You are here

Да си вземем, прочее, Отечеството обратно от усвоителите на порции. То е наше.

Evgenii Dainov

 

"Забелязвате ли закономерността? Онова, което имаме останало от любезното ни Отечество, така възхищавало Вазов (и не само) – то стои, защото е опазено. От граждани, вдигнали се срещу плановете на властта да раздаде тяхното общо наследство като порции на свои приближени изедници.

Където из Отечеството ни любезно видите Вазовото „тук весели долини, там планини гиганти / земята пълна с цвете, небето със брилянти” – виждате го, защото някой се е преборил да го опази. Не е допуснал Отечеството му да става на порции за негодниците.

Да си вземем, прочее, Отечеството обратно от усвоителите на порции. То е наше. Не е храна, предназначена да им отглежда коремите. Наше е."

Фейсбук