Дали са само 3 фалитите по времето на комунизЪма?

Татковина България

След смяната (грабежа) на царските пари през 1947 г., следва втора (спешна, в рамките на 3 дни) парична реформа в България.
Обмяната се извършва между 12 и 15 май 1952 г. Курсът на лева е базиран на руската рубла: 1,70 лв. = 1 рубла.
Коефициентът на деноминация е 100:4
Дали са само 3 фалитите по времето на комунизЪма?
ТЕКСТ ЛЮБОМИР ЛАЗАРОВ, СНИМКИ - ТОДОР СЛАВЧЕВ, ФОТО НАСЛЕДСТВО

Фейсбук