /2/, ет.,  ап,

2.Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.157, вх.Б /2/, ет.,  ап,

3.Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.157, вх.Б /2/, ет.,  ап,

4.Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.157, вх.Б /2/, ет.,  ап,

5.Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.157, вх.Б /2/, ет.,  ап.

6.Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.157, вх.Б /2/, ет.,  ап.

7.Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.157, вх.Б /2/, ет.,  ап.

8.Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.157, вх.Б /2/, ет.,  ап.

9.Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.157, вх.Б /2/, ет.,  ап.,  които преминават от фонд за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди във фонд ведомствени жилища.

От цитираните по-долу извадки от тези два закона е видно, че на хартия всичко е законно, но...

ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Общинският съвет:

8. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) (1) По своето предназначение общинските жилища са:

1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;

2. за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;

Дали ще разберем кога и колко и на кого са раздадени ведомствени апартамента на подчинени на кметовете на Бургас от предишните мандати, както и на тези от първият мандат на Димитър Николов не е ясно, но би трябвало всичко да е прозрачно и г-н Ташо Желев няма да е излишно да сподели тази информация с бургазлии.

Константин СТОИЛОВ