Дашният Борисов

Миротворецът Борисов дава ... Какво дава ? Джипката, чекмеджето или къщата в Барселона ?!! Дава властта, за да си я вземе... Или дава овце, защото за него народецът е МАТ`РЯЛ, ГАДОВЕ, КУЧЕТА, ТУЛУПИ, ИЛИ ПО ЕДИН К*Р С 200  изотзадзе ...

Този кротък бивш комунист, интересно лице "Буда" за ДС, съсобственик с мутри, личен пазач на сатрапа Тодор Живков продължава да смята и свои и чужди за овце за продан или подаряване, защото този "мачо" може всичките да ги оноди с 200 ?!!

Неговата банда чакали ще дебне да прецака всички, за да може Вождът отново да дойде на власт и да пълни чекмеджето, а най-важното да не търка пейките при бай Ставри. Това му е планът на този банкянски сатрап.

И ако искат да успеят тези срещу него трябва обединение с една единствена цел да бъде реално изхвърлен от властта, да му бъде потърсена сметка и да си получи заслужено за геноцида срещу народа. Нищо друго на първо време.

И макар, че се съмнявам че ще стане, то в мене се таи мъничка надежда, че може и нещо добро да се случи, но ...

"Под лупа"